Lägg till en omfattande beskrivning av bilder och diagram för att förbättra förståelsen

Bilder kan vara ett bra sätt att engagera dina deltagare med olika typer av lärande och kan bidra till att förmedla komplexa idéer till deltagarna. För deltagare med nedsatt syn är bildbeskrivningar som förklarar innehållet i en bild avgörande för inlärningen. Textbeskrivningar kan ge samtliga deltagare en mer djupgående kontext och öka deras förståelse.

Bildbeskrivningar kallas ofta ”alternativa beskrivningar”, ”alternativ text” och ”alttext”. Detta beror på att de utgör ett textbaserat, beskrivande alternativ till bilden.

Ally kontrollerar om det finns bildbeskrivningar överallt där det finns en bild. Detta inkluderar bildfiler och filer som innehåller bilder – till exempel ett dokument eller presentation.

Välj indikatorn Tillgänglighetspoäng för att öppna panelen för läraråterkoppling. Följ de vägledande stegen för att lägga till beskrivningar till dina bilder. 

Preview Where the Accessibility Issue Is


See where this issue is

The preview highlights where specific accessibility issues can be found in the document. Highlights show every occurrence of one issue type at a time. For example, if your images are missing alternative descriptions, the highlights show you every place this specific issue occurs. If your document also has poor text contrast, select that issue in the feedback panel to see the occurrences of that issue highlighted.

Highlights are provided for these issues:

 • Images without an appropriate alternative description
 • Text fragments with insufficient contrast
 • Tables without table headers

All other accessibility issues are not highlighted in the preview.

Missing text description

Text contrast

Scanned PDF

Preview tools

Use the tools above the preview to explore the issues in your document.

 • Move through the document preview page by page.
 • See how many times a specific issue appears in the document.
 • Jump between the issue highlights.
 • Hide or show the highlights.
 • Zoom the preview content in or out.
 • Download the original file.

Lägg till beskrivningar till en bildfil

När du är redo lägger du till din bildbeskrivning i textfältet i panelen för läraråterkoppling och väljer Lägg till.

Se till att din beskrivning består av mer än bara namnet på filen, annars rapporterar Ally ett tillgänglighetsfel. Beskriv bilden och vad som är viktigt. Nämn eventuell text i bilden för att förbättra din poäng. Om du vill ta reda på mer kan du läsa Skriva bra beskrivningar.

Markera en bildfil som dekorativ

Om din bild har lagts till enbart för visuell effekt och inte innehåller information som är relevant för ämnet klickar du på Ange att bilden är dekorativ.

Alternativa beskrivningar behövs inte för dekorativa bilder. Din tillgänglighetspoäng förbättras. Detta bidrar till att förvissa deltagarna om syftet med dessa filer.


Lägg till beskrivningar till bilder i andra filer

Att dela presentationer och dokument med deltagare kan ge dem användbart material att granska och studera. Eftersom många filer innehåller bilder är det viktigt att bilderna innehåller en alternativ beskrivning för att underlätta för såväl märkning av dokumentbilder som för deltagare med nedsatt syn.

Om presentationen eller dokumentet har bilder som saknar alternativa beskrivningar måste du åtgärda problemet i presentations- eller dokumentprogramvaran. Ladda upp den nya filen till Ally när du är klar. Klicka på Så lägger du till beskrivningar för stegvis vägledning om hur du gör det.

Är du osäker på hur du skriver effektiva alternativa beskrivningar? Se till att din beskrivning består av mer än bara namnet på filen, annars rapporterar Ally ett tillgänglighetsfel. Beskriv bilden och vad som är viktigt. Nämn eventuell text i bilden för att förbättra din poäng. Om du vill ta reda på mer kan du läsa Skriva bra beskrivningar.

 1. Klicka på Så lägger du till beskrivningar och följ anvisningarna.
 2. Öppna filen på din dator.

  Om du inte har en kopia av filen på din dator lämnar du panelen för läraråterkoppling och laddar ner filen från kursen.

 3. Lägga till beskrivningar av dina bilder.
  • Microsoft® Office: Dubbel- eller högerklicka på en bild för att öppna panelen Formatera bild. Välj Storlek och egenskaper och Alternativtext. Lägg till beskrivningstexten. Oroa dig inte för titeln.
  • LibreOffice: Välj en bild. Välj Format i menyraden och sedan Beskrivning. Lägg till beskrivningstexten.
 4. Spara filen.
 5. Ladda upp den uppdaterade filen till din kurs.

  Om du fortfarande har anvisningarna öppna i panelen för läraråterkoppling väljer du Nästa och Bläddra för att ladda upp din fil. Om du inte har panelen för läraråterkoppling öppen väljer du indikatorn Tillgänglighetspoäng bredvid filen i din kurs och sedan Bläddra för att ladda upp din fil.


Alternativ text på bilder

Skriva bra beskrivningar

Följ denna bästa praxis för att skriva bra alternativa textbeskrivningar till dina bilder:

 • Beskriv bilden baserat på sidans kontext. Förmedla bildens fullständiga betydelse.
 • Undvik att skriva "bild av" eller "avbildning av". Skärmläsare tillkännager automatiskt bilder som bilder.
 • Var koncis.
 • Skriv berättande om komplexa bilder som infografik. Placera denna berättande text på sidan omedelbart efter infografiken. Lägg till en ankarlänk överst på sidan för att visa textalternativet. Se ett exempel på en infografik med ett textalternativ.
 • Undvik bilder av text. Om det inte går att undvika, kopiera texten in i den alternativa beskrivningen.
 • Skriv något nytt. Upprepa inte alternativa beskrivningar på samma sida. Upprepa inte det som redan skrivits på sidan.
 • Identifiera bilder som inte återger relevant innehåll som dekorativt.

Vad är en dekorativ bild?

En bild är dekorativ när den inte tillför någon information till sidan. Till exempel konstverk som används för att separera ämnen eller ett foto av någon som pratar i telefon när man diskuterar kommunikationsfärdigheter.

De är värdefulla eftersom de är visuellt tilltalande men de behöver inte läsas av skärmläsaren.

Mer information om dekorativa bilder finns på webbplatsen för initiativet för webbtillgänglighet (WAI)


Varför är alternativa bildbeskrivningar viktiga?

Det finns många orsaker till att använda alternativa beskrivningar till dina bilder.

 • Alternativa beskrivningar, eller text, finns i riktlinjer för WCAG 2.1
 • Deltagare kan söka efter en bild
 • Deltagare med nedsatt syn kan ha svårt att ta till sig bilder
 • Deltagare med dålig internetanslutning kan ha svårt att uppfatta bilder
 • Skärmläsare kan inte läsa bilder
 • En del deltagare lär sig bättre från beskrivningar än bilder
 • Text skalar sig bättre än de flesta bilder när skärmen eller sidan förstoras