Creu dolen i wefan

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch ychwanegu dolen i wefan yr ydych eisiau i fyfyrwyr ei chyrchu ochr yn ochr â deunyddiau eraill. Er enghraifft, gallwch ychwanegu dolen i wefan sydd â'r deunydd darllen gofynnol yr ydych yn ei restru yn y maes llafur.

Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag rydych am ychwanegu'r wybodaeth wefan. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem. Dewiswch Dolen. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac ychwanegu’r ddolen.

Yn y panel Dolen Newydd, teipiwch enw a disgrifiad dewisol. Os nad ydych yn ychwanegu enw ar gyfer y ddolen, bydd Dolen Newydd a'r dyddiad yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs. Gludwch neu teipiwch yr URL a dewiswch yr eicon sffêr i weld rhagolwg o'r wefan. Mae'r ddolen wedi'i chuddio rhag myfyrwyr hyd nes i chi benderfynu ei dangos. Dewiswch y gweladwyedd i'w newid. Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen.

Gallwch alinio dolen gwe ag un amcan neu amcanion lluosog. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Mae angen i chi gadw'r ddolen cyn i chi allu alinio nodau.

Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych yn eu halinio â dolen gwe.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, agorwch ddewislen y ddolen. Dewiswch Golygu, wedyn dewiswch Alinio â noda i chwilio am y nodau sydd ar gael i'w halinio â'r eitem hon.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Gallwch ddychwelyd a golygu'r cynnwys unrhyw bryd. Pwyntiwch i'r ddolen i ddatgelu ei swyddogaethau rheoli. Dewiswch yr eicon Symud a llusgwch y ddolen i leoliad newydd yn y rhestr cynnwys. Agorwch ddewislen y ddolen i ddileu neu olygu'r ddolen. Er enghraifft, gallwch newid enw'r ddolen.

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud y ddolen i leoliad newydd a symud y ddolen i mewn i ffolder.

  1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
  2. Pwyswch Enter i alluogi’r modd symud.
  3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
  4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.