Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i Wedd Cwrs Ultra yn unig.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i brofiad Ultra yn unig.

Ychwanegu testun

Mae'r golygydd yn ymddangos lle bynnag y gallwch fformatio testun, megis mewn aseiniadau, profion, trafodaethau, a dyddlyfrau.

Gallwch ychwanegu rhestri â bwledi a rhestri â rhifau a newid testun i fod yn drwm neu'n italig. Defnyddiwch ddewislen Arddull testun i ychwanegu penawdau.

Gallwch hefyd lansio'r golygydd mathemateg i blannu fformiwlâu mathemategol yn eich testun. Mae golygydd WIRIS yn agor mewn ffenestr newydd.

I ddefnyddio'ch bysellfwrdd i neidio i far offer y golygydd, pwyswch ALT + F10. Ar Mac, pwyswch Fn + ALT + F10. Defnyddiwch fysellau'r saethau i ddewis opsiwn, megis rhestr â rhifau.


Ychwanegu dolenni

Gallwch chi ychwanegu dolenni at eich testun wrth ichi weithio yn y golygydd. I ychwanegu dolen, dewiswch eicon Mewnosod/Golygu’r Ddolen, a gynrychiolir gan symbol cadwyn. Teipiwch neu gludwch URL y Ddolen a Testun y Ddolen. Mae rhaid i chi ddefnyddio'r protocol http://. Dewiswch Mewnosod i gadw'r ddolen.

Gallwch ychwanegu dolen at destun rydych eisoes wedi ei deipio hefyd. Amlygwch y testun a dewiswch eicon Mewnosod/Golygu Dolen. Caiff Testun y Ddolen ei ychwanegu'n awtomatig yn seiliedig ar y testun rydych wedi'i dewis yn y golygydd.


Mewnosod ffeiliau Content Market

Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Y Content Market yw’ch porth i ddeunyddiau dysgu gwerthfawr o ddarparwyr cynnwys dibynadwy. Gallwch chi fanteisio ar adnoddau a dolenni y mae’ch gweinyddwr wedi eu cyhoeddi ledled eich sefydliad hefyd.

Instructor view of Content Market option in the rich text editor in an assessment

Gallwch ychwanegu cynnwys o’r Content Market yn uniongyrchol at y golygydd yn aseiniadau, profion a dogfennau eich cwrs. Yn y golygydd, dewiswch Content Market.

Dewiswch offeryn i’w lansio a phori am gynnwys i’w ychwanegu. Fel arall, cliciwch ar y symbol plws ar gerdyn Offer y sefydliad i ychwanegu’r adnodd cyfan yn y golygydd. Wrth ychwanegu adnodd neu ddarn o gynnwys yn y golygydd, bydd yn ymddangos fel dolen.

Rhagor am y Content Market