Gwnewch eich cynnwys digidol LMS yn fwy hygyrch gyda Blackboard Ally.

  • Mae’n integreiddio'n hwylus gyda Blackboard Learn, Blackboard Open LMS, D2L Brightspace, Instructure Canvas a Moodle hunan-gynhaliol
  • Mae’n gwirio deunyddiau cwrs yn awtomatig yn ôl safonau hygyrchedd WCAG 2.1
  • Mae'n darparu fformatau hygyrch i fyfyrwyr fel braille electronig a sain
  • Mae'n darparu cyfarwyddyd i hyfforddwyr i wella hygyrchedd cynnwys eu cwrs
     

Am ba fath o help ydych chi'n ei chwilio?