Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Je kunt inhoud maken waarin je verschillende soorten materiaal combineert die tegelijk worden gepresenteerd, zoals tekst, multimedia en bijlagen.

Je kunt een document of inhoudsitem maken in een combinatie van visuele of tekstuele elementen. Een document kan net zo eenvoudig zijn als een regel tekst of een combinatie van elementen. 

Zo kun je in één document inleidende tekst voor een les presenteren, plus een afbeelding voor je studenten om te bekijken en te gebruiken, een tabel met gegevens en koppelingen naar bronnen op internet. De materialen worden allemaal samen gepresenteerd in de inhoudslijst. Hoe langer het inhoudsitem is, des te meer studenten moeten scrollen om alle andere materialen in het inhoudsgebied te zien.


Een document maken

Op de pagina Cursusinhoud kun je een document of pagina maken om een combinatie van inhoud te presenteren. Zo kun je een inleidende tekst maken voor een les, een audiobestand van een college en een afbeelding. Wanneer studenten de titel van het document selecteren, worden de materialen die je hebt toegevoegd allemaal samen op één pagina gepresenteerd. Studenten zien de inhoud zoals jij die ziet, maar zonder de bewerkingsopties.

Selecteer het plusteken op de plek waar je een document wilt toevoegen. Selecteer Maken in het menu om het deelvenster Item maken te openen en selecteer vervolgens Document. De pagina Nieuw document wordt geopend.

Je kunt ook een map of leermodule uitvouwen of maken en dan een document toevoegen.

Video: Create a Document


Watch a video about creating a document

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a document explains how to create a document page.

De pagina Nieuw document

De pagina Nieuw document bevat drie aanpasbare onderdelen.

 • Voeg inhoud toe.
 • documentzichtbaarheid voor studenten bepalen
 • documentinstellingen toepassen
Admin edits pronouns

Inhoud toevoegen

Gebruik de opties op de pagina Nieuw document om inhoud toe te voegen. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt.

 • Typ een titel. De titel wordt op de pagina Cursusinhoud weergegeven als een koppeling die studenten selecteren om het materiaal te bekijken. Als je geen titel typt, worden Nieuw document en de datum weergegeven in de inhoudslijst.
 • Voeg tekstblokken toe. Selecteer Inhoud toevoegen om de editor te openen. Je kunt ook tekst uit een Word-document plakken.
Add New or Import question banks from a file

Je kunt ook de editor gebruiken om afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen, als aanvulling op de tekst. Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Create your personal pronouns as a student
 • Voeg HTML toe. In de inhoudseditor zijn veel opties beschikbaar voor het opmaken van uw tekst. Je kunt echter ook documentinhoud toevoegen met HTML.
 • Voeg bestanden toe. Selecteer Uploaden vanaf computer en blader naar bestanden op je computer of sleep een bestand, zoals een Word-document of een audiobestand. Als je inhoud wilt toevoegen aan een map, moet je afzonderlijke items selecteren in die map. De instelling bepaalt de maximale grootte van de bestanden die je kunt uploaden.
 • Je kunt bestanden uploaden vanuit cloudopslag, zoals OneDrive® en Google Drive™. Wanneer je een bestand toevoegt vanuit cloudopslag, wordt er een kopie van het bestand gemaakt in de cursus. De bestanden worden niet gekoppeld. Wijzigingen die je in de cursus aanbrengt in een bestand, worden niet doorgevoerd in het bestand in cloudopslag. Als dit in je browser is toegestaan, worden mediabestanden inline weergegeven.
 • Blader inhoudsverzameling. Je kunt ook inhoud uit de inhoudsverzameling toevoegen Ultra documenten.

Zichtbaarheid van documenten

 • Toon of verberg het document. Studenten kunnen een document pas zien als jij aangeeft dat het document moet worden weergegeven. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer het document beschikbaar zal komen.

Instellingen voor documentweergave

 • Klassikale gesprekken toestaan. Wat als je studenten vragen hebben? Je kunt gesprekken binnen een document toestaan, en iedereen kan een bijdrage leveren aan het gesprek. Selecteer het pictogram Instellingen om het deelvenster Documentinstellingen te openen en schakel het selectievakje Gesprekken in. Naarmate het gesprek zich verder ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven met het document.

