Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Beth yw dolen gwrs?

Mae dolen gwrs yn llwybr byr i faes, offeryn neu eitem sydd eisoes yn bodoli mewn cwrs. Ychwanegwch ddolenni cwrs wrth ochr deunyddiau cwrs perthnasol i greu profiad gwell i fyfyrwyr.  Er enghraifft, efallai eich bod eisiau i fyfyrwyr fynd yn ôl i aseiniad darllen blaenorol i atgyfnerthu eu dysgu cyn cwis. Mae dolenni cwrs yn rhoi mynediad at gynnwys targed heb sgrolio a chlicio ychwanegol i ddod o hyd i leoliad gwreiddiol yr eitem darged.

Pan fyddwch yn creu dolen gwrs, bydd yn ymddangos ar dudalen Cynnwys y Cwrs fel symbol dolen dros eicon yr eitem darged. Er enghraifft, bydd dolen gwrs i fodiwl dysgu yn ymddangos ar y dudalen gyda symbol dolen dros eicon y modiwl dysgu.

image of course link icon on Course Content page and learning module icon on Create Item panel

Creu dolenni cwrs

I ychwanegu dolen, dewiswch Creu drwy ddewis yr opsiwn plws ar dudalen Cynnwys y Cwrs lle rydych eisiau i'ch dolen ymddangos. Bydd hyn yn agor y panel Creu Eitem. Dewiswch yr opsiwn Dolen.

Image of Course Content page with Create Item panel open. A blue box highlights the Link option in the Create Item menu.]

Bydd hyn yn agor tudalen Dolen Newydd gyda dau dab:

 • Creu Dolen We (ar gyfer cysylltu â gwefannau y tu allan i'ch cwrs)
 • Creu Dolen Gwrs (ar gyfer cysylltu â chynnwys mewn cwrs)

Dewiswch y tab Creu Dolen Gwrs i ychwanegu dolen gwrs.

I chwilio am yr eitem o gynnwys darged, teipiwch allweddair. Gallwch hefyd ddewis un neu fwy o flychau ticio yn y rhestr Categorïau. Pan fyddwch yn ychwanegu dolen gwrs at lefel gwraidd neu uchaf tudalen Cynnwys y Cwrs, gallwch ychwanegu dolenni cwrs at unrhyw eitem o gynnwys, yn cynnwys Dogfen, Asesiadau (pob math), SCORM, Ffeil, Dyddlyfr, Ffolder, a Modiwl Dysgu. Pan fyddwch yn ychwanegu dolen gwrs at gynnwys amnyth, bydd yr opsiwn i ychwanegu dolenni cwrs at ffolderi a modiwlau dysgu wedi'i guddio.

image of Create Course Link tab with a blue box highlighting the Keyword field of the Search Criteria panel and a blue box highlighting the Search Criteria panel

Dewiswch Chwilio i weld y canlyniadau chwilio. Dewiswch eitem o gynnwys o'r rhestr a ddangoswyd. Unwaith bod eitem wedi'i dewis, gallwch olygu'r enw arddangos neu'r disgrifiad. SYLWER: Nid yw newid yr enw arddangos neu'r disgrifiad ar y dudalen hon yn effeithio ar enw arddangos na disgrifiad yr eitem darged.

Detail of Course Content page with blue box and blue callout arrow highlighting Course Link

Gallwch olygu amodau rhyddhau ac a all myfyrwyr weld y cynnwys drwy ddewis y ddewislen gwelededd myfyrwyr dan y teitl arddangos.

Cofiwch fod newidiadau a wneir i welededd myfyrwyr neu amodau rhyddhau ar y ddolen gwrs yn effeithio ar y cynnwys targed a bod newidiadau i'r cynnwys targed hefyd yn effeithio ar y ddolen gwrs. Gallwch ddefnyddio swp-olygu i addasu eitemau cysylltiedig ond nid dolenni cwrs cysylltiedig. 

Detail of Course Content page with student visibility menu opened for a course link

Mae dewislen gyd-destun ar gyfer dolen gwrs i eitem yn darparu'r opsiynau hyn:

 • Golygu Dolen Gwrs
 • Golygu Eitem Gysylltiedig
 • Dileu Dolen Gwrs 

Gall defnyddwyr ehangu dolen gwrs i ffolder neu fodiwl dysgu yn yr modd ag y byddant yn gwneud hynny ar gyfer ffolder neu fodiwl dysgu. Mae hyn yn caniatáu i'r defnyddiwr weld cynnwys amnyth y ffolder neu fodiwl dysgu targed. Mae'r cynnwys a ddangosir yn ddarllen-yn-unig. I addasu cynnwys amnyth a ddangosir yn y ddolen gwrs wedi'i hehangu, bydd yn rhaid ei addasu yn y ffolder neu fodiwl dysgu targed. 

Course Link to a folder is shown as expanded, revealing the contents of the course link in a read-only view

Pan fyddwch yn gwneud newidiadau i gynnwys amnyth ffolder neu fodiwl dysgu, bydd y newidiadau yn ymddangos ar gyfer unrhyw ddolen gwrs gysylltiedig sydd wedi'i hehangu.

Eithriadau dolenni

Gallwch greu dolenni cwrs ar gyfer y rhan fwyaf o ddeunyddiau a gweithgareddau cwrs. Cofiwch yr eithriadau hyn: 

 • Ni allwch greu dolenni cwrs ar gyfer trafodaethau a dolenni gwe.
 • Ni allwch greu dolenni cwrs i ffolderi neu fodiwlau dysgu o fewn ffolder neu fodiwl dysgu.
 • Ni allwch symud dolen gwrs i ffolder neu fodiwl dysgu i ffolder neu fodiwl dysgu arall. Bydd rhybudd yn ymddangos os byddwch yn ceisio symud dolen gwrs yn y ffordd hon.
 • Ni allwch ddefnyddio dolenni cwrs gyda modiwlau dysgu os yw dilyniant gorfodol wedi'i alluogi. Byddai hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr gyrchu cynnwys na ddylent ei gyrchu eto. 
 • Os yw dolen gwrs yn bodoli mewn modiwl dysgu, nid oes modd galluogi dilyniant gorfodol. 

Copïo cynnwys

Pan gaiff cwrs ei gopïo i gwrs newydd, diweddarir dolenni cwrs i gysylltu â'r cwrs newydd hwnnw. Mae eithriadau:

 • Ni allwch gopïo dolenni cwrs ar gyfer cynnwys trydydd parti (LTI).
 • Wrth gopïo neu drosi cwrs Learn Gwreiddiol yn gwrs Learn Ultra, bydd y broses gopïo yn eithrio dolenni cwrs ar gyfer ffolderi, modiwlau dysgu, a dolenni gwe. Mae'r adroddiad trosi yn cynnwys eithriad ar gyfer dolenni cwrs ac yn esbonio eu tynnu.
 • Ni allwch gopïo dolen gwrs i ffolder neu fodiwl dysgu i ffolder neu fodiwl dysgu arall. Mae'r opsiwn i gopïo dolenni cwrs i ffolderi a modiwlau dysgu wedi'i guddio os ydych yn dewis yr opsiwn Copïo Cynnwys o'r ddewislen + tra'ch bod mewn ffolder neu fodiwl dysgu.

Ar gyfer gweinyddwyr: Mae'r nodwedd hon ar gael ar gyfer pob cwrs Ultra. Nid oes angen ffurfweddiadau.