Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Tilldela resultat i Kursadministration och resultat

Resultat tilldelas automatiskt för nätbaserade prov och enkäter om de inte innehåller frågor som måste bedömas manuellt. Du kan redigera de här resultaten manuellt.

Du kan tilldela resultat i Kursadministration och resultat på följande sätt:

 • Gå till de objekt som ska bedömas via Kursadministration och resultat eller sidan Behöver bedömas. För vissa objekt, till exempel bedömningsbara bloggar eller diskussioner, öppnas verktyget där du kan tilldela resultatet.
 • Tilldela resultat manuellt i Kursadministration och resultat.
 • Ladda upp resultat från externa källor, till exempel en fil med kommateckenavgränsade fält (.csv) eller ett Excel-kalkylblad. Du kan arbeta offline och sedan ladda upp resultat till Kursadministration och resultat.

Du kan lägga in resultat i alla celler i Kursadministration och resultat eller på sidan Resultatöversikt som du öppnar via en cells meny. När du skriver i en cell kan resultatet vara ett överskrivet resultat. Du sparar det inmatade resultatet genom att trycka på returtangenten. Om du inte gör det visas en påminnelse.

Varför inbegriper resultatvärdet decimaler?


Tilldela resultat på sidan Resultatöversikt

På sidan Resultatinformation kan du se en deltagares försök och resultathistorik, tilldela och redigera resultat samt rensa och undanta resultat.

 1. Öppna menyn till en resultatcell och välj alternativet Visa resultatöversikt.
 2. På sidan Resultatöversikt på fliken Försök, klickar du på Bedöm försök och skriver in ett resultat.
 3. Klicka på Spara och avsluta om du vill gå tillbaka till huvudsidan i Kursadministration och resultat.

  -ELLER-

  Klicka på Spara och Nästa om du vill gå till nästa försök.

Mer information om sidan Resultatöversikt


Skicka påminnelser om kursarbete som saknas

Du kan skicka e-postpåminnelser från kolumner i Kursadministration och resultat till deltagare och gruppmedlemmar som har kursarbete som saknas. Deltagarna får ett systemgenererat e-postmeddelande som visar kursen, kursarbetet och inlämningsdagen om du har angett ett. När e-postmeddelandet har skickats ser du ett bekräftelsemeddelande längst upp på skärmen och du får en kopia av e-postmeddelandet att arkivera.

Du kan även skicka påminnelser om uppgifter när anonym eller delegerad bedömning har aktiverats. Deltagarnas namn och försöksstatus avslöjas inte i syfte att skydda deras anonymitet.

Om ditt lärosäte använder en äldre version av Blackboard Learn kan du inte se det här menyalternativet.


Kan jag bedöma uppgifter direkt i webbläsaren?

Du kan använda Bb Annotate för direktbedömning i både Original-kurser och Ultra-kursen. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.

Mer information om direktbedömning


Bedöma och hantera flera försök

Du ställer in att flera försök ska tillåtas när du skapar prov och inlämningsuppgifter. Du kan också välja vilket försök som ska användas för resultatet som visas för deltagare.

Mer information om flera uppgiftsförsök

På sidan Resultatöversikt

Du öppnar sidan Resultatöversikt från en cells meny. På fliken Försök ser du alla försök som har lämnats in så att du kan bedöma och ta bort försök. Du kan också ange att ytterligare försök ska tillåtas. Resultaten för alla försök registreras på fliken Resultathistorik.

Du kan även ignorera försök. Då finns försöken kvar men poängen för dem tas inte med i beräkningar i Kursadministration och resultat. Då räknas försöket inte heller av från antalet försök som tillåts. Här kan du även ändra resultaten på uppgifter.

I menyn Ta bort kan du välja ett eller flera försök som ska tas bort.

I rutnätet i Kursadministration och resultat

Du kan öppna en lista med inlämnade försök från en resultatcells meny i rutnätet i Kursadministration och resultat. Du kan undanta resultat härifrån, men du kan inte rensa eller ta bort försök från den här menyn.

Exempel:

Du tillåter två försök för en uppgift. Efter att försöken har lämnats in visas båda försöken i cellens meny.

Om du bedömer ett av försöken visas poängen i cellen och i menyn, tillsammans med ikonen för Behöver bedömas för det andra försöket som ännu inte har bedömts.

