Bewaak en verbeter de toegankelijkheid van cursussen binnen de instelling.

Blackboard Ally biedt een toegankelijkheidsrapport dat geldt voor de gehele instelling en dat een zeer uitgebreid beeld geeft van de manier waarop de instelling presteert en stappen zet als het gaat om de toegankelijkheid van cursusinhoud. Aan de hand van dit rapport kan de voortgang worden bijgehouden en kunnen verbeterpunten en initiatieven worden vastgesteld die kunnen helpen om de toegankelijkheid op de instelling verder te verbeteren.


Het rapport openen

Je kunt het instellingsrapport van Ally vinden in het LMS.

  • Blackboard Learn: ga in het configuratiescherm voor systeembeheer naar Tools en functies en selecteer Ally-rapport.
  • Instructure Canvas selecteer Beheer in de algemene navigatie. Selecteer een account en selecteer Ally.
  • Moodle: Ga naar Sitebeheer en selecteer Rapporten. Selecteer Toegankelijkheid.
  • Aangepaste aanmeldingspagina: Als je voor het inloggen een aangepaste aanmeldingspagina gebruikt, typ je de LTI-sleutel en het wachtwoord voor de instelling.
  • D2L BrightSpace: Selecteer op de  Startpagina Meer en selecteer Ally-instellingsrapport.

Het rapport lezen

Het instellingsrapport van Ally toont je niet alleen het totaalbeeld, maar ook specifieke details over de toegankelijkheid van de digitale cursuscontent van de instelling.