Golygydd Mathemateg

Gallwch fewnosod hafaliadau a fformiwlâu mathemateg mewn profion, aseiniadau, trafodaethau a dyddlyfrau gan ddefnyddio'r golygydd mathemateg. Gallwch hefyd deipio fformiwlâu LaTeX mewn unrhyw olygydd testun cyfoethog lle mae'r golygydd mathemateg yn opsiwn. Mae golygydd mathemateg yn rhedeg ar unrhyw borwr a system weithredu, gan gynnwys ffonau clyfar a thabledi. Mae'r golygydd mathemateg wedi'i ysgrifennu gan WIRIS ac mae'n seiliedig ar safonau a osodwyd gan ieithoedd marcio fel MathML.

Mae fformiwlâu mathemateg yn cael eu rendro ar ffurf delwedd PNG, sydd â meintiau ffeiliau sy'n fwy na thestun. Gall fformiwlâu mathemateg gymryd ychydig eiliadau i ymddangos cyn i'r ddelwedd ymddangos.

Mae cyflymderau cysylltiadau â'r rhyngrwyd a maint y cynnwys yn effeithio ar yr amser llwytho. Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn ei chael yn anodd cyrchu cynnwys sy'n cynnwys llawer o ddelweddau fformiwla.

Dyma rai argymhellion i leihau meintiau delweddau fformiwlâu a'r amser llwytho:

  • Crëwch bob fformiwla ar wahân gan ddefnyddio naill ai'r golygydd mathemateg neu LaTeX.
  • Osgowch gynnwys disgrifiadau cwestiwn neu destun ychwanegol yn y golygydd mathemateg neu'r cod LaTeX. Yn lle hynny, defnyddiwch y golygydd testun cyfoethog i ysgrifennu unrhyw gwestiynau, cyfarwyddiadau, neu ddisgrifiadau testunol a defnyddiwch y golygydd mathemateg neu LaTeX i greu'r fformiwlâu mathemateg yn unig.
    • Er enghraifft, mae hyfforddwr yn ysgrifennu problem fathemateg am gyflymu mewn prawf. Er mwyn lleihau maint y ffeil gynnwys, mae'r hyfforddwr yn ysgrifennu'r disgrifiad o'r broblem a gwerthoedd newidiol yn uniongyrchol yn y golygydd testun cyfoethog fel testun plaen. Wedyn, mae'r hyfforddwr yn ysgrifennu'r fformiwla gyflymu gan ddefnyddio'r golygydd mathemateg.
Image of a math question typed into the rich text editor and with an equation generated by the math editor beneath, marked off by a rectangle

Defnyddio'r golygydd mathemateg

Cyrchwch y golygydd mathemateg drwy ddewis yr eicon + yn y golygydd testun cyfoethog. Dewiswch Mathemateg yn y ddewislen.

Image of the rich text editor, with the + menu open and Math in the dropdown

Gallwch gyrchu llawer o nodweddion yn y golygydd mathemateg drwy ddewis gwahanol dabiau ar y brig.

Image of the math editor showing an equation including a fraction that is partially complete, with two green boxes indicating blanks

Defnyddiwch eich bysellfwrdd i roi rhifau, llythrennau a symbolau. Dewiswch yr eicon priodol yn y golygydd mathemateg i greu fformiwlâu cymhleth, megis creu gwreiddyn sgwâr.

AWGRYM: Os ydych yn defnyddio opsiwn sy'n newid lefel y testun ar gyfer eich fformiwla, fel isysgrif neu ffracsiwn, defnyddiwch y bysellau saethau ar eich bysellfwrdd i ddychwelyd i'r lefel diofyn. Rydym yn argymell defnyddio'r bysellfwrdd i lywio o fewn fformiwla.

