Rydym yma i'ch helpu i ddod o hyd i'r hyn rydych yn edrych am.

Gallwch weld yr help ar gyfer unrhyw gynnyrch a chynulleidfa heb fewngofnodi. Mae chwilio addasol a thagio yn eich helpu i ddod o hyd i atebion i'ch cwestiynau.


Sut ydw i'n dod o hyd i'r wybodaeth rwyf ei hangen?

Mae gennych rhai opsiynau i ddod o hyd i'r hyn rydych yn edrych am.

 • Dewiswch gynnyrch, gynulleidfa neu bwnc o'r ddewislen llywio.
 • Dywedwch wrthym pa fath o help rydych yn edrych am. Mae hyn yn ddefnyddiol os nad ydych yn gwybod enw eich cynnyrch.
 • Chwiliwch am air neu ymadrodd, yna lleihewch y canlyniadau yn ôl cynnyrch neu gynulleidfa.

I'ch helpu i wybod lle ydych chi, bydd y dudalen ddewiswch chi yn cael ei hamlygu yn y ddewislen.


Sut ydw i'n gallu mewngofnodi i help.blackboard.com?

Does dim angen i chi! Mae ein gwybodaeth i gyd ar gael yn gyhoeddus.


Ydw i'n gallu gweld yr help yn fy iaith fy hun?

Mae mwyafrif y cynnwys ar y safle cymorth ar gael mewn 15 iaith ar wahân i'w iaith wreiddiol, Saesneg (en-us). Os yw'ch porwr wedi'i osod i iaith a gefnogir gan y safle, byddwch yn gweld elfennau'r safle yn eich iaith eich hun ac ychydig o'r cynnwys cymorth yn eich iaith eich hun.

I newid yr iaith, dewiswch iaith o dop y dudalen.

Cynnwys ar gael mewn amryw ieithoedd

 • Ally
 • Bb Grader
 • Ap Blackboard
 • Blackboard Instructor
 • Collaborate: Profiad Ultra
 • Learn
 • Agor yr LMS
 • SafeAssign
 • Ynghylch Help
 • Hygyrchedd
 • Adnoddau Cleientiaid
 • Diogelwch Cynnyrch

Yr ieithoedd sydd ar gael

Gall cynnwys myfyrwyr a hyfforddwyr, yn ogystal â chynnwys nad sy'n ymwneud â chynnyrch, fod ar gael yn yr ieithoedd canlynol gan ddibynnu ar y marchnadoedd lle gwerthir y cynnyrch.

 • Arabeg (ar-sa)
 • Catalaneg (ca-es)
 • Tsieinëeg, Syml (zh-hans)
 • Iseldireg (nl-nl)
 • Saesneg (en-us)
 • Ffinneg (fi-fi)
 • Ffrangeg (fr-fr)
 • Almaeneg (de-de)
 • Japaneg (ja-jp)
 • Corëeg (ko-kr)
 • Norwyeg Bokmål (nb-no)
 • Portiwgaleg Brasil (pt-br)
 • Rwsieg (ru-ru)
 • Sbaeneg (es-es)
 • Swedeg (sv-se)
 • Tyrceg (tr-tr)
 • Cymraeg (cy-gb)

Mae cynnwys gweinyddwyr ar gael yn yr ieithoedd canlynol yn unig.

 • Arabeg (ar-sa)
 • Iseldireg (nl-nl)
 • Saesneg (en-us)
 • Ffrangeg (fr-fr)
 • Japaneg (ja-jp)
 • Portiwgaleg Brasil (pt-br)
 • Rwsieg (ru-ru)
 • Sbaeneg (es-es)

Eithriadau

Mae cynnwys Blackboard Open LMS ar gael yn Saesneg (en-us), Ffinneg (fi-fi), a Sbaeneg (es-es) yn unig.

Mae'r cynnwys canlynol ar gael yn Saesneg (en-us) ac yn Sbaeneg (es-es) yn unig.

Mae rhai o gynnwys gweinyddwyr ar gyfer defnyddiau hunan-letya a lletya a reolir Blackboard Learn ar gael yn Saesneg (en-us) yn unig).


Ydw i'n gallu cael y cynnwys mewn fformatau eraill?

