Mae'r fideos a rhestrau chwarae hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Angen cymorth gyda Blackboard Learn? Eisiau dysgu rhywbeth newydd?

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i restr chwarae fideos "Ultra".

Gallwch ymgyfarwyddo â nodweddion ymhen munudau. Gwyliwch fideos byr, diddorol Cymorth Blackboard ar ein sianel YouTube.

Gallwch weld y rhestr lawn o fideos i hyfforddwyr a dewis pa rai rydych eisiau eu gwylio, neu gallwch wylio sawl fideo yn olynol am bwnc penodol gan ddefnyddio'r rhestrau chwarae a ganlyn. Gweler hefyd ein rhestr o fideos i fyfyrwyr.

Rhestr chwarae fideos: Adeiladu Eich Cwrs

Rhestr chwarae fideos: Cyfathrebu & Cydweithredu

Rhestr chwarae fideos: Data, Adrodd & Ailddefnyddio

Ar gyfer rhestr o'r dolenni i'r fideos fformat Flash Learn 9.1 a ymddangosodd yn y Ganolfan Ddysgu Ymateb i Alw, gweler Archifau Fideo.


Cymerwch olwg ar Blackboard Learn gyda'r profiad Ultra!

Ddim yn gyfarwydd i chi? Neidiwch i restrau chwarae fideos "Gwreiddiol".

Bwrw golwg arni! Byddwch yn dwlu ar y manylion hyfryd yn ein dyluniad modern. Mae'r rhyngweithiau greddfol, llyfn yn hawdd ac yn hwyl i'w defnyddio.

Mae'r fideos a rhestrau chwarae hyn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rhestr chwarae fideos: Blackboard Collaborate gyda'r Profiad Ultra ar gyfer Hyfforddwyr