Legg til bildebeskrivelser

Legg til en omfattende beskrivelse for bilder og diagrammer for å øke forståelsen av dem

Bilder kan være en god måte å få studentene engasjert med ulike læremetoder, og dette er også et godt virkemiddel for å kommunisere komplekse ideer. For studenter med synshemninger er det avgjørende å ha bildebeskrivelser som forklarer innholdet i bildene. Tekstbeskrivelser kan også gi bedre kontekst for alle studenter og dermed bidra til å øke forståelsen deres.

Bildebeskrivelser kalles ofte «alternative beskrivelser», «alternativ tekst» og «alt-tekst». Dette er fordi de utgjør et tekstbasert, beskrivende alternativ til bildet.

Ally ser etter bildebeskrivelser for alle bilder. Dette inkluderer både bildefiler og filer som inneholder bilder. Eksempelvis dokumenter eller presentasjoner.

Velg Tilgjengelighetsresultat-indikatoren for å åpne panelet for undervisertilbakemelding. Følg veiledningen for å legge til beskrivelser for bildene dine. 

Preview Where the Accessibility Issue Is


See where this issue is

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Legg til beskrivelser for bildefiler

Når du er klar, kan du legge til en bildebeskrivelse i tekstfeltet på panelet Undervisers tilbakemelding i Ally og så velge Legg til.

Sørg for at beskrivelsen inneholder mer enn bare tittelen på filen. Ellers rapporterer Ally en tilgjengelighetsfeil. Beskriv bildet og hva som er viktig i det. Nevn tekst i bildet for å forbedre resultatet. Du finner mer informasjon i delen om gode beskrivelser.

Merk bildefiler som dekorative

Hvis du har et bilde som bare er der for å skape en visuell effekt og ikke inneholder informasjon som er relevant for læringsinnholdet, kan du velge Indiker at bildet er dekorativt.

Det er ikke nødvendig med alternative beskrivelser for dekorative bilder. Tilgjengelighetsresultatet ditt blir bedre. Dette bidrar til at det blir lettere for studentene å se hva som er formålet med filene.


Legg til beskrivelser for bilder i andre filer

Hvis du deler presentasjoner og dokumenter med studenter, får de nyttig materiell de kan gå gjennom og studere. Siden mange filer inneholder bilder, er det viktig at bildene har alternative beskrivelser. Dette er både for å merke bilder i dokumentet og for å hjelpe studenter med synshemninger.

Hvis du har en presentasjon eller et dokument med bilder uten alternative beskrivelser, bør du rette det opp i presentasjons- eller dokumentbehandlingsprogrammet. Last deretter opp den nye filen til Ally. Velg Sånn legger du til beskrivelser for å få en trinnvis veiledning om hvordan du gjør dette.

Er du ikke sikker på hvordan du skriver effektive alternative beskrivelser? Sørg for at beskrivelsen inneholder mer enn bare tittelen på filen. Ellers rapporterer Ally en tilgjengelighetsfeil. Beskriv bildet og hva som er viktig i det. Nevn tekst i bildet for å forbedre resultatet. Du finner mer informasjon i delen om gode beskrivelser.

 1. Velg Sånn legger du til beskrivelser, og følg instruksjonene.
 2. Åpne filen på datamaskinen.

  Hvis du ikke har en kopi av filen på datamaskinen, må du gå ut av panelet for undervisertilbakemelding og laste ned filen fra emnet.

 3. Legg til beskrivelser for bildene dine.
  • Microsoft® Office: Dobbelt- eller høyreklikk på et bilde for å åpne Formater bilde-panelet. Velg Størrelse og egenskaper og Alternativ tekst. Legg til beskrivelsen. Ikke tenk på tittelen.
  • LibreOffice: Velg et bilde. Velg Formater fra menyraden og deretter Beskrivelse. Legg til beskrivelsen.
 4. Lagre filen.
 5. Last opp den oppdaterte filen til emnet ditt.

  Hvis du fortsatt har instruksjonene åpne i panelet for undervisertilbakemelding, kan du velge Neste og Bla gjennom for å laste opp filen. Hvis du ikke har panelet for undervisertilbakemelding åpent, kan du velge indikatoren for tilgjengelighetsresultatet ved siden av filen i emnet og så Bla gjennom for å laste opp filen.


Alternativ tekst for bilder

Skriv gode beskrivelser

Følg disse anbefalte fremgangsmåtene for å skrive gode alternative tekstbeskrivelser for bilder.

 • Beskriv bildet basert på konteksten på siden. Formidle hele meningen med bildet.
 • Unngå å si «Bilde av» eller «Bildet viser». Skjermlesere kunngjør automatisk bilder som bilder.
 • Vær konkret.
 • Skriv beskrivende tekster for sammensatte bilder, for eksempel infografikk. Plasser den beskrivende teksten på siden som kommer rett etter infografikken. Ta med en ankerlenke til tekstalternativet øverst på siden. Her er et eksempel på en infografikk med et tekstalternativ.
 • Unngå bilder av tekst Hvis du ikke kan unngå det, bør du kopiere teksten til den alternative beskrivelsen.
 • Si noe nytt. Ikke gjenta alternative beskrivelser på samme side. Ikke gjenta det som allerede er sagt på siden.
 • Merk bilder som ikke inneholder relevant innhold, som dekorative.

Hva er dekorative bilder?

Bilder er dekorative når de ikke tilfører noe til informasjonen på siden. Eksempler på dette kan være et grafikkelement som brukes for å skille mellom ulike temaer, eller et bilde av noen som snakker i telefonen, i en del som omhandler kommunikasjonsferdigheter.

Slike bilder er verdifulle når det kommer til visuell appell, men det er ikke nødvendig at skjermlesere leser dem.

Du finner mer informasjon om dekorative bilder på nettstedet til Web Accessibility Initiative


Hvorfor er det viktig å bruke alternative beskrivelser for bilder?

Det finnes mange grunner til å bruke alternative beskrivelser for bilder.

 • Alternative beskrivelser – eller tekst – er inkludert i WCAG 2.1-retningslinjene.
 • Studenter kan søke etter bilder
 • Studenter med synshemninger har vanskeligheter med å oppfatte bilder
 • Studenter med dårlig nettverkstilkobling kan ha vanskeligheter med å oppfatte bilder
 • Skjermlesere kan ikke lese bilder
 • Noen studenter lærer bedre med beskrivelser enn bilder
 • Tekst skaleres bedre enn de fleste bilder når skjermen eller siden gjøres større