Monitro a gwella hygyrchedd cwrs yn eich sefydliad.

Mae Blackboard Ally yn darparu adroddiad hygyrchedd cynnwys cwrs ledled y sefydliad sy'n caniatáu am fewnwelediad a dealltwriaeth ddwfn i'r ffordd mae'r sefydliad yn perfformio ac yn datblygu o safbwynt hygyrchedd cynnwys cwrs. Mae'r adroddiad hwn yn helpu i olrhain cynnydd a gall helpu i amlygu meysydd trafferthus a nodi mentrau a all helpu i wella hygyrchedd ymhellach yn y sefydliad.


Agor yr adroddiad

Gallwch ddod o hyd i adroddiad sefydliad Ally yn eich LMS.

  • Blackboard Learn: Ar banel y gweinyddwr o dan Offer a Chyfleustodau, dewiswch Adroddiad Ally.
  • Cynfas Instructure: Dewiswch Gweinyddwr yn y llywio cyffredinol. Dewiswch gyfrif a dewis Ally.
  • Moodle: O Gweinyddiaeth Safle dewiswch Adroddiadau. Dewiswch Hygyrchedd.
  • Tudalen Mewngofnodi Wedi’i Haddasu: Os oes gennych fynediad trwy dudalen mewngofnodi wedi’i haddasu, teipiwch yr allwedd a chyfrinach LTI ar gyfer eich sefydliad.
  • D2L BrightSpace: Ar y  dudalen Hafan dewiswch Mwy a dewiswch Adroddiad Sefydliadol Ally.

Darllenwch yr adroddiad

Mae adroddiad sefydliad Ally yn cynnwys tabiau Trosolwg a Cyrsiau er mwyn i chi gael y darlun mawr yn ogystal â manylion penodol ynghylch hygyrchedd cynnwys cwrs digidol eich sefydliad.

  • Mae'r tab Trosolwg yn dangos manylion hygyrchedd ar gyfer cynnwys cwrs digidol y sefydliad yn y System Rheoli Dysgu (LMS).
  • Mae'r tab Cyrsiau yn dangos manylion ar y sgôr hygyrchedd cyfartalog ar gyfer cyrsiau unigol. Gallwch chi drefnu'r golwg hon yn ôl y term.