Image of a completed math equation in the math editor, showing symbols, fractions, and subscripts

Mae rhai o'r opsiynau ar gyfer creu fformiwlâu yn y golygydd mathemateg yn cynnwys:

  • Gweithrediadau sylfaenol: ychwanegu, tynnu, lluosi, rhannu, gwreiddiau sgwâr, esbonyddion, ffracsiynau
  • Yr Wyddor Roeg: alffa, beta, gama, ac eraill •
  • Calcwlws Matrics
  • Integrynnau, deilliadau, a therfannau
  • Swyddogaethau trigonometrig: sin (sin), cosin (cos), tangiad (tan)
  • Arddulliau a meintiau ffont

Mae gwefan WIRIS yn darparu gwybodaeth fanwl am holl swyddogaethau'r golygydd mathemateg.

Gweld rhestr o'r holl eiconau sydd ar gael yn nhabiau'r golygydd mathemateg

Rhagor am ddefnyddio'r golygydd mathemateg

Defnyddio LaTeX yn y golygydd testun cyfoethog

Mae LaTeX yn feddalwedd sy'n gallu cael ei ddefnyddio i greu delwedd o fformiwla yn seiliedig ar gonfensiynau codio wedi'u hysgrifennu â thestun plaen. Gall golygydd testun cyfoethog Learn rendro codio LaTeX.

Gweld cyflwyniad manwl i ddefnyddio LaTeX ar gyfer fformiwlâu mathemateg a sut i greu fformiwlâu cyffredin

Nid oes modd rendro fformiwlâu sy'n mynd dros nifer o linellau yn LaTeX gan olygydd testun cyfoethog Learn. Mae fformiwlâu aml-linell yn dechrau gyda /start ac yn gorffen gyda /end.

Rhowch fformiwla LaTeX drwy ysgrifennu'r cod penodol o fewn symbolau $$ yn y golygydd testun cyfoethog.

Dewiswch Cadw i adolygu sut mae'r fformiwla'n cael ei dangos fel delwedd. Gallwch fynd yn ôl i'r golygydd testun cyfoethog i olygu'r fformiwla nes iddi ymddangos yn gywir. Nid yw rhai gweithgareddau, fel profion ac aseiniadau, yn caniatáu i fyfyrwyr gadw yn y golygydd testun cyfoethog na gweld rhagolwg o'r fformiwla LaTeX a rendrwyd. Bydd rhaid i fyfyrwyr wirio eu cyflwyniadau ar ôl eu gorffen i sicrhau bod eu fformiwlâu yn cael eu rendro'n gywir.

Nid oes modd newid ymddangosiad y fformiwlâu, fel dangos fformiwlâu'n drwm neu newid maint y ffont, gan ddefnyddio'r golygydd testun cyfoethog. I newid arddulliau ffont neu feintiau'r fformiwla, gallwch ddewis unrhyw le o fewn y fformiwla yn y golygydd testun cyfoethog, wedyn dewiswch y golygydd mathemateg. Bydd yr holl newidiadau a wneir yn y golygydd mathemateg yn cael eu galluogi pan fyddwch yn cadw a byddant yn cael eu hychwanegu at y cod LaTeX.

Enghraifft o fformiwla ar ffurf LaTeX

Mae modd fformatio'r fformiwla gwadratig yn LaTeX.

Rendered image of the quadratic formula

1. Rhowch $$ yn y golygydd testun cyfoethog.

$$

2. Nesaf, rhowch y cod LaTeX ar gyfer y fformiwla:

$$x = \frac {-b \pm \sqrt {b^2 - 4ac}}{2a}

3. Caewch eich fformiwla drwy roi $$ ar y diwedd.

$$x = \frac {-b \pm \sqrt {b^2 - 4ac}}{2a}$$

Image of the quadratic formula written in LaTeX in the rich text editor: $$x = \frac {-b \pm \sqrt {b^2 - 4ac}}{2a}$$

4. Dewiswch Cadw yn y golygydd testun cyfoethog. Mae'r fformiwla fathemateg yn cael ei rendro fel delwedd PNG. Gall rendro'r ddelwedd gymryd ychydig eiliadau, yn dibynnu ar eich cysylltiad â'r rhyngrwyd a maint y cynnwys.

