Video: Add Content to the Course Content Page


Watch a video about adding content

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Add content to the course content page explains how to add content to your course by creating new content, copying content from other courses, uploading content, or adding content from your Content Collection.


Ychwanegu ffeiliau, delweddau, sain a fideo

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch bori am ffeiliau mewn storfa cwmwl neu ar eich cyfrifiadur. Mewn rhai achosion, mae myfyrwyr yn dewis enw'r ffeil i'w lawrlwytho a'i hagor. Os yw'r porwr yn caniatáu, mae rhai ffeiliau cyfryngau'n agor mewn ffenestr neu dab newydd. Hysbysir myfyrwyr yn eu ffrydiau gweithgarwch pan fyddwch yn ychwanegu cynnwys.

Yn y rhan fwyaf o borwyr, gallwch ddewis y lleoliad mae’r ffeiliau rydych yn eu hagor yn cael eu lawrlwytho iddo. Er enghraifft, yn Chrome, llywiwch i Settings > Advanced > Downloads. Gallwch ddewis y lleoliad ar gyfer lawrlwytho ffeiliau a dewis os ydych eisiau i'r porwr ofyn bob tro. Yn Safari, mae gennych yr un galluoedd. Llywiwch i Preferences > General > File download location. Gallwch chwilio ar y rhyngrwyd i ddysgu am ddewisiadau lawrlwytho ffeiliau ym mhorwyr eraill.

Mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP4, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau o ddelweddau.

Uwchlwytho ffeiliau. Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag y byddwch am uwchlwytho ffeiliau. Yn y ddewislen, dewiswch Uwchlwytho i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur. Mae'r ffeiliau'n ymddangos yn y rhestr gynnwys.

Agorwch ddewislen ffeil i adolygu enw'r ffeil, alinio â nodau, disodli'r ffeil, neu ychwanegu disgrifiad. Gallwch hefyd ehangu neu greu ffolder neu fodiwl dysgu ac wedyn uwchlwytho ffeiliau.

Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i fod yn siŵr bod cynnwys eich cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr. Mae dangosyddion sgôr hygyrchedd a fformatau amgen yn ymddangos nesaf at ffeiliau. Dysgu rhagor am Ally yn nes ymlaen yn y pwnc hwn.

Ychwanegu ffeiliau o’r storfa cwmwl. Os oes gennych ffeiliau a storiwyd yn y cwmwl yn barod, megis yn OneDrive® a Google Drive™, gallwch eu hychwanegu at eich cwrs. Gallwch ddewis ffeiliau lluosog o storfa cwmwl i’w hychwanegu at eich tudalen Cynnwys y Cwrs mewn un weithred. Bydd y ffeiliau a ychwanegwch yn gopïau. Os ydych am olygu ffeil a gedwir ar eich storfa cwmwl, bydd angen i chi uwchlwytho copi newydd ohono i’ch cwrs.

Rhagor am storfa cwmwl

Ychwanegu ffeiliau o’r Casgliad o Gynnwys. Os oes gennych ffeiliau wedi'u storio eisoes yn y Casgliad o Gynnwys, gallwch ychwanegu atynt yn eich cwrs.

Ni fydd copïo a gludo dolenni o’r bar URL i Ddelweddau, ffeiliau PDF neu Ffeiliau eraill yn y casgliad o gynnwys yn gweithio. Mae'r URLau hyn ar gael dros dro a byddant yn torri’n nes ymlaen.

Rhagor am ychwanegu ffeiliau o'r Casgliad o Gynnwys

Rheoli beth mae myfyrwyr yn ei weld. Mae'r holl gynnwys wedi'i guddio rhag myfyrwyr hyd nes i chi benderfynu ei ddangos. Mae pob eitem yn dangos p'un a yw'n weladwy neu wedi'i guddio rhag myfyrwyr. Dewiswch y gweladwyedd i'w newid.

