Mae Blackboard Data Developer yn rhoi mynediad uniongyrchol i chi at eich model data canonaidd Blackboard Data drwy Snowflake. Defnyddio Snowflake, SQL a chysylltu â'ch offeryn Business Intelligence (BI) eich hun i greu eich adroddiadau a dangosfyrddau eich hun.  

Amlder adnewyddu data Model Data Canonaidd (CDM) Blackboard Data

  • CDM_LMS (Blackboard Learn): Dros nos, yn unol â chylchfa amser yr enghraifft Blackboard Learn.
  • CDM_CLB (Blackboard Collaborate) : bob 2 awr.
  • CDM_TLM (Blackboard Telemetry) : bob 30 munud.

 

Tu mewn i Blackboard Data Developer