Marchnad Gynnwys

Content Market yw eich porth i gyrchu deunyddiau dysgu gwerthfawr gan ddarparwyr cynnwys. Gallwch gyrchu offer a dolenni y mae eich gweinyddwr wedi'u darparu ar draws eich sefydliad hefyd.

Mae’r cynnwys a’r offer rydych yn eu hychwanegu yn ymddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs wrth ochr eich materion cwrs eraill.

Ar hyn o bryd mae rhai darparwyr cynnwys partner ar gael dim ond yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r rhain yn cynnwys Cengage Learning MindLinks™, McGraw-Hill Higher Education, Pearson's MyLab a Mastering, Bookshelf gan VitalSource Technologies, a WileyPLUS.

  1. Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag yr ydych am ychwanegu cynnwys.
  2. Yn y ddewislen, dewiswch Content Market. Gallwch ddod o hyd i gynnwys gan ddarparwyr cynnwys a'i ychwanegu neu bori'r rhestr offer y mae eich sefydliad eisoes wedi'i ddarparu.
  3. Dewiswch gyhoeddwr, gwerslyfr ac adnoddau electronig. Wedyn, parwch eich cwrs â'r cyhoeddwr hwnnw trwy broses awdurdodi'r cyhoeddwr hwnnw. Efallai y gofynnir i chi awdurdodi mynediad y darparwr i wybodaeth ddefnyddiwr benodol, fel eich enw a chyfeiriad e-bost.

    Efallai bydd eich sefydliad yn dewis rhannu eich gwybodaeth ddefnyddiwr gyda darparwyr cynnwys yn awtomatig.

  4. Dewiswch Lansio.

Ar y dechrau rydych yn darparu eich cymhwyster i gyhoeddi ac yn derbyn mynediad i'r gwerslyfr. Wedyn, gallwch barhau i gyrchu deunyddiau ac offer trwy gydol y tymor. Ar ôl i chi ychwanegu deunyddiau at eich cwrs, gallwch eu trefnu fel y mynnwch a'u dangos i fyfyrwyr pan fyddwch yn barod.

Gallwch hefyd ychwanegu cynnwys o'r Content Market yn uniongyrchol at y golygydd yn aseiniadau, profion a dogfennau eich cwrs. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod cynnwys > Mewnosod/Golygu Eitem LTI.

Rhagor am ychwanegu ffeiliau Content Market yn y golygydd

Offer y Sefydliad

Efallai bod gennych fynediad hefyd at gynnwys ac offer y mae eich sefydliad wedi'u hychwanegu.

Gall eich gweinyddwr awdurdodi adnoddau gyda thechnoleg Gallu Offer Dysgu i Ryngweithredu (LTI). Mae LTI yn fenter a reolir gan Gonsortiwm Dysgu Byd-eang IMS i integreiddio offer dysgu a gynhelir yn allanol ar y we i gyrsiau yn ddidrafferth.

Ar y dudalen Content Market, gallwch ddewis rheolwr sesiwn Blackboard Collaborate Ultra eich sefydliad os yw’n ymddangos. Yn y panel, gallwch reoli gwelededd, ailenwi'r offeryn, a theipio disgrifiad sy’n ymddangos ar y dudalen Cynnwys y Cwrs.

Ychwanegu offer dysgu o wefan y darparwr

Os yw darparwr offer yn ei alluogi, gallwch ychwanegu darnau lluosog o'u cynnwys at eich cwrs gyda dim ond ychydig o gliciau.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, dewiswch yr arwydd plws ble bynnag yr ydych am ychwanegu cynnwys. Yn y ddewislen, dewiswch Content Market. Dewch o hyd i'r darparwr offer, lansiwch yr offeryn a dechreuwch bori am gynnwys.

Mae cynnwys pob darparwr offer wedi'i ffurfweddu'n wahanol. Efallai y byddwch yn gweld blwch ticio nesaf at eitemau o gynnwys. Dewiswch popeth i ychwanegu popeth mewn un gweithrediad. Cysylltwch â'ch sefydliad i ddysgu rhagor am ychwanegu cynnwys trydydd parti at eich cwrs.


