Ta bort potentiellt skadligt innehåll

Digitala media kan utlösa oväntade reaktioner hos deltagare

Internet är full av roligt innehåll och att lägga till kreativa medieelement till din kurs kan öka deltagarnas engagemang. Men GIF-bilder och andra snabbrörliga eller flimrande media – även alltför komplexa stillbilder – kan utlösa anfall eller andra skadliga reaktioner hos studenter.

Ally identifierar dessa filer och ger dem låga poäng. Följ anvisningarna för att bidra till att se till att alla deltagare kan interagera med ditt kursinnehåll på ett säkert sätt.

Om en fil har potentiellt skadligt innehåll får den en låg indikator för tillgänglighetspoäng.

Klicka på Tillgänglighetspoäng-indikatorn för att ta reda på mer och lägga till en beskrivning.

Förklaring av problemet

Filen är 0 % tillgänglig eftersom den kan potentiellt utlösa anfall eller andra skadliga reaktioner hos deltagare.

Klicka på Vad det här betyder för att få en förklaring.

Ta bort filen

Det rekommenderade valet från ett inkluderande perspektiv är att ta bort filen och ersätta den med något liknande och mindre skadligt. Detta säkerställer att alla dina deltagare kan del av innehållet på ett säkert sätt.

Välj Ta bort nu.

Behåll och flagga filen

Om innehållet är viktigt för din kurs väljer du Nej, jag måste behålla den.

Ally flaggar innehållet och varnar deltagare innan de öppnar filen. Om deltagarna är mottagliga för att drabbas av anfall på grund av blinkande eller visuellt komplexa bilder får de en varning från Ally innan de öppnar filen.