Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Gallwch greu cynnwys sy'n cyfuno amrywiaeth o ddeunyddiau i'w gweld gyda'i gilydd, megis testun, eitemau amlgyfrwng ac atodiadau.

Gallwch greu dogfen neu eitem o gynnwys o gyfuniad o elfennau gweledol neu destun. Gall dogfen fod mor syml ag un llinell o destun neu gyfuniad o elfennau. 

Er enghraifft, fel un ddogfen, gallwch gynnwys testun cyflwyniadol ar gyfer gwers, delwedd y gall eich myfyrwyr ei gweld a rhyngweithio â hi, a dolenni i adnoddau ar y we. Caiff y deunyddiau eu cyflwyno gyda'i gilydd yn y rhestr o gynnwys. Yr hiraf eich eitem o gynnwys, y mwyaf bydd rhaid i'ch myfyrwyr sgrolio i weld yr holl ddeunyddiau eraill yn yr ardal gynnwys.

Ar y dudalen hon, gallwch ddysgu am: 

Video: Create a Document


Watch a video about creating a document

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a document explains how to create a document page.


Creu dogfen Ultra

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch greu dogfen neu dudalen i gynrychioli cyfuniad o gynnwys. Gallwch gynnwys testun cyflwyniadol ar gyfer gwers, ffeil sain o ddarlith, a delwedd. Pan fydd myfyrwyr yn dewis teitl y ddogfen, bydd y deunyddiau ychwanegoch chi oll yn cael eu cyflwyno ar un dudalen. Bydd myfyrwyr yn gweld y cynnwys yn union fel rydych chi'n ei weld, heb yr opsiynau golygu.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu'ch dogfen. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem a dewiswch Dogfen. Bydd y dudalen Dogfen Newydd yn agor.

Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu dogfen.

Tudalen Dogfen Newydd

Mae tair cydran y gallwch eu haddasu ar y dudalen Dogfen Newydd:

 • Ychwanegu cynnwys
 • Rheoli a all myfyrwyr weld y ddogfen
 • Rhoi gosodiadau'r ddogfen ar waith
Image of new document page with boxes drawn around three areas to customize test: 1. Add content, 2. Student visibility, and 3. Document settings

Ychwanegu cynnwys

Defnyddiwch yr opsiynau ar waelod y dudalen Dogfen Newydd i ychwanegu cynnwys. Gallwch ychwanegu cynifer o flociau testun a ffeiliau ag y mynnwch,

 • Rhoi teitl. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, bydd y teitl yn ymddangos fel y ddolen mae myfyrwyr yn ei dewis i weld y deunyddiau. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd Dogfen Newydd a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys.
 • Ychwanegu blociau testun. Dewiswch Ychwanegu Cynnwys i agor y golygydd cynnwys. Gallwch hefyd ludo testun o ddogfen Word.
Image of text block containing example text

Gallwch hefyd ddefnyddio’r golygydd i blannu delweddau ac atodi ffeiliau ynghyd â’ch testun. I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.

Image of text block containing example text with a box drawn around the button that drops down a menu of items that can be embedded in text block
 • Ychwanegu HTML. Mae gan y golygydd cynnwys nifer o opsiynau ar gyfer fformatio eich testun. Ond, gallwch hefyd ychwanegu cynnwys at ddogfen gan ddefnyddio HTML.
 • Ychwanegu ffeiliau. Dewiswch Uwchlwytho o'r Cyfrifiadur a phorwch am neu lusgo ffeiliau o'ch cyfrifiadur, megis dogfen Word a ffeil sain. Os ydych eisiau defnyddio cynnwys sydd mewn ffolder, bydd angen i chi ddewis eitemau unigol yn y ffolder honno. Eich sefydliad sy'n rheoli y maint ffeil mwyaf y gallwch ei uwchlwytho.
 • Uwchlwytho o Storfa Cwmwl. Gallwch uwchlwytho ffeil o storfa cwmwl, fel OneDrive® a Google Drive™. Pan fyddwch yn ychwanegu ffeil o storfa cwmwl, bydd y system yn cadw copi o'r ffeil yn eich cwrs. Nid yw'r ffeiliau wedi eu cysylltu. Ni fydd unrhyw newid a wnewch i ffeil o fewn eich cwrs yn berthnasol i'r ffeil yn y storfa cwmwl. Os yw'ch porwr yn caniatáu hynny, bydd ffeiliau cyfryngau yn ymddangos yn fewnol.
 • Pori'r Casgliad o Gynnwys. Gallwch gynnwys cynnwys o'r Casgliad o Gynnwys mewn Dogfennau Ultra.

