Lägg till bildbeskrivningar

Lägg till en omfattande beskrivning av bilder och diagram för att förbättra förståelsen

Bilder kan vara ett bra sätt att engagera dina deltagare med olika typer av lärande och kan bidra till att förmedla komplexa idéer till deltagarna. För deltagare med nedsatt syn är bildbeskrivningar som förklarar innehållet i en bild avgörande för inlärningen. Textbeskrivningar kan ge samtliga deltagare en mer djupgående kontext och öka deras förståelse.

Bildbeskrivningar kallas ofta ”alternativa beskrivningar”, ”alternativ text” och ”alttext”. Detta beror på att de utgör ett textbaserat, beskrivande alternativ till bilden.

Ally kontrollerar om det finns bildbeskrivningar överallt där det finns en bild. Detta inkluderar bildfiler och filer som innehåller bilder – till exempel ett dokument eller presentation.

Välj indikatorn Tillgänglighetspoäng för att öppna panelen för läraråterkoppling. Följ de vägledande stegen för att lägga till beskrivningar till dina bilder. 

Förhandsgranska var tillgänglighetsproblemet finns


Se var problemet finns

Förhandsgranskningen visar var du kan hitta specifika tillgänglighetsproblem i dokumentet. Markeringar visar varje förekomst av en problemtyp i taget. Till exempel om dina bilder saknar alternativa beskrivningar, då visar markeringarna varje ställe där detta specifika problem förekommer. Om ditt dokument även har dålig textkontrast ska du välja problemet i återkopplingspanelen för att se hur många förekomster av problemet som har markerats.

Markeringar finns för dessa problem:

 • Bilder utan en lämplig alternativ beskrivning
 • Textfragment med otillräcklig kontrast
 • Tabeller utan tabellrubriker

Inga andra tillgänglighetsproblem markeras i förhandsgranskningen.

Förhandsgranskningsverktyg

Använd verktygen ovanför förhandsgranskningen för att utforska problemen i ditt dokument.

 • Rör dig genom dokumentförhandsgranskningen sida för sida.
 • Se hur många gånger ett specifikt problem förekommer i dokumentet.
 • Hoppa mellan problemmarkeringar.
 • Dölj eller visa markeringarna.
 • Zooma in eller ut på förhandsgranskningsinnehållet.
 • Hämta den ursprungliga filen.

Lägg till beskrivningar till en bildfil

När du är redo lägger du till din bildbeskrivning i textfältet i panelen för läraråterkoppling och väljer Lägg till.

Se till att din beskrivning består av mer än bara namnet på filen, annars rapporterar Ally ett tillgänglighetsfel. Beskriv bilden och vad som är viktigt. Nämn eventuell text i bilden för att förbättra din poäng. Om du vill ta reda på mer kan du läsa Skriva bra beskrivningar.

Markera en bildfil som dekorativ

Om din bild har lagts till enbart för visuell effekt och inte innehåller information som är relevant för ämnet klickar du på Ange att bilden är dekorativ.

Alternativa beskrivningar behövs inte för dekorativa bilder. Din tillgänglighetspoäng förbättras. Detta bidrar till att förvissa deltagarna om syftet med dessa filer.


Lägg till beskrivningar till bilder i andra filer

Att dela presentationer och dokument med deltagare kan ge dem användbart material att granska och studera. Eftersom många filer innehåller bilder är det viktigt att bilderna innehåller en alternativ beskrivning för att underlätta för såväl märkning av dokumentbilder som för deltagare med nedsatt syn.

Om presentationen eller dokumentet har bilder som saknar alternativa beskrivningar måste du åtgärda problemet i presentations- eller dokumentprogramvaran. Ladda upp den nya filen till Ally när du är klar. Klicka på Så lägger du till beskrivningar för stegvis vägledning om hur du gör det.

Är du osäker på hur du skriver effektiva alternativa beskrivningar? Se till att din beskrivning består av mer än bara namnet på filen, annars rapporterar Ally ett tillgänglighetsfel. Beskriv bilden och vad som är viktigt. Nämn eventuell text i bilden för att förbättra din poäng. Om du vill ta reda på mer kan du läsa Skriva bra beskrivningar.

 1. Klicka på Så lägger du till beskrivningar och följ anvisningarna.
 2. Öppna filen på din dator.

  Om du inte har en kopia av filen på din dator lämnar du panelen för läraråterkoppling och laddar ner filen från kursen.

 3. Lägga till beskrivningar av dina bilder.
  • Microsoft® Office: Dubbel- eller högerklicka på en bild för att öppna panelen Formatera bild. Välj Storlek och egenskaper och Alternativtext. Lägg till beskrivningstexten. Oroa dig inte för titeln.
  • LibreOffice: Välj en bild. Välj Format i menyraden och sedan Beskrivning. Lägg till beskrivningstexten.
 4. Spara filen.
 5. Ladda upp den uppdaterade filen till din kurs.

  Om du fortfarande har anvisningarna öppna i panelen för läraråterkoppling väljer du Nästa och Bläddra för att ladda upp din fil. Om du inte har panelen för läraråterkoppling öppen väljer du indikatorn Tillgänglighetspoäng bredvid filen i din kurs och sedan Bläddra för att ladda upp din fil.


Alternativ text på bilder

Skriva bra beskrivningar

Följ denna bästa praxis för att skriva bra alternativa textbeskrivningar till dina bilder:

 • Beskriv bilden baserat på sidans kontext. Förmedla bildens fullständiga betydelse.
 • Undvik att skriva "bild av" eller "avbildning av". Skärmläsare tillkännager automatiskt bilder som bilder.
 • Var koncis.
 • Skriv berättande om komplexa bilder som infografik. Placera denna berättande text på sidan omedelbart efter infografiken. Lägg till en ankarlänk överst på sidan för att visa textalternativet. Se ett exempel på en infografik med ett textalternativ.
 • Undvik bilder av text. Om det inte går att undvika, kopiera texten in i den alternativa beskrivningen.
 • Skriv något nytt. Upprepa inte alternativa beskrivningar på samma sida. Upprepa inte det som redan skrivits på sidan.
 • Identifiera bilder som inte återger relevant innehåll som dekorativt.

Vad är en dekorativ bild?

En bild är dekorativ när den inte tillför någon information till sidan. Till exempel konstverk som används för att separera ämnen eller ett foto av någon som pratar i telefon när man diskuterar kommunikationsfärdigheter.

De är värdefulla eftersom de är visuellt tilltalande men de behöver inte läsas av skärmläsaren.

Mer information om dekorativa bilder finns på webbplatsen för initiativet för webbtillgänglighet (WAI)


Varför är alternativa bildbeskrivningar viktiga?

Det finns många orsaker till att använda alternativa beskrivningar till dina bilder.

 • Alternativa beskrivningar, eller text, finns i riktlinjer för WCAG 2.1
 • Deltagare kan söka efter en bild
 • Deltagare med nedsatt syn kan ha svårt att ta till sig bilder
 • Deltagare med dålig internetanslutning kan ha svårt att uppfatta bilder
 • Skärmläsare kan inte läsa bilder
 • En del deltagare lär sig bättre från beskrivningar än bilder
 • Text skalar sig bättre än de flesta bilder när skärmen eller sidan förstoras