This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Metinler, multimedya ögeleri ve eklentiler gibi çeşitli materyalleri bir araya getiren içerikler oluşturabilirsiniz.

Görsel veya metin ögelerinin bir birleşiminden belge veya içerik ögesi oluşturabilirsiniz. Belge, tek satırlık basit bir metin veya çeşitli ögelerden oluşan bir kombinasyon olabilir.

Örneğin; tek bir belge olarak; dersle ilgili açıklayıcı bir metin, öğrencilerin görüntüleyip etkileşime gireceği bir görüntü ve web kaynaklarının bağlantılarını ekleyebilirsiniz. Materyallerin tümü içerik listesinde bir arada sunulur. İçerik ögeniz ne kadar uzun olursa öğrencinin içerik alanındaki diğer materyalleri görmek için o kadar fazla kaydırma yapması gerekir.

Bu sayfada, şu konular hakkında bilgi edineceksiniz:

Video: Create a Document


Watch a video about creating a document

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a document explains how to create a document page.


Ultra belgesi oluşturma

Kurs İçeriği sayfasında, farklı içeriklerin bir araya geldiği bir belge veya sayfa oluşturabilirsiniz. Örneğin, herhangi derse açıklayıcı metin, bir derse ait ses dosyası ve bir görüntü ekleyebilirsiniz. Öğrenciler belgenin başlığını seçtiğinde, eklediğiniz malzemelerin tümü tek bir sayfada sunulur. Öğrenciler içeriği sizin gördüğünüz şekilde, düzenleme seçenekleri olmadan görürler.

Belge eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin. Menüde, Öge Oluştur panelini açmak için Oluştur'u ve ardından Belge'yi seçin. Yeni Belge sayfası açılır.

Ayrıca yeni bir klasör ya da öğrenim modülü oluşturarak veya mevcut bir klasörü/öğrenim modülünü genişleterek de belge ekleyebilirsiniz.

Yeni Belge sayfası

Yeni Belge sayfasında üç adet özelleştirilebilir bileşen mevcuttur:

 • İçerik ekleme
 • belgenin öğrencilere görünürlüğünü kontrol etme
 • belge ayarlarını uygulama
Image of new document page with boxes drawn around three areas to customize test: 1. Add content, 2. Student visibility, and 3. Document settings

İçerik ekleme

İçerik eklemek için Yeni Belge sayfasının altındaki seçenekleri kullanın. İstediğiniz kadar metin bloku ve dosya ekleyebilirsiniz.

 • Başlık girin. Kurs İçeriği sayfasında başlık, öğrencilerin materyalleri görüntülemek için seçebileceği bir bağlantı olarak görünecektir. Başlık eklemezseniz içerik listesinde Yeni Belge ve tarih görünür.
 • Metin blokları ekleme. İçerik düzenleyicisini açmak için İçerik Ekle'yi seçin. Word belgesinden de metin yapıştırabilirsiniz.
Image of text block containing example text

Ayrıca metninize görüntü ve dosya eklemek için metin düzenleyicisini de kullanabilirsiniz. Düzenleyici araç çubuğuna klavyenizden erişmek için ALT + F10 tuşlarına basın. Mac kullanıyorsanız Fn + ALT + F10 tuşlarına basın. Numaralandırılmış liste gibi bir seçeneği belirlemek için ok tuşlarını kullanın.

