Blackboard Help yw'ch siop un stop ar gyfer dogfennaeth cynnyrch nifer o gynnyrch Blackboard, gan gynnwys Blackboard Learn. Mae'r wefan hon yn caniatáu i chi weld yr help ar gyfer unrhyw gynulleidfa (myfyrwyr, hyfforddwyr neu weinyddwyr) heb fewngofnodi, ac mae chwilio addasedig a thagio yn eich helpu i ganfod yr hyn rydych yn chwilio amdano.

Sut ydw i'n llywio'r safle?

Os nad ydych yn gwybod pa gynnyrch Blackboard rydych yn ei ddefnyddio:

Atebwch ychydig gwestiynau syml amdanoch chi'ch hun i leihau'r opsiynau cynnyrch.

Os ydych chi'n gwybod pa gynnyrch Blackboard rydych yn ei ddefnyddio:

  • Teipiwch gwestiwn neu derm yn y bar chwilio, ac yna defnyddiwch yr opsiynau hidlo yn ôl cynnyrch neu rôl i fireinio'r canlyniadau.

    -NEU-

  • Dewiswch y ddewislen llywio o dan y logo cymorth i weld yr holl gynnyrch, rolau a phynciau sydd ar gael ar y safle help. Ar ôl i chi agor y ddewislen, dewiswch y lleolnod ger yr eitem i ehangu neu gwympo'r adran honno, ac yna dewiswch y cynnyrch, y rôl, neu'r dudalen pwnc rydych ei eisiau. Mae'r dudalen rydych yn ei dewis neu'n ei gweld  ar hyn o bryd yn ymddangos yn las. I gau'r ddewislen, dewiswch yr X mawr.

Pam nad ydw i'n gallu mewngofnodi i help.blackboard.com?

Mae'r gallu i fewngofnodi'n gyfyngedig i ddylunwyr cynnwys Blackboard a llond llaw o gyfranogwyr cleientiaid. Ni fydd defnyddwyr sydd heb gael cyfrif yn gallu mewngofnodi. Ond, peidiwch â phoeni -- does dim angen i chi fewngofnodi i weld y cynnwys!


Ydw i'n gallu cael help mewn ieithoedd eraill?

Ydych. Mae Blackboard yn cyfieithu'r help ar gyfer rhai cynnyrch i ieithoedd eraill. I weld yr help sydd ar gael yn eich iaith chi, dewiswch iaith o'r gornel dde ar dop y dudalen hon.


Ydw i'n gallu cael y cynnwys mewn fformatau eraill?

Ydych. Gallwch wneud unrhyw un o'r canlynol:

  • Argraffu dogfennau PDF yn uniongyrchol o'r safle trwy ddewis eicon yr argraffydd yn y bar llwybr byr neu trwy bwyso Ctrl +P (Windows) neu Command + P (Mac). Yna, gallwch argraffu'r dogfennau PDF i gael copïau caled neu drosi'r dogfennau PDf rydych yn eu creu i Word neu HTML gan ddefnyddio offeryn trydydd parti.
  • Creu dolen at dudalennau trwy gopïo URL y dudalen.
  • Copïo'r testun yn uniongyrchol o'r dudalen HTML.
  • ""Drychweddwch" y safle gan ddefnyddio offeryn pry cop megis HTTrack (ar gael yn Saesneg a Ffrangeg yn unig) neu SiteSucker (ar gael yn Saesneg yn unig). Gallwch wedyn olygu'r cynnwys a lletya'r ffeiliau eich hun.
  • Creu dogfennau Word® o'r tudalennau help gan ddefnyddio estyniadau porwyr megis Save Webpage As Word Doc extension for ChromeTM.

Gweinyddwyr: I ddysgu mwy am gysylltu eich cynnwys yn hytrach na'r safle hwn a letyir yn nefnyddiau Learn, edrychwch ar Personoli'r Profiad Help.


Sut ydw i'n darparu adborth ar y safle Help?

Nid oes gan Blackboard fynediad at safle Blackboard eich sefydliad, felly ni allwn eich helpu gyda materion yn ymwneud â dosbarthiadau neu'r safle yn benodol. Rhaid i chi gysylltu â'ch hyfforddwr neu ddesg gymorth TG eich sefydliad. Os nad ydych chi'n gwybod sut i gysylltu â'r ddesg gymorth, chwiliwch yn Google am enw eich sefydliad + desg gymorth neu gefnogaeth TG.

I ddarparu adborth ar dudalen benodol, copïwch URL y dudalen a'i anfon gyda'ch sylwadau at [email protected] Mae'r wybodaeth hon yn mynd yn uniongyrchol at dîm Blackboard Content. (Gall y tîm Content ddarllen ac ymateb i e-byst yn Saesneg yn unig.)

Os sylwch ar ddolen at help.blackboard.com wedi'i thorri ar wefan Blackboard eich sefydliad, anfonwch y wybodaeth am le weloch chi'r ddolen honno (gan gynnwys sgrinlun os yn bosib) at eich desg gymorth TG a chopïwch [email protected] i'r e-bost. Nid yw Blackboard yn gallu trwsio dolenni toredig ar wefan eich sefydliad.