Välj vilket försök som ska bedömas

När du tillåter flera försök behöver du eventuellt inte bedöma alla försöken. Varje försök visas med en eller två ikoner på resultatcellens meny. Om du har valt att använda det första eller sista försöket i resultatet, visas det försök du behöver bedöma med enbart en ikon, nämligen Behöver bedömas. Om du har många lektioner och många objekt att bedöma kan du lätt se vilka försök du behöver ägna dig åt.

De andra försöken på resultatcellens meny visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat samt ikonen för Behöver bedömas.

Om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn ser du inte ikonen för ”Bidrar inte till användarens resultat”.

Du kan även använda filterfunktionen för att bestämma vilka försök som ska visas på menyn för varje resultatcell. Standardvyn visar alla försök som har gjorts. Öppna fältet Filter och avmarkera kryssrutan Visa försök som inte bidrar till användarens resultat. Då ser du enbart det försök du behöver bedöma på menyn för varje resultatcell.

Viktigt: Om du tillåter fyra försök och väljer att använda det sista försöket för resultatet visas enbart ikonen för Behöver bedömas för försöket som skickades in senast. Om en deltagare har gjort tre försök visas det tredje försöket enbart med ikonen för Behöver bedömas. Om du bedömer det försöket kan deltagaren fortfarande göra ytterligare ett försök. Nästa försök visas endast med ikonen för Behöver bedömas eftersom det är det fjärde och sista försöket.

För vissa bedömningsbara objekt som uppgifter, kan du även välja Bedöm försök på menyn för en resultatkolumn och börja bedöma. Försök som inte tas med i beräkningen av deltagarens resultat visas med ikonen för Bidrar inte till användarens resultat. Du kan gå till försöket som visas med enbart ikonen för Behöver bedömas.

Grade attempts

Du kan även filtrera bedömningsmängden för flera försök på sidan Behöver bedömas och visa försök på sidan Resultatinformation. Om du har aktiverat anonym eller delegerad bedömning för en uppgift, hanteras flera försök på samma sätt. Deltagarnas namn och försöksstatus avslöjas inte i syfte att skydda deras anonymitet.

Mer information om flera försök och anonym bedömning

Mer information om flera försök och delegerad bedömning


Välja ett försök för resultatet

När du tillåter flera försök kan du välja vilket försök som ska användas som resultat. Du kan ställa in vilket försök som ska användas när du skapar det bedömningsbara objektet.

Om du vill ändra vilket försök som ska användas öppnar du en kolumns meny och väljer alternativet Redigera kolumninformation. Välj bland alternativen i menyn Betygsätt försök med hjälp av:

 • Sista bedömda försöket
 • Högsta betyg
 • Lägsta resultatet
 • Första bedömda försöket
 • Genomsnitt av bedömda försök

Skriva kommentarer

Du kan skriva kommentarer medan du bedömer ett försök. Du kan även gå tillbaka till försökets cell och lägga till kommentarer till resultatet senare.

De kommentarer som du skriver i Återkoppling till användare visas för kursdeltagarna. Kommentarer som du skriver under Bedömningsanteckningar kan bara ses av dig.

Öppna cellens meny och välj alternativet Snabbkommentar. Skriv kommentarer med endast text under Återkoppling till lärande eller Bedömningsanteckningar. Klicka på Textredigeraren om du vill få tillgång till fler funktioner, till exempel bifoga filer.

Du kan även skriva kommentarer på fliken Ompröva och justera manuellt på sidan Resultatöversikt när du lägger in ett omprövat och justerat resultat.

Mer information om att bifoga filer


Lägga till inspelning med återkoppling

Du kan bädda in ljud- eller videoinspelningar med återkoppling när du bedömer försök. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Inspelningar kan hjälpa dig att kommunicera med deltagare i kurser utan fysiska träffar eller diskussioner. Video- och ljudinspelningar kan tillsammans med textåterkoppling ge deltagare användbar, konkret och mer personlig återkoppling för deras inlämningar.

Ljud- och videoåterkoppling stöds i nuläget inte vid bedömning med kriterier. Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

Mer information om ljud-/videoinspelningar


Bedöm med dolda användarnamn

Du kan bedöma objekt utan att se deltagarinformation. Kursdeltagarna visas i slumpmässig ordning utan någon identifierande information. Det kan vara praktiskt att använda anonym bedömning för att minska partiskhet.

