Bewaak en verbeter de toegankelijkheid van cursussen binnen de instelling.

Blackboard Ally biedt een toegankelijkheidsrapport dat geldt voor de gehele instelling en dat een zeer uitgebreid beeld geeft van de manier waarop de instelling presteert en stappen zet als het gaat om de toegankelijkheid van cursusinhoud. Aan de hand van dit rapport kan de voortgang worden bijgehouden en kunnen verbeterpunten en initiatieven worden vastgesteld die kunnen helpen om de toegankelijkheid op de instelling verder te verbeteren.


Het rapport openen

Je kunt het instellingsrapport van Ally vinden in het Learning Management System (LMS).

 • Blackboard Learn: ga in het configuratiescherm voor systeembeheer naar Tools en functies en selecteer Ally-rapport.
 • Instructure Canvas selecteer Beheer in de algemene navigatie. Selecteer een account en selecteer Ally.
 • Moodle: Ga naar Sitebeheer en selecteer Rapporten. Selecteer Toegankelijkheid.
 • Aangepaste aanmeldingspagina: Als je voor het inloggen een aangepaste aanmeldingspagina gebruikt, typ je de LTI-sleutel en het wachtwoord voor de instelling.

  Meer informatie over een link delen naar de aangepaste aanmeldingspagina

 • D2L BrightSpace: Selecteer op de Startpagina Meer en selecteer Ally-instellingsrapport.
 • Schoology: Selecteer op een pagina App Center en selecteer Ally Instellingsrapport.

Het rapport lezen

Het instellingsrapport van Ally toont je niet alleen het totaalbeeld, maar ook specifieke details over de toegankelijkheid van de digitale cursuscontent van de instelling.

Een link delen naar het rapport

Cursusleiders en beheerders hebben toegang tot het rapport vanuit hun LMS. Je kunt er ook voor kiezen om ze van buiten het LMS toegang te geven tot het rapport. Om ze toegang te geven, moet je ze de link naar het rapport sturen, samen met de clientsleutel en het geheim die ze moeten gebruiken om zich aan te melden.

Er is slechts één clientsleutel en geheim voor elke instelling. Als je niet weet wat die van jou zijn, dien je een case in om je sleutel en geheim op te vragen op Behind the Blackboard.

Gebruik een van deze URL's en vervang [ClientId] door je client-ID.

 • Instellingen die worden gehost in het datacenter van de Verenigde Staten: https://prod.ally.ac/launch/[ClientId]
 • Instellingen die worden gehost in het Canadese datacenter: https://prod-ca-central-1.ally.ac/launch[ClientId]
 • Instellingen die worden gehost in het Europese datacenter: https://prod-eu-central-1.ally.ac/launch/[ClientId]
 • Instellingen die worden gehost in het datacenter van Singapore: https://prod-ap-southeast-1.ally.ac/launch/[ClientId]
 • Instellingen die worden gehost in het datacenter van Australië: https://prod-ap-southeast-2.ally.ac/launch/[ClientId]