Gyda'ch bysellfwrdd, tabiwch i'r rhestr weladwyedd a gwasgwch Enter i agor y ddewislen. Defnyddiwch Alt/Option a'r saethau i fyny ac i lawr i ddewis opsiwn.

Ychwanegu amcanion a safonau. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Ar ôl i chi uwchlwytho ffeil yn llwyddiannus, gallwch alinio un nod neu ragor. Agorwch y ddewislen yn rhes y ffeil a dewiswch Golygu. Yn y panel, dewiswch Alinio â nodau i chwilio am y nodau sydd ar gael i'w halinio â'r ffeil.

Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych yn eu halinio â ffeil.

Aildrefnu, golygu, a dileu cynnwys yn hwylus. Pwyntiwch at eitem i ddadguddio’r eicon Symud a llusgwch yr eitem i leoliad newydd yn y rhestr cynnwys. Agorwch y ddewislen a dewiswch Golygu neu Dileu. Er enghraifft, yn y panel, gallwch newid enw ffeil, teipio disgrifiad sy’n ymddangos gyda’r ffeil ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, neu ddisodli'r ffeil.

Gyda'ch bysellfwrdd, gallwch symud eitem i leoliad newydd, symud eitem i ffolder wedi'i ehangu, a symud ffolder i ffolder wedi'i ehangu arall.

 1. Tabiwch i eicon symud yr eitem.
 2. Pwyswch Enter i alluogi’r modd symud.
 3. Defnyddiwch y bysellau saethau i ddewis lleoliad.
 4. Pwyswch Enter i ollwng yr eitem yn y lleoliad newydd.

Ffeiliau zip

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch uwchlwytho pecyn cywasgedig o ffeiliau, sydd hefyd yn cael ei alw'n ffeil ZIP. Mae myfyrwyr yn dewis y ffeil ZIP i'w lawrlwytho i'w cyfrifiaduron ac yn ei dadsipio i gyrchu'r cynnwys. Yn y ddewislen, dewiswch Uwchlwytho i bori am ffeil ar eich cyfrifiadur.


Ally yn Learn - Hyfforddwr

Gweld a gwella hygyrchedd cynnwys

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Mae'ch dosbarth yn llawn myfyrwyr amrywiol sydd â galluoedd dysgu unigryw. Mae darparu cynnwys gwreiddiol mwy hygyrch i fyfyrwyr yn golygu eu bod pob unigolyn yn gallu dewis fformatau sy'n gweithio orau iddynt. Os yw'ch sefydliad yn defnyddio Blackboard Ally, gallwch ddefnyddio'r offeryn i helpu sicrhau bod cynnwys cyrsiau'n hygyrch i bob myfyriwr.

Mae dangosyddion sgôr hygyrchedd a fformatau amgen yn ymddangos nesaf at ddogfennau a phrofion cwrs.

Dechrau arni gydag Ally

 1. Canfod y cynnwys rydych eisiau ei wella.
 2. Nesaf at y cynnwys mae eicon sy’n dangos y sgôr hygyrchedd.
 3. Dewiswch eicon y sgôr i ddysgu sut i wella’r sgôr hygyrchedd.
 4. Bydd Ally yn agor ac yn dangos camau i chi ar sut i olygu'ch cynnwys er mwyn gwella'i hygyrchedd a'i optimeiddio ar gyfer fformatau amgen.

Sut mae gwella hygyrchedd yng nghynnwys cyrsiau

Nid yw myfyrwyr yn gweld sgôr hygyrchedd y cynnwys. Yn hytrach, gall myfyrwyr ddewis y fformatau amgen mae Ally yn eu cynhyrchu ar gyfer y cynnwys. Gallwch helpu Ally i greu fformatau amgen gwell trwy ddilyn arferion gorau ar gyfer creu cynnwys hygyrch.