Cynhyrchu delweddau'n awtomatig

Os yw eich sefydliad wedi troi'r Nodwedd AI Design Assistant ymlaen, gallwch fewnosod delweddau a gynhyrchir gan AI neu ddelweddau stoc yn uniongyrchol yn y golygydd testun drwy ddewis y botwm Delwedd. Gweld y pwnc "AI Design Assistant" i ddysgu mwy am y nodwedd.

Pan fyddwch yn defnyddio Unsplash, bydd y termau chwilio yn cael eu llenwi'n awtomatig yn seiliedig ar eich testun. Gallwch ddewis y botwm X a defnyddio'ch termau chwilio eich hun os byddai'n well gennych.

Image of the Insert Image popup options for Unsplash

Gyda'r AI Design Assistant, gallwch gynhyrchu delwedd i'w mewnosod yn eich testun. Rhowch ddisgrifiad ar gyfer eich delwedd ac wedyn dewiswch Cynhyrchu.

Image of the Insert Image panel, with AI options displayed

Gall myfyrwyr ddim ond uwchlwytho delweddau yn unig ac ni allant gynhyrchu delweddau na defnyddio Unsplash.

Addasu ymddangosiad delwedd

Ar ôl i chi ddewis delwedd i'w mewnosod, dewiswch Nesaf. Gallwch nawr addasu sut mae'r ddelwedd yn ymddangos yn y testun.

Image of the Aspect Ratio and zoom options on the Insert Image panel

Gallwch ddewis cymhareb agwedd ar gyfer y ddelwedd. Gallwch gadw'r gymhareb agwedd wreiddiol, neu ei throsi i gael ei dangos ar draws neu ar i fyny. Mae'r llinellau grid gwyn yn dangos i chi pa ran o'r ddelwedd wreiddiol a gaiff ei dangos ar sgriniau.

Hefyd, mae gennych yr opsiwn i addasu'r llithrydd i nesáu neu bellhau, a gallwch ddewis a llusgo'r llinellau grid i newid y ffocws.

Dewiswch Nesaf pan fyddwch yn barod i fewnosod y ddelwedd.

Image of the Edit File Options panel, showing the Accessibility and File Options

Mae'n rhaid i chi roi enw arddangos. Rydym yn argymell ychwanegu testun amgen hefyd, i wneud y ddelwedd yn hygyrch i ddefnyddwyr sy'n defnyddio darllenyddion sgrin.

Yn ddiofyn, gall defnyddwyr weld a lawrlwytho'r ddelwedd. Os dewiswch Lawrlwytho yn unig ar gyfer y ddelwedd, dangosir dalfan ar sgriniau defnyddwyr nes bod defnyddwyr yn lawrlwytho'r ddelwedd.

Image of the Placeholder symbol with the display name of the image

Gwelededd y ddogfen

 • Dangos neu guddio'r ddogfen. Nid yw myfyrwyr yn gallu gweld dogfen tan i chi dewis ei dangos. Gallwch greu'ch holl gynnwys ymlaen llaw a dewis beth rydych chi eisiau i fyfyrwyr ei weld yn seiliedig ar eich amserlen. Gallwch hefyd bennu amodau argaeledd yn seiliedig ar ddyddiad, amser a pherfformiad ar eitemau eraill yn llyfr graddau’r cwrs. Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gall myfyrwyr weld pryd y bydd y ddogfen ar gael.

