Åtgärda textkontrast

Alla bör kunna läsa texten

Att dela presentationer och dokument med deltagare kan ge dem användbart material att granska och studera. Det är viktigt att texten kan ses och är läslig. Om du vill att dina deltagare ska studera den måste de kunna läsa den.

Allys kontrastkontroll kontrollerar om det är tillräckligt stor kontrast mellan färgen på texten och bakgrundsfärgen. Text med dålig kontrast kan vara svår att läsa för alla men särskilt för kursdeltagare med nedsatt syn eller färgblindhet.

Ally använder de kontrastkrav som anges i WCAG 2.1 AA-riktlinjerna..

Åtgärda det här problemet i presentations- eller dokumentprogramvaran och ladda upp en ny fil när du är klar. Klicka på indikatorn Tillgänglighetspoäng  för att ta reda på hur du gör detta. Klicka på Vad det här betyder för att få en förklaring.

Preview Where the Accessibility Issue Is


See where this issue is

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Åtgärda kontrasten i din fil

Om texten har dålig kontrast behöver du åtgärda det i presentations- eller dokumentprogramvaran. Ladda upp den nya filen till Ally när du är klar. Klicka på Så lägger du till beskrivningar för stegvis vägledning om hur du gör det.

 1. Klicka på Så lägger du till beskrivningar och följ anvisningarna.
 2. Öppna filen på din dator.

  Om du inte har en kopia av filen på din dator lämnar du panelen för läraråterkoppling och laddar ner filen från kursen.

 3. Ändra textens kontrast.
  • Microsoft® Office: Markera texten. Öppna menyn Teckenfärg och välj en ny färg med mer kontrast.
  • LibreOffice: Välj en bild. Välj Format i menyraden och sedan Beskrivning. Lägg till beskrivningstexten.
 4. Använd ett verktyg som Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera kontrasten på texten.
 5. Spara filen.
 6. Ladda upp den uppdaterade filen till din kurs.

  Om du fortfarande har anvisningarna öppna i panelen för läraråterkoppling väljer du Nästa och Bläddra för att ladda upp din fil. Om du inte har panelen för läraråterkoppling öppen väljer du indikatorn Tillgänglighetspoäng bredvid filen i din kurs och sedan Bläddra för att ladda upp din fil.


De bästa metoderna för textkontrast

Det finns många enkla justeringar du kan göra för att förbättra textens läsbarhet.

 • Använd teckensnitt med breda teckendrag.
 • Använd en teckenstorlek på minst 12 px. Om du använder ett teckensnitt med tunna teckendrag ska du använda minst 16 px.
 • Använd enbart ”tunna” teckensnitt mot mörka bakgrunder.
 • Använd ljus text mot mörka bakgrunder.
 • Använd mörk text på ljusa bakgrunder.
 • Undvik dessa färgkombinationer:
  • Grön och röd
  • Grön och brun
  • Blå och  lila
  • Grön och blå
  • Ljusgrön och gul
  • Blå och grå
  • Grön och grå
  • Grön och svart

Är du osäker på om din text har tillräckligt med kontrast?  Använd Colour Contrast Analyser från Paciello Group för att kontrollera ditt innehåll.


Varför är textkontrast viktigt?

Text med låg kontrast kan vara svår att läsa i många situationer.

 • Vid projicering under lektion
 • För elever med färgblindhet
 • På en mobil med ett starkt ljus eller ljusreflexer på skärmen
 • På skärmar av låg kvalitet

Låg kontrast kan leda till överansträngning av ögonen, göra innehållet svårt att upptäcka och söka i och orsakar frustration.

God kontrast gör att alla kan se texten tydligt och få en klart bättre helhetsupplevelse att läsa innehållet.