Gwnewch gynnwys eich gwefan yn fwy hygyrch gyda Blackboard Ally.

  • Yn integreiddio'n hwylus gyda gwefannau cyhoeddus a Rheolwr Cymunedol y We
  • Yn gwirio cynnwys yn erbyn safonau hygyrchedd WCAG 2.1 yn awtomatig
     

Am ba fath o help ydych chi'n ei chwilio?