Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Beth yw dolen we?

Mae dolenni gwe yn caniatáu i ddefnyddwyr gyfeirio at gynnwys sydd y tu allan i'ch cwrs Ultra yn hawdd. Defnyddiwch ddolen we i gysylltu â gwefan yr ydych eisiau i fyfyrwyr ei chyrchu ochr yn ochr â deunyddiau eraill yn eich cwrs. Er enghraifft, efallai byddwch eisiau cyfeirio myfyrwyr at eiriadur neu thesawrws allanol i'w ddefnyddio yn ystod asesiad ysgrifennu. 

Defnyddio dolenni gwe

I ychwanegu dolen, dewiswch Creu o'r opsiwn plws ar dudalen Cynnwys y Cwrs lle rydych eisiau i'ch dolen ymddangos. Bydd hyn yn agor y panel Creu Eitem. Dewiswch yr opsiwn Dolen.

Image of Course Content page with Create Item panel open. A blue box highlights the Link option in the Create Item menu.]

Bydd hyn yn agor tudalen Dolen Newydd gyda dau dab:

  • Creu Dolen We (ar gyfer cysylltu â gwefannau y tu allan i'ch cwrs)
  • Creu Dolen Gwrs (ar gyfer cysylltu â chynnwys mewn cwrs)

Dewiswch y tab Creu Dolen We i ychwanegu dolen we. 

Mae modd creu dolenni gwe yn y golygydd cynnwys yn ogystal â'r panel Creu Eitem.

Image of Create Web Link tab in New Link page

Gwnewch y dewisiadau canlynol yn y tab Creu Dolen We:

  • Gwelededd myfyrwyr. Dewis a ydych eisiau i fyfyrwyr allu gweld eich dolen newydd. 
  • Enw Arddangos (maes gofynnol wedi'i nodi gan seren goch). Dewis enw arddangos ar gyfer eich dolen newydd. Bydd yr enw hwn yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs lle creoch y ddolen we. 
  • URL y Ddolen (maes gofynnol wedi'i nodi gan seren goch). Dewis URL i gysylltu ag ef. 
  • Agor mewn ffenestr newydd. Mae dolenni gwe yn caniatáu i chi ddewis a ydych eisiau agor y cynnwys cysylltiedig mewn ffenestr newydd. Ystyrir agor dolenni mewn ffenestr newydd yn arfer gorau yn gyffredinol, yn enwedig ar gyfer gwefannau allanol. Mae hyn yn sicrhau nad yw nodweddion diogelwch y porwr yn rhwystro cynnwys rhag llwytho. Dewiswch Agor mewn ffenestr newydd ar gyfer yr opsiwn hwn.
    • Mewn sefyllfaoedd eraill, efallai bydd yn well gennych agor cynnwys cysylltiedig mewn panel yn y cwrs Ultra. Er enghraifft, pan fydd y cynnwys wedi'i letya yn yr amgylchedd Learn neu ar wefan y sefydliad, mae'r cynnwys yn llai tebygol o gael ei rhwystro. Mae agor cynnwys mewn panel yn y cwrs Ultra yn rhoi profiad gwell i fyfyrwyr. Yn yr achos hwn, dad-ddewiswch Agor mewn ffenestr newydd.
  • Offer Ychwanegol (Nodau a Safonau).  Mae angen i chi gadw'r ddolen cyn i chi allu golygu Nodau a Safonau. Cadwch y ddolen a dewch yn ôl i'r ddolen hon i'w golygu.
  • Disgrifiad. Creu disgrifiad neu gyfarwyddiadau ar gyfer eich myfyrwyr. 750 nod ar y mwyaf.

Unwaith eich bod wedi gwneud eich dewisiadau, dewiswch Cadw i greu'r ddolen we neu Canslo i fynd yn ôl i dudalen Cynnwys y Cwrs. Mae dolen we yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs gydag eicon dolen wrth ochr yr enw arddangos.

Detail of Course Content page with blue box and blue callout arrow highlighting web link

Ni ddangosir rhai eitemau cynnwys mewn panel yn y cwrs Ultra. Bydd baner yn ymddangos i roi gwybod i'r myfyriwr na ddangosir rhai eitemau cynnwys oni bai eu bod yn cael eu hagor mewn ffenestr newydd. Gall y myfyriwr ddewis agor y cynnwys mewn ffenestr newydd neu gau'r banel.

 Image of an external website opened in a panel in the Ultra course. A banner appears warning the student that some content may not be displayed unless opened in a new window.

Ar gyfer gweinyddwyr: Mae'r nodwedd hon ar gael ar gyfer pob cwrs Ultra. Nid oes angen ffurfweddiadau.