Image of the rendered version of the quadratic formula above a question

5. Dewiswch Golygu yn y golygydd testun cyfoethog i fynd yn ôl i'ch cod LaTeX.

Image of the ellipsis menu of a question showing the Edit button in the dropdown

6. Golygwch eich fformiwla i drosysgrifo'ch cod LaTeX fel testun plaen yn y golygydd testun cyfoethog. Er enghraifft, ychwanegwch +1 at ddiwedd y fformiwla gwadratig.

$$x = \frac {-b \pm \sqrt {b^2 - 4ac}}{2a}+1$$

Image of the quadratic formula plus one written in LaTeX in the rich text editor: $$x = \frac {-b \pm \sqrt {b^2 - 4ac}}{2a}+1$$

7. Dewiswch Cadw i rendro'r fformiwla fel delwedd newydd.

Image of the rendered version of the quadratic formula plus one above a question

8. Gallwch wneud addasiadau ychwanegol i arddull y fformiwla. Yn y golygydd testun cyfoethog, dewiswch unrhyw beth yn y cod LaTeX.

Image of the LaTeX equation for the quadratic formula plus one within the rich text editor, with the text cursor highlighted

Agorwch y golygydd mathemateg.

Image of the quadratic formula plus one in LaTeX, with the + menu and the math editor option highlighted

Ychwanegwch yr arddulliau rydych eisiau eu defnyddio at y fformiwla. Er enghraifft, gallwch wneud rhan o'r fformiwla yn drwm a newid maint y ffont.

Image of the quadratic formula plus one in the math editor, with a large font size and square root bolded

9. Dewiswch Cadw yn y golygydd mathemateg. Mae'r cod LaTeX ar gyfer y fformiwla gwadratig gyda'ch addasiadau arddull bellach yn:

$$\style{font-size:36px}{x=\frac{-b\pm\sqrt{\boldsymbol b^{\mathbf2}\boldsymbol-\mathbf4ac}}{2a}+1}$$

Image of the quadratic formula plus one written in LaTeX in the rich text editor, with styles applied: $$\style{font-size:36px}{x=\frac{-b\pm\sqrt{\boldsymbol b^{\mathbf2}\boldsymbol-\mathbf4ac}}{2a}+1}$$

10. Dewiswch Cadw yn y golygydd testun cyfoethog i rendro'ch fformiwla wedi'i haddasu fel delwedd.

Image of the rendered quadratic formula plus one in 36 px font

Nodweddion hygyrchedd

Mae delweddau fformiwla mathemateg o ansawdd uchel, felly gall defnyddwyr nesáu ati a bydd y ddelwedd yn dal i fod yn glir. Gallwch hefyd newid maint y ffont i helpu'ch myfyrwyr. Gall meintiau ffont mwy helpu eich myfyrwyr i weld manylion fformiwla â rhifau bach a symbolau.

Mae fformiwlâu yn hygyrch ar gyfer darllenyddion sgrin wrth i chi eu creu a phan fyddant yn cael eu rendro fel delweddau.

Image of a screen reader translating a rendered formula to text

Mae testun amgen ar gyfer fformiwlâu mathemateg yn cael ei gynhyrchu'n awtomatig yn seiliedig ar eich gosodiad iaith yn eich proffil yn Learn. Mae darllenyddion sgrin yn dilyn gosodiadau eich dyfais leol, gan gynnwys iaith, cyflymder a llais. I gael profiad gwell gyda'ch darllenydd sgrin a thestun amgen, gwnewch yn siŵr bod eich gosodiad iaith yn Learn yn cyd-fynd â'r gosodiadau ar eich dyfais leol.

Image of the user profile in ultra, with the language menu highlighted in blue

Os nad yw'r golygydd mathemateg na'r golygydd testun cyfoethog yn cefnogi iaith, bydd fformiwlâu yn cael eu darllen yn Saesneg.

Rhagor am lwybrau byr bysellfwrdd

Ieithoedd a gefnogir gan y golygydd mathemateg