Yn eich cyrsiau Blackboard, gallwch ychwanegu amrywiaeth o gynnwys, megis darlithoedd ar-lein, amlgyfryngau, profion, aseiniadau, a dolenni i wefannau a chyfryngau cymdeithasol.

Mathau o gynnwys

Rydych yn dechrau creu'ch cwrs ar dudalen Cynnwys y Cwrs. Fe welwch ei fod yn hawdd darganfod nodweddion a gweithredoedd cyflawn.

Dewiswch yr arwydd plws lle bynnag rydych am ychwanegu cynnwys. Yn y ddewislen, dewiswch Creu i agor y panel Creu Eitem.

Mae'r tabl hwn yn disgrifio'r deunyddiau y gallwch eu hychwanegu.

Disgrifiad o fathau o gynnwys
Math o Gynnwys Disgrifiad
Modiwl dysgu Mae modiwl dysgu yn helpu i drochi myfyrwyr yn y wers neu gysyniad rydych yn ei dysgu. Os ydych yn defnyddio gwerslyfr neu ddeunyddiau eraill fel sylfaen cwricwlwm eich cwrs, mae modiwlau'n fodd effeithiol a threfnus o grwpio cynnwys i gyd-fynd â'r deunyddiau hyn.
Ffolder Gallwch greu dwy lefel o ffolderi i drefnu'ch cynnwys. Pan mae gennych dwy lefel o ffolderi yn barod, ni allwch greu trydydd lefel neu uwchlwytho ffolder i mewn i'r ffolder ail lefel. Defnyddiwch ffolderi i leihau sgrolio a helpu myfyrwyr i ddod o hyd i ddeunyddiau'n hawdd.
Dogfen Gallwch greu tudalen o'r enw dogfen ac ychwanegu testun, sain, fideo, ffeiliau a delweddau.
Dolen Gallwch gysylltu â gwefan neu adnodd allanol.
Offer Addysgu a Marchnad Gynnwys Gallwch gynnwys cynnwys â'r dechnoleg Gallu Rhyngweithredu Offer Dysgu (LTI) gan gyhoeddwyr partner Blackboard, megis Macmillan a Jones & amp; amp; Bartlett.

Mae LTI yn fenter a reolir gan Gonsortiwm Dysgu Byd-eang IMS i integreiddio offer dysgu a gynhelir yn allanol ar y we i gyrsiau yn ddidrafferth. Rhaid i'r offer gael ei awdurdodi gan eich sefydliad.

Rhagor am ychwanegu cynnwys o ffynonellau allanol

Pecyn SCORM

Casgliad o gynnwys o'r we wedi'i chywasgu a'i sipio y gellir ei dad-bacio a'i chwarae trwy chwaraewr cynnwys yw pecynnau SCORM. Yn gyffredinol, darperir cydrannau unigol neu becynnau cyfan i chi gan ysgolion, cyhoeddwyr, cwmnïau masnachol, neu o ffynonellau eraill.

Mwy am ychwanegu cynnwys SCORM

Prawf Gallwch greu profion i asesu gwybodaeth myfyrwyr. Gallwch ychwanegu mathau o gwestiynau, megis Traethawd, Llenwch y Blychau, Llenwch Fylchau Lluosog, Paru, Amlddewis, Ateb Lluosog, a Gwir/Gau.
Aseiniad Gallwch greu gwaith cwrs graddedig, a rheoli'r graddau a'r adborth ar gyfer pob myfyriwr neu grŵp o fyfyrwyr.
Trafodaeth Gallwch ddarparu dolen i drafodaeth ger cynnwys cysylltiedig. Er enghraifft, gallwch ychwanegu ffeil i fyfyrwyr ei darllen. Wedyn, os ydych eisiau iddynt ymateb mewn trafodaethau, ychwanegwch ddolen er mwyn cyfranogi’n hawdd yn y drafodaeth.
Dyddlyfr Gallwch ddarparu dolen i ddyddlyfr nesaf at gynnwys cysylltiedig. Ychwanegu hysbysiad i sefydlu disgwyliadau ac arweiniad i roi dechrau da i fyfyrwyr.
Ffeil Dewiswch Uwchlwytho i bori am ffeiliau ar eich cyfrifiadur. Byddant yn ymddangos yn y rhestr cynnwys. Mae myfyrwyr yn dewis teitl ffeil i'w lawrlwytho. Hefyd gallwch ehangu neu greu ffolder ac uwchlwytho ffeiliau. Mae mathau o ffeil a gefnogir yn cynnwys DOC, DOCX, HTM, HTML, MP3, MPG, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX, RTF, TXT, ZIP, a'r rhan fwyaf o fathau ffeil delwedd.