This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Om du har många objekt att bedöma kan du gå till sidan Behöver bedömas och enkelt se vad som måste göras först. Du kan se alla arbeten som är färdiga för bedömning eller granskning.

Om du har en kurs med många deltagare och många objekt som ska bedömas kan du organisera bedömningsarbetet på sidan Behöver bedömas. Följande typer av arbeten kan granskas och bedömas:

 • Försök på enskilda inlämningsuppgifter
 • Försök på gruppuppgifter
 • Provförsök
 • Blogg- och loggboksinlägg
 • Inlägg på wikisidor
 • Diskussionsposter

Du kan ställa in hur du vill att arbetena som ska bedömas ska visas. Du kan sortera, filtrera, dölja och bedöma de mest brådskande objekten först. Du kan till exempel sortera efter förfallodag så att alla slutprov blir bedömda inom den tidsgräns som fastställts av institutionen.

När du tillåter flera försök behöver du eventuellt inte bedöma alla försöken. Du kan dölja de försök som inte behöver bedömas och på så sätt organisera bedömningsarbetet ytterligare.

Om du har tillåtit deltagare att lämna in ett test efter inlämningsdatum visas etiketten Sen i kolumnen Datum för inlämning. Ikonen Behöver bedömning visas även i kolumnen för Kursadministration och resultat. Du måste granska sena inlämningar manuellt för att ta bort statusen Behöver bedömning. När du öppnar en sen inlämning och väljer Spara och lämna släpps det automatiskt bedömda testresultatet till deltagarna och resultatet visas i kolumnen Kursadministration och resultat. Testet visas inte längre på sidan Behöver bedömning.


Öppna sidan Behöver bedömning

Kontrollpanel > avsnittet Kursadministration och resultat > sidan Behöver bedömas

 1. Du sätter igång bedömningsarbetet genom att klicka på Bedöm alla. Arbetena visas i samma ordning som på sidan Behöver bedömas.

  Prov med bedömningsstatusen Försök pågår visas inte på sidan Behöver bedömas.

  Om du är den slutgiltiga bedömaren i arbetsflödet vid delegerad bedömning visas fliken Har inte förenats bredvid Bedöm alla.

 2. Det totala antalet arbeten som ska bedömas visas ovanför listan. När du har bedömt försök visas de inte längre på sidan Behöver bedömas. Antalet som står angivet här uppdateras så att det alltid visar det aktuella antalet arbeten som måste bedömas. Om du filtrerar listan återspeglar antalet hur många objekt som matchar de aktuella filterinställningarna. Exempel: ”12 av 17 totala objekt matchar det aktuella filtret”.
 3. Du kan filtrera listan efter kategori, typ av arbete, användare och när arbetena lämnades in. Om du använder ett filter visas endast de filtrerade objekten i listan och i kön. Du kan till exempel ta fram prov som en viss användare skickat in genom att filtrera på Kategori och Användare. Välj . Den filtrerade listan gäller tills du redigerar filteralternativen eller loggar ut. Klicka på X om du vill minimera fältet Filter.
 4. Organisera listan genom att sortera kolumnerna Om du vill sortera efter en kolumn klickar du på kolumnrubriken. Den sorterade listan gäller tills du ändrar den eller loggar ut. Följande kolumner visas på sidan Behöver bedömas:
  • Kategori: Härifrån kan du sortera försöken så att alla arbeten av samma typ ligger intill varandra.
  • Objektsnamn: Sortera försök i alfabetisk ordning eller i omvänd alfabetisk ordning.
  • Användarförsök: Sortera försök efter deltagarens namn. Antal försök för objektet anges inom parentes. Till exempel: ”Emma Bengtsson (försök 2 av 2)”. Du öppnar ett försök genom att klicka på användarens namn.
  • Skickades den: Sortera försök efter det datum och den tid som deltagarna skickade in försöken. Om du har tillåtit deltagare att lämna in ett test efter inlämningsdatum visas etiketten Sen i kolumnen. Du måste granska inlämningarna manuellt för att ta bort statusen Behöver bedömning.
  • Inlämningsdag: Om du har angett en förfallodag när du skapade objektet, kan du sortera försök efter förfallodag och bedöma objekt som förfaller först.
 5. Öppna menyn för ett arbete och välja alternativ. För uppgifter kan du till exempel välja mellan alternativen Bedöm alla användare eller Bedöm med dolda användarnamn. För interaktiva objekt, som till exempel bloggar, kan du välja alternativet Återställ alla. Då rensas aktivitetsräknaren och objektet har inte längre statusen Behöver bedömas. Det totala antalet försök för det markerade objektet anges inom parentes.
 6. Om du klickar på Visa alla visas upp till 1 000 objekt på varje sida. Klicka på Redigera sidvisning om du vill ändra hur många poster som ska visas per sida.

Bedöma flera försök

När du tillåter flera försök behöver du eventuellt inte bedöma alla försöken. Sidan Behöver bedömas visar automatiskt endast de försök som behöver bedömas baserat på vilket försök du har valt att bedöma – det första eller sista.

Du kan välja att visa alla försök från varje deltagare eller grupp. Markera kryssrutan Visa försök som inte bidrar till användarens resultat och klicka sedan på . Det totala antalet objekt du behöver bedöma ökar eftersom de tidigare dolda försöken nu ingår. När du ändrar inställningen kommer Learn att komma ihåg inställningen i alla dina sessioner och kurser.

Du kan inte se kryssrutan ”Visa försök som inte bidrar till användarens resultat” om ditt lärosäte använder en äldre version av Blackboard Learn.

Alla försök visas för varje deltagare eller grupp. Alla försök som du inte behöver bedöma visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat. Om du har aktiverat anonym eller delegerad bedömning för en uppgift, hanteras flera försök på samma sätt. Deltagarnas namn och försöksstatus avslöjas inte i syfte att skydda deras anonymitet.

När du väljer ett försök med ikonen, visas ikonen för Bidrar inte till användarens resultat igen på bedömningssidan. Du kan gå till försöket som visas med enbart ikonen för Behöver bedömas.

Grade attempts

Viktigt: Om du tillåter fyra försök och väljer att använda det sista försöket i resultatet, kommer det som är det senaste försöket att visas för bedömning. Så om en deltagare har gjort tre försök, visas det tredje försöket för bedömning. Om du bedömer det försöket kan deltagaren fortfarande göra ytterligare ett försök. Nästa försök visas då som redo för bedömning eftersom det är det fjärde och sista försöket.