Image of text block containing example text with a box drawn around the button that drops down a menu of items that can be embedded in text block
 • HTML ekleyin. İçerik düzenleyicisi, metninizi biçimlendirmeye yönelik birçok seçeneğe sahiptir. Bununla birlikte, HTML biçimlendirmesini kullanarak da belge içeriği ekleyebilirsiniz.
 • Dosya ekleme. Bilgisayarınızdaki Word belgesi ve ses dosyası gibi dosyalara gözatmak veya bunları sürüklemek için Bilgisayardan Karşıya Yükle'yi seçin. Bir klasördeki içerikleri istiyorsanız söz konusu klasörün içindeki ögeleri tek tek seçmeniz gerekir. Karşıya yükleyebileceğiniz dosyaların maksimum boyutunu kurumunuz belirler.
 • Bulut Depolama Alanından karşıya yükleyin. OneDrive® ve Google Drive™ gibi bir bulut depolama alanından da karşıya dosya yükleyebilirsiniz. Bulut depolama alanından dosya eklediğinizde, sistem, kursunuzda dosyanın bir kopyasını oluşturur. Dosyalar birbirine bağlı değildir. Kursunuzdaki bir dosyada yaptığınız değişiklikler, dosyanın bulut depolama alanındaki kopyasına uygulanmaz. Tarayıcınız izin veriyorsa medya dosyaları, satır içi olarak görünür.
 • İçerik Koleksiyonu'na gözatın. Ultra belgelerinde, İçerik Koleksiyonu'ndan da içerik ekleyebilirsiniz.

Görüntüleri otomatik oluşturma

Kurumunuz AI Design Assistant özelliğini etkinleştirdiyse Görüntü düğmesini seçerek yapay zeka tarafından oluşturulmuş olan veya hazır görüntüleri doğrudan metin düzenleyicisine ekleyebilirsiniz. Özellik hakkında daha fazla bilgi edinmek için "AI Design Assistant" konusunu görüntüleyin.

Unsplash'i kullandığınızda, arama terimleri, metninizden otomatik olarak doldurulacaktır. İsterseniz X düğmesini seçebilir ve kendi arama terimlerinizi kullanabilirsiniz.

Image of the Insert Image popup options for Unsplash

Yapay Zeka Tasarım Asistanı ile, metninize eklemek için görüntü oluşturabilirsiniz. Görüntünüz için bir açıklama girin ve ardından Oluştur'u seçin.

Image of the Insert Image panel, with AI options displayed

Öğrenciler, görüntüleri yalnızca yükleyebilir; görüntü oluşturamaz veya Unsplash'i kullanamaz.

Görüntü görünümünü ayarlama

Eklenecek görüntüyü seçtikten sonra İleri'yi seçin. Artık görüntünün metnin içinde nasıl görüneceğini özelleştirebilirsiniz.

Image of the Aspect Ratio and zoom options on the Insert Image panel

Görüntü için bir en-boy oranı seçebilirsiniz. Orijinal en-boy oranını koruyabilir ya da yatay veya dikey görünüme dönüştürebilirsiniz. Beyaz kılavuz çizgiler, orijinal görüntünün hangi bölümünün ekranlarda görüntüleneceğini gösterir.

Ayrıca kaydırıcıyı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlama seçeneğiniz de vardır ve odağı değiştirmek için kılavuz çizgileri seçip sürükleyebilirsiniz.

Görüntüyü eklemeye hazır olduğunuzda İleri'yi seçin.

Image of the Edit File Options panel, showing the Accessibility and File Options

Bir görünen ad girmeniz gerekir. Görüntüyü ekran okuyucu kullanıcıları için erişilebilir hâle getirmek üzere alternatif metin de eklemenizi öneririz.

Varsayılan olarak, kullanıcılar, görüntüyü görüntüleyebilir ve indirebilir. Görüntü için Yalnızca İndirme'yi seçmeniz durumunda, kullanıcılar görüntüyü indirene kadar kullanıcı ekranlarında bir yer tutucu görüntülenir.

Image of the Placeholder symbol with the display name of the image

Belge görünürlüğü

 • Belgeyi gösterin veya gizleyin. Siz bir belgeyi göstermeyi seçene kadar öğrenciler o belgeyi göremezler. Önceden tüm içeriklerinizi oluşturabilir ve programınıza göre öğrencilerin görmesini istediklerinizi seçebilirsiniz. Ayrıca kurs not defterindeki diğer ögeler için tarih, zaman ve performansa bağlı kullanılabilirlik şartları oluşturabilirsiniz. Öğrenciler Kurs İçeriği sayfasında belgeyi gösterilmek üzere ayarladığınız zamanı görebilirler.

