Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Turnitin® är ett tredjepartsverktyg som förbättrar deltagarnas skrivande genom att uppmuntra till originalitet och förse deltagare med användbar återkoppling.

Gå till Turnitins webbplats