  Meer informatie over gesprekken

 • Voeg doelen en standaarden toe. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Als je een document maakt, kun je dit afstemmen met een of meer doelen. Selecteer in het document het pictogram Instellingen. Selecteer Afstemmen met doelen om te zoeken naar doelen die je met het document kunt afstemmen. Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een document.

  Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

 • Voeg desgewenst een beschrijving toe. De beschrijving wordt samen met de naam van het document weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Hier kun je studenten meer informatie over het document geven of extra instructies geven.  

  De maximale lengte van een beschrijving is 750 tekens. Een waarschuwing wordt weergegeven onder het beschrijvingsveld wanneer er nog 75 tekens over zijn. De knop Opslaan is uitgeschakeld als je meer dan 750 tekens hebt.

 

 

HTML toevoegen

Aangepaste HTML of CSS toevoegen

Als je een alternatief domein voor je site inschakelt in Ultra-cursusweergave, kun je aangepaste HTML of CSS toevoegen in een document.Selecteer HTML toevoegen als een nieuw blok om een inline HTML-editor van derden in te sluiten in het document. Je kunt HTML-code in de editor typen of plakken en vervolgens Opslaan selecteren. De versleutelde HTML wordt naar Learn verzonden binnen BbML voor persistentie. De HTML wordt aangegeven in de BbML met een nieuwe gegevens-bbtype.Als je eerder gemaakte BbML met HTML laadt in de modus alleen-lezen, wordt de HTML geladen vanuit een afzonderlijk domein in een iframe.

Een nieuw CodeEditor -pakket verwerkt alle invoer die vereist is voor de editor van derden en geeft de configuratie van de editor standaardinstellingen. Het pakket sluit anderszins gewoonweg de methode van de editor in voor het injecteren van zichzelf in een DOM-element. Richtlijnen en plugins die de editor op de pagina insluit, zijn afhankelijk van het pakket.

 

Je instelling moet een alternatief domein geconfigureerd hebben voordat het blok HTML toevoegen wordt weergegeven. Mocht je het blok niet zien, neem dan contact op met je sitebeheerder.

Woorden tellen in de editor

Terwijl je typt in de editor, wordt het aantal woorden onderaan weergegeven. Dit aantal verdwijnt wanneer je op Opslaan drukt.

Deze items worden opgenomen in het aantal woorden:

 • Individuele woorden
 • Webkoppelingen
 • Tekst in lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten; de opsommingstekens of nummers zelf worden niet meegeteld
 • Tekst in superscript en subscript die geen deel uitmaakt van een ander woord

Deze items en opmaakelementen hebben geen invloed op het aantal woorden:

 • Afbeeldingen, video's en bestandsbijlagen
 • Wiskundige formules
 • Witruimten en lege regels
 • Alternatieve tekst

Wanneer je leestekens gebruikt om woorden of cijfers te verbinden, heeft dit gevolgen voor het aantal woorden. Zo wordt "We zijn...zonder jou vertrokken" geteld als vier woorden. De woorden of cijfers aan weerszijden van de leestekens worden als één woord geteld.

Meer inhoud toevoegen

Nadat je inhoud hebt toegevoegd, kun je op het plusteken klikken als je nog meer wilt toevoegen. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt, wanneer je maar wilt.

Je document opslaan

Nadat je het document hebt opgeslagen, wordt het vermeld in de inhoudslijst. Je kunt de inhoud van het document op ieder moment wijzigen, evenals de volgorde van de items die je aan het document hebt toegevoegd.

In hun activiteitenstream zien studenten een melding dat er een nieuw document beschikbaar is.


Documenten bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

Je kunt bestaande documenten wijzigen en aanpassen waar ze worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Selecteer de rij van het document dat je wilt verplaatsen en sleep het naar een nieuwe locatie. Je kunt een document ook naar een uitgevouwen map verplaatsen.

