Gallwch greu dolen i faes, adnodd neu eitem yn eich cwrs sydd eisoes yn bodoli. Darparwch ddolenni i ddeunydd cwrs perthnasol er mwyn creu profiad di-dor i fyfyrwyr.

Beth yw dolen cwrs?

Mae dolen cwrs yn llwybr byr i faes, offeryn neu eitem bresennol mewn cwrs.

Enghraifft: Dolen i aseiniadau

Gallwch greu pob aseiniad yn ei faes cynnwys ei hun. Wedyn, gallwch greu dolenni cwrs i aseiniadau unigol mewn rhannau eraill o’r cwrs, fel ffolder uned neu fodiwl dysgu.

Os byddwch yn creu dolen i offeryn sydd heb ei droi ymlaen, bydd y myfyrwyr yn gweld neges wrth glicio ar y ddolen yn eu hysbysu nad yw’r adnodd wedi cael ei droi ymlaen. Mae hyn hefyd yn wir am ddolen cwrs i eitem cynnwys y cymhwysoch chi reolau rhyddhau iddi. Er enghraifft, os cymhwysoch chi reol sy’n rhyddhau cynnwys ar ôl dyddiad penodol, fydd dim modd i’r myfyrwyr ddefnyddio’r cynnwys tan ar ôl y dyddiad hwnnw.

Mwy am reolau rhyddhau


Creu trafodaethau a dolenni iddynt

Creu cyfleoedd i ryngweithio, yn union lle mae eu hangen! Gallwch greu trafodaethau a dolenni iddynt mewn dau leoliad yn eich cwrs.

  • Gallwch greu trafodaeth yn uniongyrchol ar y dudalen Cynnwys y Cwrs, fel ei bod yn ymddangos gyda gweddill eich deunyddiau.
  • Gallwch hefyd lywio i dudalen Trafodaethau y cwrs a chreu un yno—mae angen i chi ond bwyso ar yr eicon Trafodaethau ar y bar llywio. Wedyn, dewiswch a ydych am gynnwys y drafodaeth ar dudalen Cynnwys y Cwrs ai peidio.

Ychwanegu dolen i drafodaeth ar dudalen Cynnwys y Cwrs

Ar dudalen Cynnwys y Cwrs, cliciwch ar y arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu trafodaeth. Dewiswch Creu > Cyfranogiad ac Ymrwymiad > Trafodaeth.

Teipiwch deitl ystyrlon i helpu’r myfyrwyr i ddod o hyd i’r drafodaeth gywir yn y rhestr o gynnwys.

Gadewch sylw i sbarduno’r drafodaeth. Cynhwyswch gyfarwyddiadau a disgwyliadau er mwyn rhoi dechrau da i fyfyrwyr. Gallwch ddefnyddio'r opsiynau yn y golygydd i fformatio'ch testun.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.

Gallwch ddangos neu guddio'r drafodaeth o'ch myfyrwyr. Gallwch olygu'r opsiwn hwn ar unrhyw adeg. Cuddir trafodaethau newydd yn ddiofyn.

Dewiswch yr eicon Gosodiadau'r Drafodaeth i agor panel Gosodiadau'r Drafodaeth. Dewiswch flwch ticio Dangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs i gynnwys y drafodaeth ochr yn ochr ag eitemau cynnwys eraill ar dudalen Cynnwys y Cwrs.

Rheoli’ch dolenni i drafodaethau

Bydd eich dolenni i drafodaethau yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs lle creoch nhw. Gallwch aildrefnu a thynnu dolen i drafodaeth. Pan fyddwch yn tynnu trafodaeth o’r dudalen Cynnwys y Cwrs, mae’n parhau i fod ar y dudalen Trafodaethau.

Symud trafodaethau. Mewn rhes trafodaethau, cliciwch ar yr eicon Symud a llusgo’r drafodaeth i leoliad newydd. Gallwch hefyd lusgo trafodaeth i ffolder.

Dileu’r drafodaeth o dudalen Cynnwys y Cwrs. Agorwch drafodaeth a dewiswch yr eicon Gosodiadau'r Drafodaeth i agor y panel Gosodiadau'r Drafodaeth. Cliriwch y blwch ticio ar gyfer Dangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Bydd y drafodaeth i’w gweld o hyd ar y brif dudalen drafodaethau, ond ni fydd i’w gweld ar dudalen Cynnwys y Cwrs.