Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.