Gosodiadau'r ddogfen

 • Caniatáu sgyrsiau dosbarth. Beth os oes gan eich myfyrwyr gwestiynau? Gallwch ganiatáu sgyrsiau o fewn dogfen, ac mae unrhyw yn gallu cyfrannu. Dewiswch Gosodiadau i agor panel Gosodiadau'r Ddogfen a dewiswch flwch ticio sgyrsiau. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, mae'n ymddangos gyda'r ddogfen yn unig.

  Rhagor am sgyrsiau

 • Ychwanegu nodau a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio nodau i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Pan fyddwch yn creu dogfen, gallwch alinio un nod neu ragor. Yn y ddogfen, dewiswch Gosodiadau. Dewiswch Alinio gyda nodau i chwilio am nodau sydd ar gael i'w alinio gyda'r ffeil. Ni fydd myfyrwyr yn gallu gweld y nodau y byddwch yn eu halinio gyda dogfen.

  Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

 • Ychwanegu disgrifiad dewisol. Bydd y disgrifiad yn ymddangos gyda theitl y ddogfen ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Dyma le y gallwch roi mwy o wybodaeth am y ddogfen i fyfyrwyr neu roi cyfarwyddiadau ychwanegol.  

  Hyd mwyaf disgrifiad yw 750 nod.

Image of Document Settings panel with example text typed in Description field

Ychwanegu HTML neu CSS personol

Yn y Wedd Cwrs Ultra, pan fyddwch yn galluogi parth amgen ar gyfer eich gwefan, gallwch ddefnyddio HTML neu CSS personol mewn dogfen. Dewiswch Ychwanegu HTML fel bloc newydd i blannu golygydd HTML trydydd parti mewnol yn y ddogfen. Gallwch ysgrifennu neu ludo cod HTML yn y golygydd a dewis Cadw. Anfonir y HTML wedi'i amgodio i Learn o fewn BbML er dyfalwch. Dynodir yr HTML yn y BbML gyda data-bbtype newydd. Os rydych yn llwytho BbML a grëwyd yn flaenorol sy’n cynnwys HTML yn y modd darllen-yn-unig, llwythir yr HTML o barth arall mewn iframe. 

Mae pecyn CodeEditor yn delio â phob un o'r ffeiliau a fewngludir sydd eu hangen ar y golygydd trydydd parti ac yn safoni ffurfweddiadau'r golygydd. Fel arall, mae'r pecyn yn amlapio dull chwistrellu ei hun y golygydd mewn elfen DOM. Mae cyfarwyddebau ac ategion sy’n plannu’r golygydd ar y dudalen yn dibynnu ar y pecyn. 

Mae'n rhaid bod gan eich sefydliad barth arall wedi’i ffurfweddu er mwyn i’r bloc Ychwanegu HTML ymddangos. Os na welwch y bloc, cysylltwch â gweinyddwr eich safle.

Ychwanegu HTML

Ychwanegu HTML neu CSS personol

Yn y Wedd Cwrs Ultra, wrth alluogi parth amgen ar gyfer eich safle, gallwch bellach ddefnyddio HTML neu CSS personol mewn dogfen.  Dewiswch Ychwanegu HTML fel bloc newydd i blannu golygydd HTML mewnol gan drydydd parti yn y ddogfen. Gallwch ysgrifennu neu ludo cod HTML yn y golygydd a dewis Cadw. Anfonir yr HTML wedi’i amgodio i Learn yn BbML er dyfalwch. Bydd yr HTML yn cael ei ddynodi yn y BbML â data-bbtype newydd. Os byddwch yn llwytho BbML a grëwyd yn flaenorol sy’n cynnwys HTML yn y modd darllen-yn-unig, llwythir yr HTML o barth arall mewn iframe.

