Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-emnevisningen.

Denne informasjonen gjelder bare for Ultra-opplevelsen.

Du kan opprette innhold som kombinerer forskjellige materiell som vises samlet – for eksempel tekst, multimedier og vedlegg.

Du kan opprette innholdselementer for å vise frem en kombinasjon av innhold som fungerer som et støtteark eller dokument med visuelle aspekter. Du kan opprette innholdselementer som bare består av én tekstlinje, eller legge til mange elementer.

Du kan for eksempel legge til en innledende tekst for en leksjon, et bilde, en datatabell og lenker til nettressurser i ett innholdselement. Alt materiellet vises samlet på innholdslisten. Jo lengre innholdselementet er, desto lengre må studentene rulle i innholdsområdet for å se alt det andre materiellet.

Hvis du ikke vil at lange innholdselementer skal vises på innholdslisten, kan du opprette tomme sider i stedet. Du oppretter tomme sider på samme måte som du oppretter innholdselementer. Men studentene velger lenken til den blanke siden i innholdsområdet for å se materiellet. Tomme sider sparer skjermplass og reduserer behovet for siderulling.

Opprett innholdselementer

 1. Velg Bygg innhold i et innholdsområde, en læringsmodul, en læreplan eller en mappe for å åpne menyen, og velg deretter Element.

  Sørg for at redigeringsmodus er PÅ, så du har tilgang til alle alternativene for undervisere.

 2. Skriv inn et navn og eventuelt instruksjoner eller en beskrivelse. Du kan bruke alternativene i redigeringsverktøyet til å formatere tekst, legge ved filer, bygge inn multimedieinnhold og sette inn ligninger, lenker og tabeller. Du bestemmer hvordan innholdet skal vises, og du kan når som helst endre rekkefølgen og utseendet på det.

  Mer om å bygge inn multimedier

 3. Velg Bla gjennom min datamaskin i Vedlegg-delen for å laste opp en fil fra datamaskinen du bruker. Filen lagres i mappen på øverste nivå i filrepositoriet for emnet. Emnefiler eller Mitt innhold. Du kan også legge ved filer fra repositoriet:

  –ELLER–

  Dra filer fra datamaskinen til «hotspot-området» i Legg ved filer-området. Hvis nettleseren din tillater det, kan du også dra en mappe med filer. Filene lastes opp enkeltvis. Hvis nettleseren ikke tillater at du sender inn elementet ditt etter at du har lastet opp en mappe, velger du Ikke legg ved i mapperaden for å fjerne det. Du kan dra filene enkeltvis og sende inn på nytt.

  Du kan ikke dra filer for å laste dem opp hvis institusjonen din bruker en eldre versjon av Blackboard Learn.

  Du kan bruke filnavnet eller gi filen et annet navn.

 4. Velg egnede alternativer for tilgjengelighet, sporing og visningsdatoer. Visningsdatoer påvirker bare når elementer vises – ikke tilgjengeligheten.

Når du har sendt det nye innholdselementet, vises det sist i innholdslisten.

Du kan sende e-poster med lenker til filer du legger til i innholdselementer. Åpne menyen for filen i Mitt innhold eller Emnefiler, og velg 360°-visning. Kopier den permanente nettadressen, og lim den inn i en e-post.


Velg filplassering for nedlasting

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger > Avansert > Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger > Generelt > Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.


Rediger og flytt innholdselementer

Du kan endre elementets innhold når som helst. Åpne menyen for elementet, og velg Rediger.

Du kan endre hvor elementet vises i listen, med dra-og-slipp-funksjonen eller verktøyet for omorganisering via tastaturet.

Video: Create a Document


Watch a video about creating a document

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a document explains how to create a document page.

Hva skjer med innholdselementene hvis jeg ser en forhåndsvisning av Ultra-emnevisningen?

Innholdselementene dine blir til dokumenter i Ultra-emnevisningen. Det kan hende noe av formateringen for tekst og filer du har lagt til i redigeringsprogrammet, går tapt. Du kan finne ut mer om Ultra-dokumenter i de neste delene.

Mer om forhåndsvisning med Ultra-emnevisningen

Nytt dokument-siden

Bruk alternativene på Nytt dokument-siden til å legge til innhold. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil.

Last opp fra skylagring: Du kan laste opp filer fra skylagringstjenester, for eksempel OneDrive® og Google Disk™. Når du legger til filer fra skylagringstjenester, lager systemet en kopi av filen i emnet ditt. Det blir ikke lenket til filene. Eventuelle endringer du gjør i filer i emnet, har ingen innvirkning på filen som er lagret på skylagringstjenesten. Hvis nettleseren din tillater det, kan mediefiler vises direkte i nettleseren.

 • Skriv inn en tittel. På Emneinnhold-siden vises tittelen som lenken studenten velger for å se materiellet. Hvis du ikke legger til noen tittel, vises Nytt dokument og datoen i innholdslisten.
 • Legg til tekstblokker. Velg Legg til tekst for å åpne redigeringsprogrammet. Du kan også lime inn tekst fra Word-dokumenter.

