Offer yw SafeAssign a ddefnyddir i hyrwyddo gwreiddioldeb ac i greu cyfleoedd i helpu myfyrwyr i adnabod sut i briodoli ffynonellau'n gywir yn hytrach nag aralleirio. Mae SafeAssign yn effeithiol fel ataliad ac offeryn addysgol.

Mae SafeAssign yn cymharu aseiniadau a gyflwynwyd yn erbyn cyfres o ffynonellau i nodi’r meysydd sy’n gorgyffwrdd rhwng yr aseiniadau a gyflwynwyd a gweithiau presennol

Darllenwch y cwestiynau cyffredin am SafeAssign

Mwy ar sut mae myfyrwyr yn defnyddio SafeAssign

Mwy ar sut mae hyfforddwyr yn defnyddio SafeAssign