Gweld fformatau amgen

Ar ôl i chi ychwanegu cynnwys at gwrs, bydd Ally yn creu fformatau amgen o'r cynnwys yn seiliedig ar y ffeil wreiddiol. Er enghraifft, os mai PDF yw'r cynnwys gwreiddiol, bydd Ally yn creu fformatau sain, braille electronig ac ePub o'r un cynnwys. Mae'r fformatau hyn ar gael gyda'r ffeil wreiddiol felly mae popeth mewn un lleoliad cyfleus.

Mae'r fformatau amgen a grëir yn dibynnu ar y math o gynnwys gwreiddiol. Os nad ydych yn gweld opsiwn i lawrlwytho fformatau amgen, nid yw Ally wedi'i alluogi ar gyfer y cwrs hwnnw neu ni chefnogir y math hwnnw o gynnwys.

Canfod cynnwys yn eich cwrs. Dewiswch y ddewislen nesaf at y ffeil a dewiswch Fformatau Amgen. Dewiswch y fersiwn sydd orau i'ch anghenion chi! Dewiswch Lawrlwytho i gadw'r fformat amgen ar eich dyfais.

Rhagor am fformatau amgen cynnwys cyrsiau


Mewnosod ffeiliau yn y golygydd

Gallwch uwchlwytho ffeiliau yn y golygydd mewn ardaloedd penodol o gwrs Ultra. Er enghraifft, gallwch gynnwys delwedd neu ddogfen i helpu myfyrwyr ddeall eich cyfarwyddiadau neu'ch ysgogiad cychwynnol yn well.

Mae'r golygydd ond yn cefnogi gwylio mewnol ar gyfer fideos yn y fformat MP4. Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho fideos sy'n defnyddio mathau eraill o ffeiliau, megis MOV neu MPEG. Ni allwch ychwanegu atodiadau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch Mewnosod/Golygu Ffeil Lleol. Pori am ffeil o'ch cyfrifiadur. Mae ffenestr statws yn ymddangos i ddangos y cynnydd wrth uwchlwytho'r ffeil. Gallwch hefyd ychwanegu ffeiliau o'r storfa cwmwl, megis OneDrive.

Gallwch olygu gosodiadau'r ffeil, gan gynnwys yr enw arddangos, y testun amgen, a'r ymddygiad arddangos. Dewiswch a ydych eisiau mewnosod y ffeil fel dolen yn y golygydd neu blannu'r ffeil yn uniongyrchol er mwyn iddi ymddangos gyda'r cynnwys arall a ychwanegoch.

Edit file options panel

I olygu testun amgen neu ymddygiad arddangos y ffeil, dewiswch y ffeil yn y golygydd ac wedyn dewiswch yr eicon Golygu Atodiad.


Mewnosod delweddau yn y golygydd

Mewn rhai ardaloedd o gwrs Ultra, gallwch ddefnyddio swyddogaethau’r golygydd i ychwanegu delweddau ynghyd â chynnwys testun. Gallwch ychwanegu delweddau sydd wedi'u lletya ar-lein neu gallwch uwchlwytho delwedd o'ch gyriant lleol.

Os ydych yn ychwanegu delwedd fawr, mae'n syniad da i gynnwys y ddelwedd fel dolen testun ar wahân. Trwy wneud hyn, gall eich myfyrwyr ddewis y ddolen i weld y ddelwedd ar wahân ac yn gliriach, a darllen eich testun ar yr un pryd..

Ar hyn o bryd, ni allwch ychwanegu delweddau yn y golygydd mewn eitemau calendr.

Dewiswch Ychwanegu Cynnwys > Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We. Teipiwch neu gludwch URL delwedd i blannu delwedd a letyir ar-lein. Mae rhaid i chi ddefnyddio'r protocol http://. Cynhwyswch ddisgrifiad o'r ddelwedd yn y blwch Testun amgen er mwyn i ddefnyddwyr na allant weld y ddelwedd allu deall pwysigrwydd y ddelwedd.