Ydych. Gallwch wneud unrhyw un o'r canlynol:

 • Argraffu dogfennau PDF yn uniongyrchol o'r safle trwy ddewis eicon yr argraffydd yn y bar llwybr byr neu trwy bwyso Ctrl +P (Windows) neu Command + P (Mac). Yna, gallwch argraffu'r dogfennau PDF i gael copïau caled neu drosi'r dogfennau PDf rydych yn eu creu i Word neu HTML gan ddefnyddio offeryn trydydd parti.
 • Creu dolen at dudalennau trwy gopïo URL y dudalen.
 • Copïo'r testun yn uniongyrchol o'r dudalen HTML.
 • "Drychweddu'r safle gan ddefnyddio offeryn pry cop megis HTTrack (ar gael yn Saesneg a Ffrangeg yn unig) neu SiteSucker (ar gael yn Saesneg yn unig). Gallwch wedyn olygu'r cynnwys a lletya'r ffeiliau eich hun.
 • Creu dogfennau Word® o'r tudalennau help gan ddefnyddio estyniadau porwyr megis Save Webpage As Word Doc extension for ChromeTM.

Gweinyddwyr: I ddysgu mwy am gysylltu eich cynnwys yn hytrach na'r safle hwn a letyir yn nefnyddiau Learn, edrychwch ar Personoli'r Profiad Help.


Sut ydw i'n darparu adborth ar y safle Help?

Nid oes gan Blackboard fynediad at safle Blackboard eich sefydliad, felly ni allwn eich helpu gyda materion yn ymwneud â dosbarthiadau neu'r safle yn benodol. Rhaid i chi gysylltu â'ch hyfforddwr neu ddesg gymorth TG eich sefydliad. Os nad ydych chi'n gwybod sut i gysylltu â'r ddesg gymorth, chwiliwch yn Google am enw eich sefydliad + desg gymorth neu gefnogaeth TG.

I ddarparu adborth ar dudalen penodol, copïwch URL y dudalen (y ddolen i'r dudalen) a'i anfon gyda'ch sylwadau at [email protected] Mae'r wybodaeth hon yn mynd yn uniongyrchol i'r timau sy'n rheoli'r safle cymorth a'i chynnwys.

Os sylwch ar ddolen at help.blackboard.com wedi'i thorri ar wefan Blackboard eich sefydliad, anfonwch y wybodaeth am le weloch chi'r ddolen honno (gan gynnwys sgrinlun os yn bosib) at eich desg gymorth TG a chopïwch [email protected] i'r e-bost. Nid yw Blackboard yn gallu trwsio dolenni toredig ar wefan eich sefydliad.


Sut ydw i'n diweddaru fy nolenni i'r safle Help blaenorol?

Diweddarodd Blackboard y safle help hwn (help.blackboard.com) i system rheoli cynnwys newydd yn seiliedig ar Drupal ar Ebrill 5, 2017.

O safbwynt ymarferol, ni newidiodd profiad y defnyddiwr. Mae dyluniad y pen blaen bron union yr un fath â'r hen safle help, a dylai defnyddwyr sy'n cyrraedd o ddolen y tu mewn i Ryngwyneb Defnyddiwr eu cynnyrch dal i ddod i'r lleoliad cywir. Yn y cefn, mae'r isadeiledd newydd yn helpu darogan a chofio dewisiadau cynnyrch defnyddiwr, sy'n cyflwyno cynnwys mwy defnyddiol i ddefnyddwyr.

NID yw rhai o "hen" ddolenni help Learn yn gweithio fel y disgwylir ar y safle newydd. Yn hytrach na phwyntio at dudalen benodol, maen nhw nawr yn pwyntio at y dudalen lanio gywir yng nghangen fwyaf newydd Learn.

Mae'r help Learn newydd yn "agnostig o ran fersiwn", sy'n golygu ein bod wedi ailysgrifennu'r cynnwys i gynnwys help ar gyfer profiadau a gweddau cwrs Ultra a Gwreiddiol. Mae popeth sydd ei angen arnoch chi a'ch defnyddwyr ar gyfer unrhyw fersiwn o Learn yn y lleoliad hwn. Dyma'r unig help Learn ar y safle newydd. Nid yw dogfennaeth help hŷn Learn 9.1 ar gael bellach.

I ddiweddaru dolenni, bydd angen i chi ddiweddaru unrhyw "hen" ddolenni i ddefnyddio'r gangen fwyaf newydd o Help Learn.