  Du kan også bruke redigeringsprogrammet til å bygge inn bilder og legge ved filer sammen ned teksten. Du kan trykke på ALT + F10 for å hoppe til verktøylinjen i redigeringsverktøyet. På Mac kan du trykke på Fn + ALT + F10. Bruk piltastene til å velge et alternativ, for eksempel en nummerert liste.

 • Legg til filer. Velg Last opp fra datamaskin, og bla gjennom etter eller dra filer fra datamaskinen – for eksempel Word-dokumenter eller lydfiler. Du kan ikke legge til mapper med elementer. Du blir spurt om du vil legge til enkeltelementene i mappen. Det er institusjonen som kontrollerer den maksimale filstørrelsen for opplasting.
 • Legg til Office 365-filer.Du kan bygge inn Office365-filer for bedrift direkte i innholdet ditt. Velg Del i Office365-filen for å opprette en lenke til filen. Velg hvilke tillatelser du vil at brukeren skal ha, og velg Kopier lenke. Dette kopierer lenken til utklippstavlen. Du kan bygge inn innholdet ved å velge Sett inn/rediger medier fra nettetfra redigeringsprogrammet. Lim inn lenken i Medie.URL.Velg Sett inn.

   

 • Vis eller skjul dokumentet. Studenter kan ikke se dokumenter før du velger å vise dem. Du kan opprette alt innhold på forhånd og velge når det skal bli synlig for studentene i henhold til timeplanen din. Du kan også sette tilgjengelighetsbetingelser basert på dato, klokkeslett og resultater på andre elementer i emnets vurderingsbok. På Emneinnhold-siden kan studentene se når du har angitt at dokumentet skal bli tilgjengelig.
 • Tillat klassesamtaler. Hva om studentene dine har spørsmål? Du kan tillate samtaler i et dokument, og alle kan bidra. Velg Innstillinger-ikonet for å åpne Dokumentinnstillinger-panelet, og merk av i avmerkingsboksen for samtalen. Samtalen vises bare sammen med det relevante dokumentet.

  Mer om samtaler

 • Legg til mål og standarder. Du og institusjonen din kan bruke mål for å måle studentprestasjoner på tvers av programmer og emneplaner. Når du oppretter et dokument, kan du tilpasse ett eller flere mål. Velg Innstillinger-ikonet i dokumentet. Velg Align with goals for å søke etter tilgjengelige mål som kan tilpasses dokumentet. Studentene kan ikke se målene du tilpasser dokumenter.

  Mer om hvordan du tilpasser mål til emneinnhold

 • Legg til en valgfri beskrivelse. Beskrivelsen vises sammen med dokumenttittelen på Emneinnhold-siden. Beskrivelser av innholdselementer begrenset til 250 tegn.

Legg til HTML

Legg til egendefinert HTML eller CSS

I Ultra-emnevisning kan du, når du aktiverer et alternativt domene for din side, nå bruke egendefinert HTML eller CSS i et dokument.  Velg Legg til HTML som en ny blokk for å bygge inn et innebygd HTML-redigeringsprogram fra tredjepart i dokumentet. Du kan skrive eller lime inn HTML-koden i redigeringsprogrammet og velge Lagre. Kodet HTML vil bli sendt til Learn i BbML for å vare. HTML vil bli merket i BbML med en ny data-bbtype. Hvis du laster inn tidligere opprettet BbML som inneholder HTML i skrivebeskyttet modus, lastes HTML fra et eget domene i en iframe.

En ny CodeEditor -pakke behandler alle importene som kreves av tredjepartsredigeringsprogrammet og standardiserer konfigurasjonene for redigeringsprogrammet. Pakken vil ellers bare bryte opp redigeringsmetoden for å legge seg selv inn i DOM-elementer. Direktiver og tillegg som bygger inn redigeringsprogrammet på siden, avhenger av -pakken.

 

Institusjonen din må ha et alternativt domene som er konfigurert for at Legg til HTML-blokken skal vises. Hvis du ikke ser den aktuelle blokken, bør du kontakte administratoren for nettstedet ditt.

Ordantall i redigeringsverktøyet

Når du skriver i redigeringsverktøyet, vises antallet ord under redigeringsverktøyet. Ordtellingen blir borte når svaret lagres.

Disse elementene inkluderes i ordtellingen:

 • Enkeltord
 • Nettlenker
 • Tekst i punktlister eller nummererte lister (selve punktene og numrene inkluderes ikke)
 • Hevet og senket tekst som ikke er en del av andre ord

Disse elementene og formateringselementene får ikke innvirkning på ordtellingen:

 • Bilder, videoer og filvedlegg
 • Matteformler
 • Tomrom og linjer
 • Alternativ tekst

Når du bruker tegnsetting til å knytte sammen ord eller tall, får dette innvirkning på tellingen. «Vi dro...uten deg» telles for eksempel som tre ord. Ordene eller tallene som grenser til tegnsettingen på begge sider, telles som totalt ett ord.