Belge ayarları

 • Sınıf sohbetlerine izin verme. Öğrencilerinizin soruları varsa ne olacak? Herkesin katılabilmesi için bir belge içinden sohbete izin verebilirsiniz. Ayarlar'ı seçip Belge Ayarları panelini açın ve konuşmalar onay kutusunu seçin. Sohbet geliştikçe sadece belgede görünür.

  Konuşmalar hakkında daha fazla bilgi

 • Hedefler ve standartlar ekleme. Kurumunuz ve siz, öğrencilerin programlardaki ve müfredatlardaki başarısını ölçmek için hedefleri kullanabilirsiniz. Belge oluştururken bir veya daha fazla hedef belirleyebilirsiniz. Belgede Ayarlar'ı seçin. Belgeyle hizalamak üzere kullanılabilir hedefleri aramak için Hedeflerle hizala'yı seçin. Öğrenciler bir belgeyle hizaladığınız hedefleri göremez.

  Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl eşleştirileceği hakkında daha fazla bilgi

 • İsteğe bağlı bir açıklama yazma. Açıklama, Kurs İçeriği sayfasında belge başlığıyla birlikte görünür. Burada öğrencilere belge hakkında daha fazla bilgi ve ek yönergeler sağlayabilirsiniz.

  Açıklama en fazla 750 karakter uzunlukta olabilir.

Image of Document Settings panel with example text typed in Description field

Özel HTML veya CSS ekleme

Ultra Kurs Görünümü'nde, siteniz için alternatif bir etki alanını etkinleştirdiğinizde belgelerin içinde özel HTML veya CSS kullanabilirsiniz. Belgeye satır içi bir üçüncü taraf HTML düzenleyicisi eklemek için, yeni bir blok olarak HTML Ekle'yi seçin. HTML kodunu düzenleyicide yazabilir veya kodu düzenleyiciye yapıştırabilirsiniz. Ardından Kaydet'i seçin. Kodlanan HTML, kalıcılığını sağlamak için Learn'e BbML içerisinde gönderilir. HTML, BbML'de yeni bir data-bbtype ile gösterilir. Önceden oluşturulmuş HTML içeren BbML'yi salt okunur modda yüklerseniz HTML, ayrı bir etki alanından, iframe içerisinde yüklenecektir.

CodeEditor paketi, üçüncü taraf düzenleyici tarafından ihtiyaç duyulan tüm alma işlemlerini gerçekleştirmekte ve düzenleyici yapılandırmalarını standart hâle getirmektedir. Aksi takdirde paket yalnızca düzenleyicinin kendisini bir DOM ögesine yerleştirme yöntemini barındırır. Düzenleyiciyi sayfaya ekleyen yönergeler ve eklentiler pakete bağlıdır.

HTML Ekle blokunun görünmesi için kurumunuz alternatif bir etki alanı yapılandırmış olmalıdır. Bloku görmüyorsanız lütfen site yöneticinizle iletişime geçin.

HTML ekleme

Özel HTML veya CSS ekleme

Ultra Kurs Görünümünde, siteniz için alternatif bir etki alanını etkinleştirdiğinizde artık belge içinde özel HTML veya CSS'yi kullanabilirsiniz.Belgeye üçüncü taraf bir satır içi HTML düzenleyicisi eklemek için, yeni bir blok olarak HTML Ekle'yi seçin. HTML kodunu düzenleyiciye yazabilir veya yapıştırabilirsiniz. Ardından Kaydet'i tıklatın. Kodlanan HTML, kalıcılığını sağlamak için Learn'e BbML içerisinde gönderilir. HTML, BbML'de yeni bir veri-bbtürü ile gösterilir.Önceden oluşturulmuş salt okunur modda HTML içeren BbML'i yüklerseniz HTML, ayrı bir etki alanından, iframe içerisinde yüklenecektir.

Yeni bir CodeEditor paketi, üçüncü taraf düzenleyici tarafından ihtiyaç duyulan tüm alma işlemlerini gerçekleştirmekte ve düzenleyici yapılandırmalarını standart hâle getirmektedir. Aksi takdirde paket yalnızca düzenleyicinin kendisini bir DOM ögesine yerleştirme yöntemini barındıracaktır. Düzenleyiciyi sayfaya ekleyen yönergeler ve eklentiler pakete bağlıdır.