Mae pecyn CodeEditor newydd yn delio â phob un o'r ffeiliau a fewngludir sydd eu hangen ar y golygydd trydydd parti ac yn safoni ffurfweddiadau'r golygydd. Fel arall, bydd y pecyn yn amlapio dull chwistrellu ei hun y golygydd mewn elfen DOM. Bydd cyfarwyddebau ac ategion sy’n plannu’r golygydd ar y dudalen yn dibynnu ar y pecyn.

 

Cyfrif geiriau yn y golygydd

Wrth i chi roi testun yn y golygydd, mae'r cyfrif geiriau yn ymddangos dan y golygydd. Ar ôl i chi gadw, nid ymddengys y cyfrif geiriau bellach.

Cynhwysir yr eitemau hyn yn y cyfrif geiriau:

 • Geiriau unigol
 • Dolenni Gwe
 • Testun yn rhestrau â bwledi neu rifau, ond ni chynhwysir y bwledi neu rifau eu hunain
 • Testun uwchysgrif ac isysgrif nid yw'n rhan o air

Nid yw'r eitemau nac elfennau ffurfweddu hyn yn effeithio ar y cyfrif geiriau:

 • Delweddau, fideos ac atodiadau ffeil
 • Fformiwlâu mathemateg
 • Bylchau a llinellau gwag
 • Testun amgen

Pan ddefnyddiwch atalnodi i atodi geiriau neu rifau, bydd effaith ar y cyfrif. Er enghraifft, caiff "Aethom ni...hebddoch chi" ei gyfrif fel tri gair. Cyfrifir y geiriau neu rifau ar bob ochr yr atalnodi fel un gair.

Gwirydd Hygyrchedd Ultra (Wedi'i bweru gan Ally)

Mae cynnwys hygyrch yn sicrhau cynhwysiant ac ymgysylltiad ystyrlon ar gyfer dysgwyr gwahanol. I greu cynnwys hygyrch yn eich Dogfennau Ultra, gallwch ddefnyddio'r Gwirydd Hygyrchedd Ultra (wedi'i bweru gan Ally).  

Mae'r Gwirydd Hygyrchedd Ultra yn sganio cynnwys yn y golygydd cynnwys cyfoethog ar gyfer Ultra Dogfennau i adnabod problemau hygyrchedd. Mae'n cynnig esboniadau am y problemau hyn ac yn cynnig trwsiadau cyflym i fynd i'r afael â nhw, gan wneud eich cynnwys yn hygyrch.  

Mae Ally yn gynnyrch â thrwydded sy'n cael ei integreiddio â System Rheoli Dysgu i wella hygyrchedd i chi a'ch myfyrwyr. Mae gallu'r Gwirydd Hygyrchedd Ultra wedi'i gynnwys yn Learn Ultra yn barod. Nid oes angen trwydded Ally ar eich sefydliad i ddefnyddio'r Gwirydd Hygyrchedd Ultra.  

Rhagor am Wirydd Hygyrchedd Ultra (Wedi'i bweru gan Ally) [dolen] 

Instructor view - Ultra Document content editor with Score Gauge indicator

Golygu, aildrefnu a dileu dogfennau Ultra

Gallwch wneud newidiadau i ddogfennau sydd eisoes yn bodoli a newid lle maent yn ymddangos ar eich tudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch res y ddogfen rydych eisiau ei symud a'i llusgo i leoliad newydd. Gallwch hefyd symud dogfen i mewn i ffolder ehangedig.

Image of Course Content item with tab box surrounding Move icon

Gallwch ddefnyddio'ch bysellfwrdd i symud dogfen.

 1. Tabiwch i fotwm Symud eitem.
 2. Pwyswch Enter i alluogi’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Mewn rhes dogfen, agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu neu Dileu.

Image of Course Content item with box surrounding edit and delete icon

Dileu dogfennau

Gallwch ddileu dogfen o'ch cwrs neu ei chuddio o fyfyrwyr er mwyn cadw'r wybodaeth. Nid yw myfyrwyr yn gallu cael mynediad at aseiniadau cudd ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Golygu dogfennau a ffeiliau amlgyfrwng

Yn seiliedig ar elfen y ddogfen, gallwch ei symud, ei olygu, ei dileu neu ei lawrlwytho.

