This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

I Kursadministration och resultat kan du ge deltagare extrapoäng på tre sätt:

 • Extrapoäng för summakolumnen
 • Extrapoäng för viktade resultat – läggs till i en kategori
 • Extrapoäng för en viktad summakolumn

Extrapoäng för summakolumnen

Du kan skapa en extrapoängskolumn i Kursadministration och resultat med maxpoängen 0 som inkluderas i standardberäkningen för summakolumnen. Sedan kan du tilldela extrapoäng vid behov.

Den här metoden fungerar för endast en individuell extrapoängskolumn där resultaten inte viktas.

Exempel: Kolumner i Kursadministration och resultat

Kolumner i Kursadministration och resultat med möjliga poäng
Kolumn Möjliga poäng
Tilldela 1 10
Tilldela 2 10
Öppen fråga 50
Prov 30
Extrapoäng 0
Totalt 100

Om du tilldelar 0 som den möjliga poängen representeras alla bedömningsscheman som använder en procentsats, såsom Procent eller Bokstav, i Hela Kursadministration och resultat som en poäng. Dessa bedömningsscheman baseras på procentandelen av poängen jämfört med möjlig poäng. När den möjliga poängen är 0 kan ingen procentandel beräknas.

Skapa en kolumn för extrapoäng

 1. Klicka på Skapa kolumn i Kursadministration och resultat.
 2. Ange lämplig information på sidan Skapa resultatkolumn.
 3. Välj alternativet Poäng i menyn Primärvy.
 4. Välj alternativet Procentsats i menyn Sekundärvy.
 5. Ange 0 för Möjliga poäng.
 6. Markera Ja för Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat.
 7. Klicka på Skicka.

Kolumnen med extrapoäng visas i Kursadministration och resultat. Om du lägger till poäng i en extrapoängskolumn kan en deltagares totalpoäng överstiga 100 procent. Om en deltagare får full poäng på alla bedömningsbara objekt (100 poäng) och även får sex extrapoäng får deltagaren resultatet 106 av 100 eller 106 %.


Skapa extrapoäng vid viktade resultat

En viktad summakolumn som genererar ett resultat baserat på resultatet av valda kolumner och kategorier, samt respektive procentsatser. När du skapar viktade kolumner kan du ställa in att andra beräknade och viktade kolumner ska ingå i beräkningen. Du kan välja mellan att lägga till extrapoäng till en kategori eller till ett övergripande resultat.

Mer information om att skapa en viktad summakolumn

Lägg till extrapoäng till en kategori

Exempel:

Du vill lägga till 5 extrapoäng till tester. Skapa en kolumn för extrapoäng som är värd 0 poäng i kursadministration och resultat. När du har lagt till 5 poäng till alla deltagare i kolumnen för extrapoäng skapar du en till kolumn för att beräkna det kombinerade testresultatets summa. Kolumnen för Testsumma innehåller alla kolumner som inkluderar testresultat och kolumnen för extrapoäng. När du skapar den viktade summakolumnen lägger du till kolumnen för Testsumma med ett värde på 20 % istället för kategorin Tester för 20 %.

 1. Klicka på Skapa kolumn i Kursadministration och resultat.
 2. Ange lämplig information för testets extrapoängskolumn på sidan Skapa resultatkolumn.
 3. Välj alternativet Poäng i menyn Primärvy.
 4. Ange 0 för Möjliga poäng.
 5. Markera Ja för Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat.
 6. Klicka på Skicka.

Skapa en annan kolumn för att beräkna summan av testkolumnerna och testets extrapoängskolumn.

 1. Välj Skapa resultatkolumn för att öppna menyn och välj sedan Summakolumn.
 2. Ange lämplig information och ett namn, till exempel Testsumma.
 3. Inkludera testkolumner och testets extrapoängskolumn.
 4. Välj Procentandel från menynPrimärvy.
 5. Klicka på Skicka.

Kontrollera att Testsumma är kolumnen som viktas, för den viktade summakolumnen, och inte kategorin Tester.

När du kombinerar en kolumn för extrapoäng och en kolumn med viktad totalsumma räknas båda kolumnerna som poäng istället för procentsatser. Läs mer om den logik som används för att beräkna kolumner med viktad totalsumma.

Lägg till extrapoäng till övergripande resultat

 1. Klicka på Skapa kolumn i Kursadministration och resultat.
 2. Ange lämplig information för en extrapoängskolumn på sidan Skapa resultatkolumn.
 3. Välj alternativet Poäng i menyn Primärvy.
 4. Ange 0 för Möjliga poäng.
 5. Markera Ja för Inkludera denna kolumn vid beräkningar i Kursadministration och resultat.
 6. Klicka på Skicka.

Skapa en kolumn för slutsumma som innehåller kolumnerna Viktad totalsumma och Extrapoäng.