Os oes gan eich sefydliad fynediad at reoli cynnwys, gallwch storio, rhannu, a chyhoeddi cynnwys. Gallwch storio a dod o hyd i gynnwys mewn ffolderi personol, cwrs, a sefydliad yn y Casgliad o Gynnwys, a chreu dolenni i'r ffeiliau hyn mewn ardaloedd eraill o'ch cwrs. Gallwch gadw ffeiliau rydych yn eu llwytho i fyny i'ch cwrs yn y Casgliad o Gynnwys a chysylltu â nhw eto.


Cael mynediad at y Casgliad o Gynnwys

 

Yn y rhestr lle mae'ch enw yn ymddangos, dewiswch Offer i gyrchu’r swyddogaethau cyffredinol sydd y tu allan i gwrs.

Mae offer Blackboard sydd ar gael ar draws cyrsiau yr ydych yn gyfarwydd â hwy ar gael ar y dudalen Offer, megis y Casgliad o Gynnwys

Yn y Casgliad o Gynnwys, gallwch uwchlwytho ffeiliau i'w defnyddio yn eich cyrsiau. Mae hefyd gennych fynediad at y ffeiliau yr ychwanegoch at eich cyrsiau pan greoch chi gynnwys.