Esiampl o URL "hŷn" sy'n ailgyfeirio at brif dudalen lanio Learn ar help.blackboard.com/Learn:

 • https://en-us.help.blackboard.com/Learn/9.1_Older_Versions/9.1_2014_and_2015

Esiampl o URL "hŷn" sy'n ailgyfeirio at brif dudalen lanio Learn i fyfyrwyr ar help.blackboard.com/Learn/Student:

 • https://en-us.help.blackboard.com//Learn/9.1_Older_Versions/9.1_SP_14/Student/015_Browser_Support

Rhaid i chi ddiweddaru'r dolenni hyn er mwyn defnyddio'r URL ar gyfer y dudalen gywir yn help.blackboard.com/Learn.

Sut ydw i'n dod o hyd i ddolenni help newydd Learn?

Rydym wedi creu rhestr o'r URLs diweddaraf ar gyfer y 30 pwnc help Learn a Collaborate yr ymwelir â hwy fwyaf ar gyfer hyfforddwyr a myfyrwyr. Gall hyn eich helpu i ddiweddaru'ch dolenni os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny.

Prif Bynciau ac URLs
NodweddPwnc/CwestiwnURL
AseiniadauCreu a golygu aseiniadauHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Create_and_Edit_Assignments
 Cyhoeddi aseiniadauHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Create_and_Edit_Assignments#create
 Cynnig ymgais arall ar aseiniadHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/Multiple_Assignment_Attempts#additional_attempts
 Cyflwyno aseiniadauMyfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/Assignments/Submit_Assignments
 A gafodd fy aseiniad ei gyflwyno?Myfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/Assignments/Assignments_FAQ#submitted
 SafeAssignHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Assignments/SafeAssign
CyfrinairWedi colli neu anghofio eich cyfrinairHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Getting_Started/Log_In_to_Learn#password
Myfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/Getting_Started/Log_in_to_Learn#password
CyfathrebuCysylltu â'ch hyfforddwrMyfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/Getting_Started/Contact_Your_Instructor
Argaeledd CyrsiauRhoi fy nghwrs ar gaelHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/FAQ/Course_FAQs
 Gollwng neu ychwanegu cwrsMyfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/FAQ/Course_FAQ#drop
 Mae fy nghwrs ar gollMyfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/FAQ/Course_FAQ#correct
Cynnwys y cwrsCyhoeddi cynnwysHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Course_Content/Create_Content/Create_Course_Materials/Create_Content_Items_or_Documents#item
 Ychwanegu cynnwysHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Course_Content/Create_Content/Create_Course_Materials
 Tynnu cynnwysHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Course_Content/Create_Content/Edit_and_Manage_Content#delete
 Dydw i'n methu gweld rhai darnau o gynnwysMyfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/FAQ/Course_FAQ#find
Myfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/Content/Types_of_Course_Content#see
Profion, arolygon a chasgliadauClirio ymgais prawfHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Resolve_Issues_With_Tests#clear
 Cyhoeddi profionHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Create_Tests_and_Surveys#deploy
 Gosodiadau/Opsiynau profionHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Test_and_Survey_Options
 Canlyniadau profionHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/Test_and_Survey_Results
TrafodaethauCreu trywyddionHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Discussions/Reply_to_Discussion_Posts
Myfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/Interact/Discussions/Reply_to_Discussion_Posts
 Opsiynau trafodaethauHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Discussions/Create_Forums
 Cyhoeddi trafodaethauHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Discussions/Create_Forums#create_page
 Golygu a dileu postiadauHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Interact/Discussions/Manage_Discussions
Myfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/Interact/Discussions/Manage_Discussions#edit
GraddioCyfrifo graddauHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Grade/Grading_Tasks/Calculate_Grades
 Colofnau graddauHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Grade/Grade_Columns
 Llywio graddauHyfforddwr: https://help.blackboard.com/Learn/Instructor/Grade/Navigate_Grading
 Ble mae fy ngraddau?Myfyriwr: https://help.blackboard.com/Learn/Student/Grades
Blackboard CollaborateCefnogi porwyrCymedrolwr: https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/Support
Cyfranogwr: https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Participant/Support
 Cysylltu â Chefnogaeth Dechnegol Blackboard CollaborateCymedrolwr: https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Moderator/Support/Report_An_Issue
Cyfranogwr: https://help.blackboard.com/Collaborate/Ultra/Participant/Support/Report_An_Issue
 Lawrlwytho'r lansiwrCymedrolwr: https://help.blackboard.com/Collaborate/v12/Moderator/Join_a_Session/Blackboard_Learn/The_Blackboard_Collaborate_Launcher
Cyfranogwr: https://help.blackboard.com/Collaborate/v12/Participant/Join_a_Session/The_Blackboard_Collaborate_Launcher

Cwestiynau?

E-bostiwch [email protected] am ragor o wybodaeth.