Legg til mer innhold

Etter at du har lagt til et innholdselement, kan du velge plusstegnet der du vil legge til mer innhold. Du kan legge til så mange tekstblokker og filer du vil, hvor du vil.

Lagre dokumentet

Når du har lagret dokumentet, vises det i innholdslisten. Du kan når som helst endre innholdet i dokumentet og rekkefølgen på elementene du har lagt til i det.

Studentene blir varslet i aktivitetsstrømmen om at et nytt dokument er tilgjengelig.


Rediger, endre rekkefølge på og slett dokumenter

Du kan endre eksisterende dokumenter og endre hvor de skal vises på Emneinnhold-siden. Trykk på Flytt-ikonet i raden til et dokument, og flytt dokumentet til annen plassering. Du kan også flytte dokumenter til utvidede mapper.

Gå til raden for et dokument, og åpne menyen for å velge Rediger, Samtaler og Slett.

Du kan bruke tastaturet til å flytte dokumenter.

 1. Trykk på Tab-tasten til du kommer til Flytt-ikonet for et element.
 2. Trykk på Enter for å aktivere flyttemodus.
 3. Velg en plassering med piltastene.
 4. Trykk på Enter for å slippe elementet på den nye plasseringen.

Slett dokumenter

Du kan slette dokumenter fra emnet ditt, eller skjule dem for studenter for å bevare informasjonen. Studenter har ikke tilgang til skjulte dokumenter på Emneinnhold-siden.

Rediger dokumenter og mediefiler

Avhengig av dokumentelementet kan du flytte det, redigere det, slette det eller laste det ned.

Åpne menyen for et element for å se alternativene. Trykk på Flytt-ikonet for å flytte et element til en annen plassering på dokumentsiden.

Velg plusstegnet der du vil legge til en ny fil eller tekstblokk på dokumentsiden.

Visningsalternativer for medier

Hvis nettleseren din tillater det, vises mediefilene du legger til i dokumenter, som standard direkte i nettleseren. Hvis nettleseren din ikke kan vise mediefiler direkte i nettleseren, vises de som vedlegg.

Bilder som vises direkte i nettleseren, er plassert i en blokk på 768 piksler ved de største bruddpunktene. Jo nærmere den størrelsen bildene er, jo mindre er avstanden rundt dem.

Du kan også legge til alternativ tekst for å beskrive bilder. Alternativ tekst leses opp av skjermlesere for å beskrive det enkelte brukere ikke kan se.

Du kan redigere innstillingene for filen, deriblant visningsnavn, alternativ tekst og visningsatferd. Velg om du vil sette inn filen som en lenke i redigeringsprogrammet eller bygge den inn direkte, så den vises sammen med annet innhold du har lagt til. For å redigere filens alternative tekst eller visningsatferd kan du velge filen i redigeringsverktøyet og deretter velge Rediger vedlegget-ikonet.

I de fleste nettlesere kan du velge hvor filene du åpner i emner, skal lastes ned. I Chrome kan du for eksempel navigere til Innstillinger > Avansert > Nedlastinger. Du kan velge filplasseringen for nedlastinger og velge om du vil at nettleseren skal spørre hver gang. I Safari har du de samme funksjonene. Naviger til Innstillinger > Generelt > Filplassering for nedlasting. Du kan søke etter på Internettet for å finne ut om muligheter for filnedlastning i andre nettlesere.


Hva skjer under kopiering og import?

Du kan importere et emne eller kopiere alt innhold fra ett av emnene dine i systemet i et annet emne. Det nye innholdet blir lagt til nederst på innholdslisten for emnet ditt.

Mer om hvordan du importerer innhold

Mer om hvordan du kopierer emner

Mer om hvordan du kopierer innhold fra andre Ultra-emner

Når du importerer Original-innhold eller velger å forhåndsvise Original-elementet ditt i Ultra-emnevisningen, konverteres innholdselementer til Ultra-dokumenter. All tekst og alle vedlegg og lenker du har lagt til med redigeringsverktøyet, blir konvertert, og mediefiler åpnes direkte som standard. Filer du legger til som vedlegg i delen etter Original-redigeringsprogrammet, grupperes i alfabetisk rekkefølge i slutten av Ultra-dokumentet. Mediefiler åpnes direkte som standard. Du kan redigere bilder, videoer og lydfiler for å endre standarden samt endre titlene på filer. Studenter må laste ned noen typer filer for å kunne se dem.

Mer om Original-innholdselementer

Gå gjennom dokumentet – det kan hende noe formatering fjernes under konverteringsprosessen. Hvis du for eksempel la til en tittel for en av filene dine i Original-emnevisningen, er det ikke sikkert at tittelen vises i Ultra. Du kan redigere filen for å endre filnavnet. Du kan omorganisere elementene i dokumentet etter behov.