 

Düzenleyicide kelime sayımı

Düzenleyicide metin yazarken düzenleyicinin altında sözcük sayısı görünür. Metni kaydettiğinizde sözcük sayısı artık görünmez.

Aşağıdaki ögeler sözcük sayısına dahildir:

 • Bireysel kelimeler
 • Web bağlantıları
 • Madde işaretli veya numaralandırılmış listelerdeki metinler (ancak madde işaretleri veya sayılar dâhil edilmez)
 • Başka bir sözcüğün parçası olmayan üst simge ve alt simge metinleri

Aşağıdaki ögeler ve biçimlendirme ögeleri sözcük sayısını etkilemez:

 • Resimler, videolar ve dosya ekleri
 • Matematik formülleri
 • Boş alanlar ve çizgiler
 • Alternatif metin

Sözcükleri veya sayıları birleştirmek için noktalama işaretleri kullandığınızda, sözcük sayısı değişir. Örneğin, "Sen olmadan...gittik" cümlesi iki sözcük sayılır. Noktalama işaretlerinin iki tarafındaki sözcükler veya sayılar tek sözcük sayılır.

Ultra Erişilebilirlik Denetleyicisi (Ally Tarafından Desteklenir)

Erişilebilir içerik, farklı öğrenciler için kapsayıcılığı ve anlamlı katılımı sağlar. Ultra Belgelerinizde erişilebilir içerikler oluşturmak için Ultra Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni (Ally Tarafından Desteklenir) kullanabilirsiniz.

Ultra Erişilebilirlik Denetleyicisi, erişilebilirlik sorunlarını belirlemek üzere Ultra Belgeleri için zengin içerik düzenleyicisindeki içeriği tarar. Bu sorunlar hakkında açıklamalar sunar ve bunları gidermeye yönelik hızlı çözümler sunarak içeriğinizi erişilebilir hâle getirir.

Ally, hem siz hem de öğrencileriniz için erişilebilirliği iyileştirmek üzere bir Öğrenim Yönetim Sistemi'ne entegre edilen, lisanslanabilir bir üründür. Ultra Erişilebilirlik Denetleyicisi özelliği Learn Ultra'da yerleşik olarak bulunur. Ultra Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanabilmek için kurumunuzun Ally lisansı olması gerekmez.

Ultra Erişilebilirlik Denetleyicisi (Ally Tarafından Desteklenir) [bağlantı] hakkında daha fazla bilgi

Instructor view - Ultra Document content editor with Score Gauge indicator

Ultra belgelerini düzenleme, yeniden sıralama ve silme

Mevcut belgelerde değişiklikler yapabilir ve Kurs İçeriği sayfanızda görüneceği yerleri değiştirebilirsiniz. Taşımak istediğiniz belge satırını seçin ve yeni bir konuma sürükleyin. Bir belgeyi genişletilmiş bir klasörün içine taşıyabilirsiniz.

Image of Course Content item with tab box surrounding Move icon

Bir belgeyi taşımak için klavyenizi kullanabilirsiniz.

 1. Sekme tuşuna basarak bir ögenin Taşı düğmesine gelin.
 2. Taşıma modunu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.
 3. Ok tuşlarını kullanarak bir konum seçin.
 4. Ögeyi yeni konuma bırakmak için Enter tuşuna basın.

Bir belgenin satırından menüyü açıp Düzenle veya Sil'i seçin.

Image of Course Content item with box surrounding edit and delete icon

Belgeleri silme

Bir belgeyi kursunuzdan silebilir veya bilgileri korumak için öğrencilerden gizleyebilirsiniz. Öğrenciler Kurs İçeriği sayfasından gizli belgelere erişemezler.

Belgeleri ve medya dosyalarını düzenleme

Belgedeki ögenin türüne bağlı olarak belgeyi taşıyabilir, düzenleyebilir, silebilir veya indirebilirsiniz.

