נטר ושפר את נגישות הקורס במוסד שלך.

Blackboard Ally מספקת דוח נגישות של תוכן קורס בכלל המוסד המאפשר תובנות עמוקות והבנה לגבי ביצועי המוסד והתפתחותו מנקודת מבט של נגישות תוכן קורס. דוח זה מסייע לעקוב אחר ההתקדמות ויכול לסייע בהדגשת תחומים בעייתיים ובזיהוי יוזמות שיכולות לשפר עוד יותר את הנגישות במוסד.


פתח את הדוח

דוח המוסד של Ally נמצא במערכת שלך לניהול למידה (LMS).

 • Blackboard Learn: בלוח מנהל המערכת, תח כלים ותוכניות שירות, בחר דוח של Ally.
 • Instructure Canvas: בחר ניהול בניווט הגלובלי. בחר חשבון ובחר Ally.
 • Moodle: דרך ניהול אתר בחר דוחות. בחר נגישות.
 • דף כניסה מותאם אישית: אם יש לך גישה דרך דף כניסה מותאם אישית, הקלד את מפתח LTI ואת הסוד עבור המוסד שלך.

  מידע נוסף על שיתוף קישור לדף הכניסה המותאם אישית

 • D2L BrightSpace: בדף הבית בחר עוד ובחר דוח של מוסד של Ally.
 • Schoology: בדף כלשהו, בחר את מרכז האפליקציות ודוח של מוסד של Ally.

קרא את הדוח

דוח המוסד של Ally מאפשר לך להבין את המצב הכולל, בנוסף לפרטים ספציפיים לגבי הנגישות של תוכן הקורס הדיגיטלי של המוסד שלך.

שתף קישור לדוח

מרצים ומנהלים יכולים לגשת לדוח ממערכת ה-LMS שלהם. בנוסף, באפשרותך לבחור לאפשר להם לגשת לדוח מחוץ למערכת LMS. כדי להעניק להם גישה, עליך לשלוח אליהם את הקישור לדיווח ביחד עם מפתח הלקוח והסוד שבהם הם יצטרכו להשתמש כדי להיכנס.

לכל מוסד מוקצה רק מפתח לקוח וסוד אחד. אם המפתח והסוד שלך לא ידועים לך, פתח פנייה כדי לבקש את המפתח והסוד ב-Behind the Blackboard.

השתמש באחת מכתובות ה-URL האלה והחלף את [ClientId] במזהה הלקוח שלך.

 • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בארה"ב: https://prod.ally.ac/launch/[ClientId]
 • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בקנדה: https://prod-ca-central-1.ally.ac/launch[ClientId]
 • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באירופה: https://prod-eu-central-1.ally.ac/launch/[ClientId]
 • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים בסינגפור: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/launch/[ClientId]
 • מוסדות המתארחים במרכז הנתונים באוסטרליה: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/launch/[ClientId]