Ychwanegu ffeiliau Office 365. Gallwch blannu ffeiliau menter Office365 yn uniongyrchol yn eich cynnwys. Dewiswch Rhannu yn eich ffeil Office365 i greu dolen i'r ffeil. Dewiswch ba briodweddau rydych eisiau eu rhoi i'r defnyddiwr a dewiswch Copïo’r Ddolen. Bydd hyn yn copïo'r ddolen i’ch clipfwrdd. I blannu’r cynnwys, dewiswch Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We o'r golygydd. Gludwch y ddolen yn URL y Cyfryngau.Dewiswch Mewnosod.

 

I olygu ffynhonnell neu destun amgen y ddelwedd, dewiswch y ddelwedd yn y golygydd ac wedyn dewiswch Mewnosod/Golygu Delwedd o'r We.


Mewnosod cyfryngau yn y golygydd

Gallwch ddefnyddio’r opsiwn Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We i fewnosod ffeiliau cyfryngau a ffeiliau menter Office365 yn uniongyrchol yn y golygydd. Mae'r golygydd yn plannu'r cynnwys yn awtomatig er mwyn iddo ymddangos gyda’r cynnwys arall rydych yn ei gynnwys. Gall myfyrwyr weld y cynnwys, megis fideo, o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i'r wefan y cyfryngau.

Gallwch blannu cynnwys o'r gwefannau hyn:

 • VidGrid
 • Panopto™
 • FlipGrid
 • SlideShare
 • Prezi
 • VoiceThread
 • Khan Academy
 • Kaltura
 • SoundCloud
 • Spotify®
 • Genial.ly
 • NearPod
 • Quizlet
 • EdPuzzle
 • H5P
 • Vimeo®
 • YouTube™
 • Office365
 1. Yn y golygydd, dewiswch Ychwanegu Cynnwys > Mewnosod/Golygu Cyfryngau o'r We.
 2. Gludwch URL y ffynhonnell o'r wefan.
 3. Ychwanegwch destun amgen sy'n disgrifio'r eitem ar gyfer pobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin neu sy'n methu â llwytho'r cynnwys.
 4. Dewiswch Mewnosod. Mae'r eitem yn cael ei phlannu'n awtomatig yn y golygydd.

Mewnosod fideo YouTube

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod Fideo YouTube i bori ac ychwanegu fideos YouTube yn uniongyrchol yn y golygydd. Nid oes angen i chi adael eich cwrs i ganfod dolen! Gallwch ddewis dangos fideo fel dolen neu ei phlannu er mwyn iddi ymddangos fel rhan o'r cynnwys arall rydych wedi'i ychwanegu. Gall myfyrwyr wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i YouTube.

Rhagor am fewnosod fideos YouTube


Mewnosod recordiad adborth yn y golygydd

Gallwch blannu recordiadau sain a fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau a raddir yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y swyddogaeth hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


Mewnosod ffeiliau Content Market

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Y Content Market yw’ch porth i ddeunyddiau dysgu gwerthfawr o ddarparwyr cynnwys dibynadwy. Gallwch chi fanteisio ar adnoddau a dolenni y mae’ch gweinyddwr wedi eu cyhoeddi ledled eich sefydliad hefyd.

Gallwch ychwanegu cynnwys o’r Content Market yn uniongyrchol at y golygydd yn aseiniadau, profion a dogfennau eich cwrs. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod cynnwys > Mewnosod/Golygu Eitem LTI.

Dewiswch offeryn i’w lansio a phori am gynnwys i’w ychwanegu. Fel arall, cliciwch ar y symbol plws ar gerdyn Offer y sefydliad i ychwanegu’r adnodd cyfan yn y golygydd. Wrth ychwanegu adnodd neu ddarn o gynnwys yn y golygydd, bydd yn ymddangos fel dolen.