Seçeneklere erişmek için ögenin menüsünü açın. Ögeyi belge sayfasında yeni bir konuma taşımak için Taşı düğmesine basın.

Belge sayfasında başka bir dosya veya metin bloku eklemek istediğiniz yerdeki artı işaretini seçin.

Medya görüntüleme seçenekleri

Tarayıcınız satır içi medya dosyalarına izin veriyorsa belgelere eklediğiniz medya dosyaları varsayılan olarak satır içi şeklinde görünür. Aksi takdirde, ek olarak görünürler.

Satır içi olarak görüntülenen resimler en büyük kesim noktalarında 768 piksellik bir blok içine yerleştirilir. Resimlerin boyutu bu boyuta ne kadar yakın olursa etraflarındaki boşluk da o kadar az olur.

Eklediğiniz görüntüleri açıklamak için alternatif metin de ekleyebilirsiniz. Alternatif metin ekran okuyucular tarafından sesli okunur ve kullanıcıların göremediği bazı şeyleri açıklamaya yardımcı olur.

Görünen ad, alternatif metin ve ekranda görüntülenme şekli gibi dosyaya ilişkin ayarları düzenleyebilirsiniz. Düzenleyicide, dosyanın bir bağlantı olarak mı yoksa daha önce eklediğiniz diğer içeriklerle birlikte görünecek şekilde doğrudan mı ekleneceğini seçin. Dosyanın alternatif metnini veya ekranda görüntülenme şeklini düzenlemek için düzenleyicide dosyayı seçin, ardından Eki Düzenle'yi seçin.

Çoğu tarayıcıda kurslarda açtığınız dosyaların nereye indirileceğini seçebilirsiniz. Örneğin, Chrome'da Ayarlar > Gelişmiş > İndirilenler'e gidin. İndirilen dosyaların konumunu seçebilir ve tarayıcının bu konumu her seferinde sormasını isteyip istemediğinizi belirleyebilirsiniz. Safari'de de aynı özelliklere sahipsiniz. Tercihler > Genel > Dosya İndirme Konumu'na gidin. Diğer tarayıcılardaki dosya indirme seçenekleri hakkında bilgi edinmek için bir internet araması yapabilirsiniz.


Kopyalama ve içe aktarma sırasında ne olduğunu anlama

Bir kursu içe aktarabilir veya sistemdeki bir kursunuzun tüm içeriğini başka bir kursa kopyalayabilirsiniz. Yeni içerik bulunduğunuz kursun içerik listesinin sonuna eklenir.

İçerikleri içe aktarma ile ilgili daha fazla bilgi

Kurs kopyalama veya diğer Ultra kurslarından içerik kopyalama hakkında daha fazla bilgi

Orijinal içeriğini içe aktardığınızda veya Orijinal kursunuzu Ultra Kurs Görünümünde ön izlediğinizde, içerik öğeleri Ultra belgelerine dönüştürülür. Düzenleyicide eklediğiniz tüm metin, ekler ve bağlantılar dönüştürülür ve medya dosyaları varsayılan olarak satır içi şekilde açılır. Orijinal düzenleyiciden sonraki bölümde ek olarak eklediğiniz dosyalar Ultra belgesinin sonunda alfabetik sırayla gruplandırılır. Medya dosyaları varsayılan olarak satır içi şekilde açılır. Varsayılanı değiştirecek şekilde görüntü, video ve ses dosyalarını düzenleyebilir, dosyaların başlıklarını değiştirebilirsiniz. Öğrencilerin bazı dosya türlerini görüntülemek için karşıdan yüklemesi gerekir.

Orijinal içerik öğeleri ile ilgili daha fazla bilgi

Dönüştürme işlemi sırasında biçimlendirmede bazı kayıplar olabileceği için belgeyi inceleyin. Örneğin, Orijinal Kurs Görünümünde dosyalarınızdan biri için bir başlık eklediyseniz başlık Ultra'da görünmeyebilir. Dosya adını değiştirmek üzere dosyayı düzenleyebilirsiniz. Belgedeki öğeleri gerektiği gibi yeniden sıralayabilirsiniz.