Følg med på og forbedre tilgjengeligheten for emner på institusjonen din.

Med Blackboard Ally får du en tilgjengelighetsrapport for innhold i hele emnet, slik at du kan få dyp innsikt i og forståelse av resultatene institusjonen oppnår, og hvordan den utvikler seg – med tilgjengelighet for emneinnhold som perspektiv. Med denne rapporten blir det lettere å følge med på fremdriften samt oppdage problemområder og identifisere tiltak som kan gjøre tilgjengeligheten ved institusjonen enda bedre.


Åpne rapporten

Du finner institusjonsrapporten fra Ally på læringsplattformen din.

  • Blackboard Learn: Gå til administratorpanelet, se under Verktøy og hjelpeprogrammer og velg Ally-rapport.
  • Instructure Canvas: Velg Administrator i den globale navigasjonen. Velg en konto og så Ally.
  • Moodle: Fra Nettstedsadministrator velger du Rapporter. Velg Tilgjengelighet.
  • Egendefinert påloggingsside: Hvis du logger på via en egendefinert påloggingsside, må du skrive inn LTI-nøkkelen og hemmeligheten for institusjonen din.
  • D2L BrightSpace: På Startside velger du Mer og deretter Rapport for Ally-institusjon.

Les rapporten

Institusjonsrapporten i Ally viser deg hele oversikten samt bestemte detaljer om tilgjengelighet for din institusjons digitale emneinnhold.