Llyfrau ac Offer

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs yn y panel Manylion a Gweithrediadau, dewiswch Llyfrau ac Offer. Gallwch weld y cynnwys cyhoeddwyr rydych wedi'i ddefnyddio yn eich cwrs o'r blaen ac offer efallai bydd ddiddordeb gennych ynddynt.

Mae'r rhestr offer a awgrymir yn cynnwys yr offer awdurdodedig ar gyfer eich sefydliad, fel Blackboard Collaborate Ultra. Dewiswch yr arwydd plws i ddefnyddio offeryn yn eich cwrs.

Er enghraifft, gallwch osod llyfr nodiadau dosbarth a rennir. Gallwch hefyd raddio cyfraniadau ac ychwanegu dyddiad cyflwyno gwaith fel bod y gwaith gofynnol yn ymddangos ar galendrau myfyrwyr. Yn syml, fe’i ychwanegwch at eich tudalen Cynnwys y Cwrs a’i ffurfweddu yn seiliedig ar gyfarwyddiadau o ddarparwr yr offeryn.


Ychwanegu offer addysgu â'r cysylltiad LTI

Gallwch hefyd sefydlu offer nad yw eich sefydliad wedi'u hawdurdodi eto. Ar gyfer offer sydd wedi'u hintegreiddio â'r safon LTI, ychwanegwch y wybodaeth gysylltu LTI: Cynnwys y Cwrs > Creu > Creu Eitem > Offer Addysgu gyda chysylltiad LTI.

Ar y panel Dolen LTI Newydd, rhowch deitl i'r offeryn a theipiwch neu gludwch yr URL Ffurfweddu. Os yw'r cysylltiad LTI yn gofyn am allwedd neu gyfrinach a rennir, bydd y meysydd hyn yn ymddangos ar ôl i chi ychwanegu'r URL. Gallwch hefyd osod y ddolen i agor mewn ffenestr ar wahân, caniatáu sgyrsiau dosbarth, galluogi graddio, a theipio disgrifiad sy’n ymddangos gyda’r testun ar y dudalen Cynnwys y Cwrs. Os nad ydych yn ychwanegu teitl, bydd Dolen LTI Newydd a'r dyddiad yn ymddangos yn y rhestr cynnwys.

Eich sefydliad sy'n penderfynu pa ddarparwyr LTI sy'n dderbyniol a gallant atal cysylltiadau allanol.

Pan fydd myfyrwyr yn dewis y ddolen ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, fe’u harweinir at y cynnwys.

Rydych yn cael eich rhybuddio ac mae'r ddolen yn cael ei chuddio rhag myfyrwyr os yw'r ffurfweddu'n annilys neu mae angen i'ch sefydliad ei gymeradwyo.

Alinio’ch offeryn addysgu LTI â nod

Gallwch alinio dolen LTI ag un nod neu nodau lluosog. Gallwch chi a'ch sefydliad ddefnyddio amcanion i fesur cyflawniad myfyrwyr ar draws rhaglenni a chwricwla. Mae angen i chi gadw'r ddolen LTI cyn i chi allu alinio nodau.

Ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, agorwch ddewislen y ddolen LTI. Dewiswch Golygu, wedyn dewiswch Alinio â noda i chwilio am y nodau sydd ar gael i'w halinio â'r eitem hon. Ni all myfyrwyr weld y nodau rydych yn eu halinio â dolen LTI.

Rhagor am sut i alinio nodau â chynnwys cwrs

Ychwanegu’ch offeryn addysgu LTI at y llyfr graddau

Gallwch ychwanegu'r ddolen LTI ar y llyfr graddau. Ar ôl i fyfyrwyr gwblhau cyflwyniad a derbyn gradd yn yr offeryn addysgu LTI, diweddarir y llyfr graddau.

  1. Ym Manylion y Ddolen LTI, dewiswch y blwch ticio Creu cofnod llyfr graddau ar gyfer yr eitem hon .
  2. Ychwanegwch Dyddiad cyflwyno fel bod y gwaith gofynnol yn ymddangos ar galendrau myfyrwyr.
  3. Fel arall, defnyddiwch Graddio gan ddefnyddioPwyntiau uchafswm, a categori gradd.