נטר ושפר את נגישות הקורס במוסד שלך.

Blackboard Ally מספקת דוח נגישות של תוכן קורס בכלל המוסד המאפשר תובנות עמוקות והבנה לגבי ביצועי המוסד והתפתחותו מנקודת מבט של נגישות תוכן קורס. דוח זה מסייע לעקוב אחר ההתקדמות ויכול לסייע בהדגשת תחומים בעייתיים ובזיהוי יוזמות שיכולות לשפר עוד יותר את הנגישות במוסד.


פתח את הדוח

באפשרותך למצוא את הדוח של מוסד של Ally ב-LMS שלך.

  • Blackboard Learn: בלוח מנהל המערכת, תח כלים ותוכניות שירות, בחר דוח של Ally.
  • Instructure Canvas: בחר ניהול בניווט הגלובלי. בחר חשבון ובחר Ally.
  • Moodle: דרך ניהול אתר בחר דוחות. בחר נגישות.
  • דף כניסה מותאם אישית: אם יש לך גישה דרך דף כניסה מותאם אישית, הקלד את מפתח LTI ואת הסוד עבור המוסד שלך.
  • D2L BrightSpace: ב דף הבית בחר עוד ובחר דוח של מוסד של Ally.

קרא את הדוח

הדוח של המוסד של Ally מציג לך את התמונה הגדולה וכן פרטים ספציפיים בנוגע לנגישות של תוכן הקורס הדיגיטלי של המוסד שלך.