Gwnewch eich cynnwys digidol LMS yn fwy hygyrch gyda Blackboard Ally.

  • Mae’n integreiddio'n ddi-dor gyda Blackboard Learn, Instructure Canvas, Moodle a Hunanletyir, Open LMS a D2L Brightspace
  • Mae’n gwirio deunyddiau cwrs yn awtomatig yn ôl safonau hygyrchedd WCAG 2.1
  • Mae'n darparu fformatau hygyrch i fyfyrwyr fel sain a braille electronig
  • Mae'n darparu cyfarwyddyd i hyfforddwyr i wella hygyrchedd cynnwys eu cwrs
     

Am ba fath o help ydych chi'n ei chwilio?