Gwnewch eich cynnwys digidol LMS yn fwy hygyrch gyda Blackboard Ally.

  • Mae’n integreiddio'n ddi-dor gyda Blackboard Learn, Instructure Canvas, a Moodle a Hunanletyir
  • Mae’n gwirio deunyddiau cwrs yn awtomatig yn erbyn safonau hygyrchedd WCAG 2.0
  • Mae'n darparu fformatau hygyrch i fyfyrwyr fel braille sain ac electronig
  • Mae'n darparu cyfarwyddyd i hyfforddwyr i wella hygyrchedd cynnwys eu cwrs
     

Am ba fath o help ydych chi'n ei chwilio?