This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Tillgänglighetsanpassa Kursadministration och resultat

Du kan göra Kursadministration och resultat tillgängligt för så många som möjligt med två olika lägen:

  • Interaktivt läge: I standardinställningen i Kursadministration och resultat kan du låsa kolumner och skriva in resultat direkt i cellerna, även kallat direktredigering.
  • Skärmläsarläge: Informationen i Kursadministration och resultat visas i ett förenklat fast rutnät. Du skriver in resultaten på sidan Resultatöversikt som du öppnar via respektive cells meny. Här kan du inte låsa kolumner eller använda direktredigering. När du går till Kursadministration och resultat med skärmläsare första gången får du välja om du vill använda den här vyn som inte är interaktiv. Annars kan du öppna menyn vid rubriken Kursadministration och resultat och slå på läget därifrån.

Skärmläsarläget sparas inte från session till session. När du loggar ut går vyn tillbaka till interaktivt läge.

I båda lägena kan du göra följande:

  • Flytta muspekaren från kolumn till kolumn med tabbtangenten.
  • Navigera mellan cellerna med uppåt-, nedåt-, vänster- och högerpiltangenterna på standardtangentbord.