Rhagor am y Content Market


Ychwanegu ffeiliau o'r Casgliad o Gynnwys

Gallwch ddefnyddio'r Casgliad o Gynnwys i drefnu, rhannu ac ailddefnyddio ffeiliau yn eich cyrsiau a'r ffeiliau hynny a rennir ar draws y sefydliad. Gallwch ychwanegu ffeiliau o'r Casgliad o Gynnwys o'r dudalen Cynnwys y Cwrs. Dewiswch yr arwydd plws ble bynnag y byddwch am ychwanegu ffeiliau. Yn y ddewislen, dewiswch Casgliad o Gynnwys i bori'r ffeiliau sydd ar gael i chi a'u hychwanegu at eich cwrs.

Gallwch hefyd ddod o hyd i'r Casgliad o Gynnwys yn y panel Mewngludo Cynnwys. Dewiswch Casgliad o Gynnwys i bori'r ffeiliau sydd ar gael i chi a'u hychwanegu at eich cwrs. I gyflymu'r broses, gallwch ddewis ffeiliau lluosog i'w hychwanegu ar yr un pryd.

Dewiswch Pori’r Casgliad o Gynnwys i ddechrau arni. Deuir â chi i'r system Casgliad o Gynnwys, lle gallwch ddod o hyd i ffeiliau sydd wedi'u storio yma o'ch cyrsiau eraill. Bydd gennych fynediad i ffeiliau y mae eich sefydliad wedi'u hychwanegu a'u rhannu. Defnyddiwch y swyddogaethau pori i archwilio.

Y tro cyntaf y byddwch yn agor y Casgliad o Gynnwys yn eich cwrs Ultra, gallwch ei agor yn y ffenestr bresennol neu mewn ffenestr newydd. Dewiswch yr opsiwn sy'n gweithio orau i chi. Gallwch newid y gosodiad nes ymlaen. Dewiswch yr eicon Gosodiadau Porwr ar frig y ffenestr.

Pan ddewch o hyd i ffeil rydych eisiau ei hychwanegu at eich cwrs, dewiswch y blwch ticio drws nesaf i enw'r ffeil. Gallwch chi barhau i bori a dewis ffeiliau. Mae'r system yn dangos faint o ffeiliau rydych chi wedi'u dewis ar waelod y ffenestr. Barod i ychwanegu? Dewiswch Cyflwyno i adolygu'ch rhestr eitemau dewisedig.

Os ydych am bori'r Casgliad o Gynnwys heb ychwanegu ffeil at eich cwrs, gallwch gyrchu'r Casgliad o Gynnwys ar y dudalen Offer. Gallwch hefyd ychwanegu dolenni i eitemau yn y Casgliad o Gynnwys.

Adolygu'r rhestr

Gallwch adolygu'r rhestr ffeiliau dewisedig cyn eu mewngludo i'ch cwrs. Adolygwch Enw'r Eitem, y Dyddiad Addasu, a'r Maint i gadarnhau mai'r rhain yw'r ffeiliau cywir. Wedi anghofio rhywbeth? Gallwch ychwanegu rhagor o eitemau at y rhestr. Dewiswch Yn ôl i'r Casgliad o Gynnwys i barhau i bori.

I dynnu neu olygu ffeil o'r rhestr, agorwch y ddewislen ar gyfer yr eitem. Dewiswch Dileu os nad ydych am gopïo'r ffeil i'ch cwrs mwyach. Dewiswch Golygu i newid enw neu ddisgrifiad y ffeil.

Dewiswch Cadw i ychwanegu'r cynnwys at eich cwrs. Mae'r ffeiliau wedi'u cuddio rhag myfyrwyr yn ddiofyn felly gallwch barhau i adeiladu cynnwys y cwrs.

