Gwnewch gynnwys eich gwefan yn fwy hygyrch â Blackboard Ally.

  • Mae’n integreiddio’n ddi-dor gyda gwefannau cyhoeddus
  • Mae'n gwirio cynnwys a'i gymharu â safonau hygyrchedd WCAG 2.1 yn awtomatig
     

Am ba fath o help ydych chi'n ei chwilio?