Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Av og til presterer studentene dårligere enn forventet på en prøve. Lærere kan modifisere studentenes poengsummer for å jevne dem ut.

En enkel metode for å jevne ut vurderinger er å legge til samme antall poeng i alle studentenes poengsummer. En vanlig metode: Finn differansen mellom den høyeste poengsummen i klassen og den høyeste mulige poengsummen, og legg til så mange poeng.

Eksempel: Jevn ut et resultat

 • Hvis den høyeste prosentverdien i klassen var 88 %, er differansen 12 %. Du kan legge til 12 % prosentpoeng i hver students poengsum.
 • Hvis prøven er verdt 50 poeng og den høyeste poengsummen er 48 poeng, er differansen 2 poeng. Du kan legge til 2 poeng i hver students poengsum.

Det er to måter å jevne ut vurderinger i Blackboard Learn på:

 • Metode 1: Last ned prøvens kolonne i vurderingssenteret i Original-emnevisningen, bruk en egnet beregning for utjevning i et regnearkprogram, og last opp resultatene til en ny kolonne i vurderingssenteret.
 • Metode 2: Overstyr alle studentenes opprinnelige prøvevurdering manuelt.

Metode 1: Last ned vurderinger, juster prøvens poengsummer og last opp til vurderingssenteret.

Med denne metoden trenger du ikke manuelt innskrevne vurderinger, og den er å foretrekke for store klasser. Disse trinnene bruker Microsoft® Excel® for å modifisere den nedlastede filen. Den enkle formelen legger til poeng i den opprinnelige prøvevurderingen. Du kan bruke mer avanserte formler etter behov.

Last opp de justerte vurderingene. Deretter endrer du kolonneinnstillingene for den opprinnelige prøvevurderingen, så den ikke lenger tas med i noen av totalvurderingenes beregninger. Den nye, justerte prøvevurderingskolonnen brukes i stedet. Instruksjonene for denne oppgaven er tatt med i disse trinnene. Du kan også fjerne de opprinnelige prøvevurderingene fra studentenes Mine resultater-sider.

Last ned vurderinger

Før du begynner, bør du notere de første verdiene fra totalkolonnen. Når du har lastet opp en ny vurderingssenterkolonne, kan du sjekke om den inkluderes i beregninger på riktig måte.

 1. Åpne Arbeid i frakoblet modus-menyen i Hele vurderingssenteret-visningen, og velg Last ned.
 2. Velg Valgte kolonner i Data-delen på Last ned vurderinger-siden. Velg navnet på kolonnen i menyen.
 3. Angi Type skilletegn som Fane i Alternativer-delen.
 4. Velg Min datamaskin i Lagre plassering-delen.
 5. Velg Send.
 6. Velg Last ned. Velg Lagre fil og OK i popup-vinduet. Merk deg filnavnet og plasseringen. Hvis filen lagres i Nedlastinger-mappen automatisk, kan du flytte den til en annen mappe og gi den et nytt navn.

Juster prøveresultater

 1. Finn XLS-filen du har lastet ned, og åpne den i Excel.
 2. Velg den første cellen i kolonnen til høyre for prøvevurderingskolonnen. Gi kolonnen et navn som du kjenner igjen når du skal laste den opp til vurderingssenteret for emnet ditt. Velg et navn som er annerledes enn de andre i vurderingssenteret.
 3. Velg cellen nedenfor kolonnens tittel, og skriv inn en formel som legger til et bestemt antall poeng i den opprinnelige prøvevurderingen.

  Skriv inn denne formelen, og bytt ut tallet 7,5 med antallet poeng du vil legge til: =D2+7.5

 4. Trykk på Enter-tasten. Cellen oppdateres så den viser den opprinnelige prøvevurderingen med de ekstra poengene du nettopp la til.
 5. Hold markøren over det nederste høyre hjørnet i cellen. Fyllhåndtaket (+) vises.
 6. Dra i fyllhåndtaket så det dekker den siste cellen i kolonnen du vil kopiere formelen til. Slipp museknappen for å kopiere formelen til de valgte cellene og oppdatere innholdet med de nye poengsummene. Formelen gjenkjenner automatisk at cellene er en del av en serie, og justerer formelen for alle cellene i kolonnen.
 7. Velg Lagre i Excel. Det vises en popup-melding som advarer deg om at enkelte funksjoner kanskje fjernes hvis du lagrer filen som TXT. Velg Fortsett for å lagre endringene i filen.

Last opp justerte poengsummer til vurderingssenteret

 1. Gå tilbake til vurderingssenteret for emnet, åpne Arbeid i frakoblet modus-menyen og velg Last opp.
 2. Velg Bla gjennom min datamaskin, og åpne XLS-filen du lagret i Excel.
 3. Angi Type skilletegn som Auto.
 4. Velg Send.
 5. Last opp vurderingsbekreftelse-siden kan du legge merke til at den opprinnelige kolonnen ikke inneholder dataoppdateringer, og at den nye kolonnen er oppført for opplasting. Velg Send.
 6. Rull helt til høyre i rutenettet i vurderingssenteret for å se den nylig opplastede kolonnen. Som standard vises den nye kolonnen for studentene i Mine resultater og inkluderes i beregninger i vurderingssenteret, for eksempel totalkolonnen.
 7. Den nye kolonnens Mulige poeng er 0 som standard. Åpne menyen for kolonneoverskriften, og velg Rediger kolonneinformasjon. Skriv inn en ny verdi for Mulige poeng, og velg Send.

  Verdien for Mulige poeng må være lik de mulige poengene for den opprinnelige prøven. Hvis du bruker prosentverdier, må mulige poeng være 100.

 8. Endre innstillingene for den opprinnelige prøvekolonnen så den IKKE tas med i totalkolonnens beregninger og IKKE kan sees av studentene. Åpne menyen for den opprinnelige prøvekolonnen, og velg Rediger kolonneinformasjon.
 9. Velg Nei for Inkluder denne kolonnen i vurderingssenterberegninger –OG– velg Nei for Vis denne kolonnen til studenter i Alternativer-delen på Rediger kolonne-siden. Velg OK i popup-vinduet for å bekrefte at du ikke vil inkludere kolonnen i beregninger.

Sjekk de første få verdiene i totalkolonnen for å godkjenne den nye beregningen. Differansen mellom de opprinnelige og nye verdiene bør tilsvare poengene du la til i hver prøve.

Mer om hvordan du jobber i frakoblet modus


Metode 2: Overstyr hver prøvevurdering manuelt.

Hvis du bare har et lite antall vurderinger å justere, kan du overstyre hver poengsum på to måter:

 • I Original-emnevisningen anbefaler vi at du overstyrer vurderinger fra Manuell overstyring-fanen på Vurderingsopplysninger-siden. Du kan legge til tilbakemeldinger til brukeren og notater om endringen av vurderingen til deg selv. Da har du en oversikt over hvorfor du valgte å overstyre fremtidige forsøk.

  –ELLER–

 • Skriv inn vurderingen i en celle for å overstyre vurderingen for et prøveforsøk.

Mer informasjon om overstyring av vurderinger