Cael Blackboard Data 

Cael mynediad at Blackboard Data drwy gyflwyno tocyn neu achos adrodd newydd ar Behind the Blackboard: 

 1. Mewngofnodwch i Behind the Blackboard.
 2. Dewiswch Creu achos dan yr adran Cymorth
 3. Llenwch y ffurflen â'r wybodaeth ofynnol: 
  • Amgylchedd: Learn SaaS 

  • Pwnc: Blackboard Data

  • Ardal Swyddogaethol: Blackboard Data Reporting

   Submit a new support case. Account Blackboard Inc. Environment LEARN SAS. Instance Production. Issue topic Blackboard Data. Functional Area Blackboard Data Reporting. Category Blackboard Data Reporting
 4. Rhowch enwau, cyfeiriadau e-bost a rolau ar gyfer hyd at 20 unigolyn i gael cyfrifon defnyddiwr Blackboard Data. 

 5. Unwaith y cânt eu cyflenwi, rhowch y cyfrifon ar waith drwy ailosod y cyfrinair am y tro cyntaf.


Argaeledd Presennol Blackboard Data

 

Argaeledd Presennol Blackboard Data a Reporting
Rhanbarth Lletya* Learn SaaS
Argaeledd Technegol Blackboard Data Blackboard Data Developer Blackboard Data Reporting
US-East-1 (UDA) Ie Ie Ie
CA-Central-1 (Canada) Ie Ie Ie
EU-Central-1 (UE-Frankfurt) Ie Ie Ie
AP-Southeast-1 (AP-Singapore) Ie Ie Ie
AP-Southeast-2 (AP-Sydney) Ie Ie Ie

 

*Nodyn Pwysig: Dim ond os lletyir eich data Blackboard Collaborate yn yr un rhanbarth â'ch Blackboard Learn y gall Blackboard Data gael mynediad at eich data Blackboard Collaborate. Am ragor o wybodaeth, ewch i'r dudalen Gwybodaeth Rhwydweithio Blackboard Collaborate ar Behind the Blackboard.