Golygu, aildrefnu a dileu cynnwys

Gallwch wneud newidiadau i eitemau cynnwys sydd eisoes yn bodoli a newid ble maent yn ymddangos ar eich tudalen Cynnwys y Cwrs. Pwyswch yr eicon Symud yn rhes eitem a symudwch yr eitem i leoliad newydd. Gallwch hefyd symud cynnwys i mewn i ffolder. Ehangwch y ffolder a symudwch yr eitem i’r maes o dan deitl y ffolder.

Gan ddefnyddio eich bysellfwrdd, gallwch symud eitem i leoliad newydd a symud eitem i mewn i ffolder.

  1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
  2. Pwyswch Enter i alluogi’r modd symud.
  3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
  4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Yn rhes aseiniad, agorwch y ddewislen i gyrchu'r swyddogaethau Golygu a Dileu.

The Course content section is open with 1) an assignment selected, 2) the "Move" icon clicked and highlighted, and 3) the dropdown list with the options to edit, reorder, or delete assignments on screen.

Dileu eitemau

Gallwch ddileu eitem o’ch cwrs neu ei guddio oddi wrth fyfyrwyr i gadw’r wybodaeth. Ni all myfyrwyr gyrchu eitemau cudd yn y dudalen Cynnwys y Cwrs. Os byddwch yn dileu ffolder neu modiwl dysgu â chynnwys, caiff y cynnwys ei ddileu hefyd o dudalen Cynnwys y Cwrs.


Rheoli argaeledd cynnwys

Gallwch osod pob darn o gynnwys y cwrs i fod yn weladwy i fyfyrwyr neu wedi’i guddio rhagddynt yn hwylus. Gallwch wneud y gosodiad hwn pan fyddwch yn creu pob darn o gynnwys, neu gallwch wneud newid ar ôl i’r cynnwys ymddangos yn eich cwrs.

Trwy ddangos yn amlwg pa mor weladwy yw pob eitem, gallwch chi fod yn hyderus nad ydych chi’n dangos cynnwys sydd ddim yn barod eto i fyfyrwyr. Mae gennych chi’r hyblygrwydd i arbrofi â chynnwys cyn i chi ei ryddhau i fyfyrwyr. Efallai, efallai byddwch chi’n dangos wythnos gyntaf y cynnwys yn unig – a chadw’r gweddill ynghudd tra byddwch chi’n ei fireinio. Mwynhewch! Arbrofwch!

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr weladwyedd a gwasgwch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Ni all myfyrwyr gyrchu eitemau i ymddangos ar ddyddiadau yn y dyfodol, ond gallant weld y rhain yn y rhestr. Gallwch hefyd greu rheolau i ryddhau cynnwys yn seiliedig ar sut mae myfyriwr yn perfformio ar eitemau eraill yn eich cwrs.

Ally yn Learn - Hyfforddwr

Gweld a gwella hygyrchedd cynnwys

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys gwreiddiol mwy hygyrch i fyfyrwyr yn golygu eu bod pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt. Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Mae dangosyddion sgôr hygyrchedd a fformatau amgen yn ymddangos nesaf at ddogfennau a phrofion cwrs.

Dechrau arni gydag Ally

  1. Canfod y cynnwys rydych eisiau ei wella.
  2. Nesaf at y cynnwys mae eicon sy’n dangos y sgôr hygyrchedd.
  3. Dewiswch eicon y sgôr i ddysgu sut i wella’r sgôr hygyrchedd.
  4. Bydd Ally yn agor ac yn dangos camau i chi ar sut i olygu'ch cynnwys er mwyn gwella'i hygyrchedd a'i optimeiddio ar gyfer fformatau amgen.

Sut mae gwella hygyrchedd yng nghynnwys cyrsiau

Nid yw myfyrwyr yn gweld sgôr hygyrchedd y cynnwys. Yn hytrach, gall myfyrwyr ddewis y fformatau amgen mae Ally yn eu cynhyrchu ar gyfer y cynnwys. Gallwch helpu Ally i greu fformatau amgen gwell trwy ddilyn arferion gorau ar gyfer creu cynnwys hygyrch.

Gweld fformatau amgen

Ar ôl i chi ychwanegu cynnwys at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r cynnwys yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r cynnwys gwreiddiol, bydd Ally yn creu fformatau sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar y math o gynnwys gwreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu ni chefnogir y math hwnnw o gynnwys.

Canfod cynnwys yn eich cwrs. Dewiswch y ddewislen nesaf at y ffeil a dewiswch Fformatau Amgen. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! Dewiswch Lawrlwytho i gadw'r fformat amgen ar eich dyfais.

Rhagor am fformatau amgen cynnwys cyrsiau