Agorwch ddewislen elfen er mwyn cael mynediad at yr opsiynau. Pwyswch y botwm Symud i symud elfen i leoliad newydd ar dudalen y ddogfen.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych chi eisiau ychwanegu ffeil neu floc testun arall ar dudalen y ddogfen.

Opsiynau gweld ffeiliau amlgyfrwng

Os yw'ch porwr yn caniatáu ffeiliau amlgyfrwng mewnol, mae'r ffeiliau amlgyfrwng a ychwanegwch at ddogfennau'n ymddangos yn fewnol yn ddiofyn. Fel arall, maent yn ymddangos fel atodiad.

Mae delweddau sy’n ymddangos yn fewnol wedi'u plannu mewn bloc 768 picsel ar y torbwyntiau mwyaf. Yr agosaf yw'r delweddau i'r maint hwnnw, y lleiaf o badin sy'n ymddangos o'u hamgylch.

Gallwch hefyd ychwanegu testun amgen i ddisgrifio'r delweddau a ychwanegwch. Caiff y testun amgen ei darllen yn uchel gan ddarllenwyr sgrin ac mae'n helpu disgrifio beth nad yw rhai defnyddwyr yn gallu gweld.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys yr enw arddangos, y testun amgen, a'r ymddygiad arddangos. Dewiswch a ydych eisiau mewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu blannu'r ffeil yn uniongyrchol er mwyn iddi ymddangos gyda'r cynnwys arall a ychwanegoch. I olygu testun amgen neu ymddygiad dangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch Golygu Atodiad.

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor mewn cyrsiau yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, ewch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis y lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis a ydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Ewch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.


Deall beth sy'n digwydd yn ystod copïo a mewngludo

Gallwch fewngludo cwrs neu gopïo'r holl gynnwys o un o'ch cyrsiau ar y system i gwrs arall. Caiff y cynnwys newydd ei ychwanegu at ddiwedd rhestr cynnwys y cwrs rydych ynddo.

Rhagor am fewngludo cynnwys

Rhagor am gopïo cwrs neu gopïo cynnwys o gyrsiau Ultra eraill

Pan fyddwch yn mewngludo cynnwys Gwreiddiol neu'n dewis cael rhagolwg o'ch cwrs Gwreiddiol yng Ngwedd Cwrs Ultra, caiff eitemau cynnwys eu trosi yn ddogfennau Ultra. Bydd unrhyw destun, atodiadau a dolenni a ychwanegoch yn y golygydd yn cael eu trosi a bydd ffeiliau amlgyfrwng yn agor yn fewnol yn ddiofyn. Bydd ffeiliau ychwanegoch chi fel atodiadau yn yr adran ar ôl y golygydd Gwreiddiol yn cael eu grwpio gyda'i gilydd ar ddiwedd y ddogfen Ultra. Bydd ffeiliau amlgyfrwng yn agor yn fewnol yn ddiofyn. Gallwch olygu delweddau, fideos a ffeiliau sain i newid y drefn ddiofyn a gallwch newid teitl unrhyw ffeil. Bydd angen i fyfyrwyr lawrlwytho rhai mathau o gynnwys er mwyn eu gweld.

Mwy ar eitemau cynnwys Gwreiddiol

Adolygwch y ddogfen oherwydd efallai bydd ychydig o'r fformatio wedi cael ei golli yn ystod y broses o drosi. Er enghraifft, os ychwanegoch chi deitl at un o'ch ffeiliai yn y Wedd Cwrs Wreiddiol, efallai ni fydd y teitl yn ymddangos yn Ultra. Gallwch olygu'r ffeil i newid enw'r ffeil. Gallwch aildrefnu'r eitemau yn y ddogfen yn ôl yr angen.