Image of Course Content item with tab box surrounding Move icon

Je kunt ook het toetsenbord gebruiken om een document te verplaatsen.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item (het pictogram is twee verticale pijlen: één naar boven, één naar beneden).
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item op de nieuwe locatie neer te zetten.

Open in een rij van het document het menu om Bewerken en Verwijderen te kunnen selecteren.

Image of Course Content item with box surrounding edit and delete icon

Documenten verwijderen

Je kunt een document verwijderen uit de cursus of verbergen voor studenten om de informatie te behouden. Studenten hebben geen toegang tot verborgen documenten via de pagina Cursusinhoud.

Documenten en mediabestanden bewerken

Afhankelijk van het documentelement kun je het element verplaatsen, bewerken, verwijderen of downloaden.

Open het menu van een element om toegang te krijgen tot de opties. Klik op het pictogram Verplaatsen om een element naar een nieuwe locatie op de documentpagina te verplaatsen.

Selecteer het plusteken op de plaats waar je een ander bestand of tekstblok wilt toevoegen aan de documentpagina.

Weergaveopties voor media

Als dit in je browser is toegestaan, worden de mediabestanden die je toevoegt aan documenten standaard inline weergegeven. Als een mediabestand in jouw browser niet inline kan worden weergegeven, wordt het als een bijlage weergegeven.

Afbeeldingen die inline worden weergegeven, worden ingesloten in een blok van 768 pixels op de plek van de grootste onderbrekingspunten. Hoe meer de grootte van een afbeelding met dit formaat overeenkomt, des te minder opvulling er nodig is in het blok.

Je kunt ook alternatieve tekst toevoegen om de afbeeldingen die je toevoegt te beschrijven. Alternatieve tekst wordt in schermlezers hardop voorgelezen om te beschrijven wat sommige mensen niet kunnen zien.

Je kunt de instellingen van het bestand bewerken, zoals de weergavenaam, de alternatieve tekst en hoe het bestand wordt weergegeven. Geef aan of je het bestand als een koppeling wilt invoegen in de editor of dat je het bestand rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven met andere inhoud die je hebt toegevoegd. Als je de alternatieve tekst of het weergavegedrag van het bestand wilt wijzigen, selecteer je het bestand in de editor en selecteer je vervolgens het pictogram Bijlage bewerken.

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen > Geavanceerd > Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren > Algemeen > Bestandslocatie downloads. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.


Wat gebeurt er tijdens het kopiëren en importeren?

Je kunt een cursus importeren of alle inhoud van een van de cursussen in het systeem naar een andere cursus kopiëren. De nieuwe inhoud wordt toegevoegd aan het einde van de inhoudslijst van de cursus waarin je je bevindt.

Meer informatie over het importeren van inhoud

Meer informatie over het kopiëren van een cursus

Meer informatie over het kopiëren van inhoud uit andere Ultra-cursussen

Wanneer je originele inhoud importeert of een voorbeeld van een originele cursus bekijkt in de Ultra-cursusweergave, worden inhoudsitems geconverteerd naar Ultra-documenten. Alle tekst, bijlagen en koppelingen die je hebt toegevoegd in de editor, worden geconverteerd en mediabestanden worden standaard inline geopend. Bestanden die je als bijlagen hebt toegevoegd in de sectie na de editor van de originele ervaring, worden gegroepeerd en in alfabetische volgorde aan het einde van het Ultra-document geplaatst. Mediabestanden worden standaard inline geopend. Je kunt afbeeldingen, video- en audiobestanden bewerken om de standaardinstellingen te wijzigen. Je kunt ook de titel van een bestand wijzigen. Sommige bestandstypen moeten worden gedownload door studenten om ze te kunnen weergeven.

Meer informatie over originele inhoudsitems

Kijk het document goed na, want er kan wat opmaak verloren gaan tijdens het conversieproces. Als je bijvoorbeeld in de originele cursusweergave een titel hebt toegevoegd voor een van de bestanden, is deze titel mogelijk niet zichtbaar in de Ultra-ervaring. Je kunt het bestand bewerken om de bestandsnaam te wijzigen. Je kunt de volgorde van de items in het document desgewenst aanpassen.