Monitro a gwella hygyrchedd cwrs yn eich sefydliad.

Mae Blackboard Ally yn darparu adroddiad hygyrchedd cynnwys cwrs ledled y sefydliad sy'n caniatáu am fewnwelediad a dealltwriaeth ddwfn i'r ffordd mae'r sefydliad yn perfformio ac yn datblygu o safbwynt hygyrchedd cynnwys cwrs. Mae'r adroddiad hwn yn helpu i olrhain cynnydd a gall helpu i amlygu meysydd trafferthus a nodi mentrau a all helpu i wella hygyrchedd ymhellach yn y sefydliad.


Agor yr adroddiad

Gallwch ddod o hyd i adroddiad sefydliad Ally yn eich LMS.

  • Blackboard Learn: Ar banel y gweinyddwr o dan Offer a Chyfleustodau, dewiswch Adroddiad Ally.
  • Instructure Canvas: Dewiswch Gweinyddwr yn y llywio cyffredinol. Dewiswch gyfrif a dewis Ally.
  • Moodle: O Gweinyddiaeth Safle dewiswch Adroddiadau. Dewiswch Hygyrchedd.
  • Tudalen Fewngofnodi Addasu: Os oes gennych fynediad trwy dudalen mewngofnodi wedi’i haddasu, teipiwch yr allwedd a chyfrinach LTI ar gyfer eich sefydliad.
  • D2L BrightSpace: Ar y  dudalen Hafan dewiswch Mwy a dewiswch Adroddiad Sefydliadol Ally.

Darllenwch yr adroddiad

Mae adroddiad sefydliadol Ally yn dangos y darlun mawr i chi yn ogystal â manylion penodol am hygyrchedd cynnwys cwrs digidol eich sefydliad.