Superviseu i milloreu l'accessibilitat dels cursos a la vostra institució.

Blackboard Ally proporciona un informe d'accessibilitat del contingut dels cursos de tota la institució que permet entendre millor com funciona i evoluciona el contingut dels cursos de la institució des del punt de vista de l'accessibilitat. Aquest informe ajuda a fer el seguiment del progrés i pot ajudar-vos a detectar àrees problemàtiques i identificar iniciatives que podrien millorar l'accessibilitat a la institució.


Obertura de l'informe

Trobareu l'informe institucional d'Ally al vostre LMS.

 • Blackboard Learn: al tauler de l'administrador d'Eines i utilitats, seleccioneu Informe d'Ally.
 • Instructure Canvas: seleccioneu Admin a la navegació global. Seleccioneu un compte i, després, Ally.
 • Moodlerooms i Moodle: a Administració del lloc, seleccioneu Informes. Seleccioneu Accessibilitat.
 • Pàgina d'inici de sessió personalitzada: si accediu a través d'una pàgina d'inici de sessió personalitzada, escriviu la clau i contrasenya LTI de la vostra institució.

Quin contingut comprova Ally?

Ally comprova l'accessibilitat als fitxers i el contingut creat a l'editor de contingut del vostre sistema (WYSIWYG). Es comprova tot el contingut, tant el nou com el preexistent.

Les comprovacions es fan automàticament i en temps real utilitzant la llista de comprovació d'accessibilitat, a partir de les àrees clau de la norma WCAG 2.0 A.A.

Fitxers

Ally comprova els fitxers en aquests formats:

 • Fitxers PDF
 • Fitxers d'Office (Word i PowerPoint)
 • Fitxers d'OpenOffice/LibreOffice (Writer i Impress)
 • Imatges
 • Fitxers HTML carregats

Contingut de l'editor de continguts (WYSIWYG)

Actualment, aquesta funció només està disponible per a Instructure Canvas. Actualment, els instructors no veuen la puntuació d'accessibilitat per al contingut creat a l'editor de contingut del seu sistema.

Ally comprova també si hi ha problemes d'accessibilitat en aquests tipus de contingut creats a través de l'editor de contingut WYSIWYG del sistema. 

 • Pàgina
 • Anunci
 • Tasca
 • Tema de debat
 • Síl·labus
 • Qüestionari

Aquestes dades s'inclouen a l'informe institucional.


Lectura de l'informe

L'informe institucional d'Ally inclou les pestanyes Resum i Cursos per permetre-us obtenir una visió general i també conèixer els detalls concrets de l'accessibilitat al contingut dels cursos digitals de la vostra institució.

 • La pestanya Resum mostra els detalls de l'accessibilitat del contingut dels cursos digitals de la institució al sistema de gestió de l'aprenentatge (LMS).
 • La pestanya Cursos mostra els detalls de la puntuació mitjana d'accessibilitat dels cursos individuals. Podeu ordenar aquesta visualització per trimestres.