 1. Öppna menyn i en kolumnrubrik och välj alternativet Bedöm med dolda användarnamn.

  -ELLER-

  Öppna en resultatcells meny och välj ett försök. Klicka sedan på Dölj användarnamn på sidan Resultatöversikt. Klicka på OK. Ett nytt försök öppnas.

 2. Ange resultat.
 3. Klicka på Spara och avsluta om du vill gå tillbaka till huvudsidan i Kursadministration och resultat.

  -ELLER-

  Klicka på Spara och Nästa om du vill gå till nästa kursdeltagare.

  -ELLER-

  Gå till nästa eller föregående kursdeltagare med hjälp av pilarna för bedömning av nästa objekt och bedömning av föregående objekt.

Mer information om anonym bedömning av uppgifter


Ta bort resultat

Du kan ta bort resultat. Du kan ange noll som resultat genom att skriva ett tankestreck (–) i cellen eller ta bort ett resultat genom att klicka på Ta bort eller trycka på backstegstangenten. Du sparar det inmatade resultatet genom att trycka på returtangenten. Om du inte gör det får du en påminnelse.

Ta bort kolumner i Kursadministration och resultat

Du kan inte ta bort standardkolumnerna Förnamn, Efternamn och Användarnamn, eller kolumner som skapas automatiskt för bedömningsbara objekt. Du kan inte heller ta bort kolumnen för externt resultat. Om du anger att en resultatkolumn eller en beräknad kolumn ska vara kolumnen för externt resultat, måste du välja en annan kolumn för det externa resultatet innan du kan ta bort den första kolumnen.

Mer information om kolumnen för externt resultat

När du skapar bedömningsbara objekt i en kurs skapas följande resultatkolumner automatiskt i Kursadministration och resultat:

 • Tester, enkäter och själv- och kamratgranskningar
 • Uppgifter
 • Diskussionsposter
 • Loggböcker och bloggposter
 • Wiki-bidrag

Det enda sättet att ta bort de här automatiskt skapade resultatkolumnerna är att först ta bort de bedömningsbara objekten i din kurs. Om det inte finns några inlämningar för ett objekt när du tar bort det tas vissa kolumner bort automatiskt medan du för andra kolumner får välja om de ska tas bort eller inte.

Innan du tar bort bedömningsbart innehåll i en kurs bör du noga fundera över vilka konsekvenser det får. Om du tar bort ett innehållsobjekt i en kurs tas även alla kursdeltagarnas inlämnade arbeten bort. Den här åtgärden kan inte ångras. I vissa fall kan du välja att spara resultaten som har tilldelats i Kursadministration och resultat. Även om du behåller resultatkolumnerna kan du inte längre se kursdeltagarnas inlämningar eftersom de togs bort samtidigt som objektet togs bort från kursen. Du kan även göra det bedömningsbara objektet ej tillgängligt i din kurs för att bevara inlämningarna och poängen i Kursadministration och resultat.

Exempel: Ta bort en uppgift

Om du tar bort en uppgift som kursdeltagare redan gjort inlämningar för tas även alla inlämningar bort. Du har två alternativ:

 • Spara poängen i Kursadministration och resultat men ta bort uppgiften samt alla inlämningar. Även om poängen finns kvar i Kursadministration och resultat kan du inte öppna deltagarnas inlämningar igen. Den här åtgärden kan inte ångras.
 • Ta bort uppgiften, kolumnen Kursadministration och resultat, alla tilldelade resultat och samtliga inlämningar. Den här åtgärden kan inte ångras.

Undanta resultat

Du kan undanta resultat, vilket innebär att resultatet inte registreras och inte tas med i beräkningar i Kursadministration och resultat. Undantagsikonen visas i resultatcellen. Du kan ställa in undantag även innan du har lagt in resultat för ett arbete.

Om du har lagt in ett resultat för ett arbete och sedan undantagit det står resultatet kvar på sidan Resultatöversikt. Du kan även ställa in att ett resultat ska undantas på sidan Resultatöversikt.

Öppna cellens meny och välj Undanta resultat. Om du vill ta bort undantaget väljer du alternativet Töm undantag i cellens meny.