Sut mae ffeiliau'r Casgliad o Gynnwys yn ymddwyn

Pan fyddwch yn ychwanegu ffeil o'r Casgliad o Gynnwys at eich cwrs Ultra, bydd y ffeil yn eich cwrs yn cadw cysylltiad â'r lleoliad gwreiddiol. Cadwch y nodweddion hyn mewn cof wrth ychwanegu ffeiliau Casgliad o Gynnwys at eich cwrs:

 • Nid yw caniatadau ffeil yn y Casgliad o Gynnwys yn cael effaith ar allu myfyrwyr i weld ffeil yn eich cwrs. Rydych yn rheoli gosodiadau gweladwyedd y ffeiliau hyn yn yr un modd â'r holl gynnwys arall yn eich cwrs.
 • Os yw ffeil rydych yn ei hychwanegu at eich cwrs yn cael ei diweddaru neu ei disodli yn y Casgliad o Gynnwys, bydd y ffeil yn eich cwrs yn adlewyrchu'r newid hwnnw hefyd.
 • Os yw ffeil rydych yn ei hychwanegu at eich cwrs yn cael ei dileu yn y Casgliad o Gynnwys, ni fydd y ffeil ar gael yn eich cwrs bellach. Mae’r ffeil yn dal i ymddangos yn y dudalen Cynnwys y Cwrs, ond bydd gwall yn ymddangos pan fydd defnyddiwr yn ei hagor. Gallwch gyrchu'r Wedd 360° cyn i chi ddileu ffeiliau'r Casgliad o Gynnwys er mwyn deall yr effaith.
 • Pan fyddwch yn dileu ffeil cwrs rydych wedi'i hychwanegu o'r Casgliad o Gynnwys, bydd y ffeil yn aros yn y Casgliad o Gynnwys. Yr unig ffeil sy'n cael ei thynnu yw'r un o fewn eich cwrs.

Plannu ffeiliau'n fewnol

Mae creu a chyflwyno cynnwys yn hanfodol ar gyfer cynllunio cyrsiau sy'n ennyn diddordeb. Bydd nifer o ffeiliau yn rendro'n fewnol yn y Casgliad o Gynnwys, ffolderi, a modiwlau dysgu. Gall hyfforddwyr osod ymddygiad y ffeiliau hynny ar gyfer defnyddwyr:

 • gweld a lawrlwytho (diofyn)
 • gweld yn unig
 • lawrlwytho yn unig

Delwedd 1. Golwg Hyfforddwr - Golygu Opsiynau'r Ffeil

Instructor view - Edit File Options

Mathau o ffeiliau a gefnogir:

Mathau o ffeiliau a gefnogir
Dogfennau Adobe Acrobat (PDF) Microsoft Word (DOC, DOCX) Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX)
Microsoft Excel (XLS, XLSX. XLST, CVS, TSV) Dogfennau OpenOffice (ODS, ODT, ODP) Ffeil destun safonol (txt)

Bydd modd i ddefnyddwyr lawrlwytho mathau o ffeiliau nas cefnogir bob amser.

Ar gyfer y mathau o ffeiliau: .xlsx, .xls, .xlst, .csv, and .tsv, cefnogir gweld yn fewnol ar gyfer ffeiliau hyd at 10 Mb. Gellir dim ond lawrlwytho ffeiliau dros 10Mb.

 

Bydd rhai mathau o ffeiliau delwedd, fideo a sain yn agor mewn panel mwy bellach. Gall defnyddwyr weld neu chwarae cyfryngau yn y porwr:

Delweddau:

Mathau o ddelweddau a gefnogir
JPEG GIF PNG

Sain:

Mathau o ffeiliau sain a gefnogir
m4a mpeg mp3 ogg
mp4 flac wav  

Fideo:

Mathau o ffeiliau fideo a gefnogir
mp4

Delwedd 2. Nifer o fathau o ffeiliau yn y Casgliad o Gynnwys

Several types of files in Course Content

Delwedd 3. Recordiad sain - yn cael ei ddangos a'i chwarae'n fewnol

Audio recording - inline display and playback

Delwedd 4. Dangos dogfen yn fewnol

Document inline display

Delwedd 5. Dangos delwedd yn fewnol

Image inline display

Delwedd 6. Dangos cyflwyniad yn fewnol

Presentation inline display

Delwedd 7. Dangos a chwarae fideo yn fewnol

Video inline display and playback