Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Je kunt inhoud maken waarin je verschillende soorten materiaal combineert die tegelijk worden gepresenteerd, zoals tekst, multimedia en bijlagen.

Je kunt een inhoudsitem maken om een combinatie van inhoud te presenteren die fungeert als een hand-out of document met visuele aspecten. Je kunt hele eenvoudige inhoudsitems maken, die bijvoorbeeld bestaan uit één regel tekst, maar ook items die allerlei elementen bevatten.

Zo kun je in één inhoudsitem inleidende tekst voor een les presenteren, plus een afbeelding, een tabel met gegevens en koppelingen naar bronnen op internet. De materialen worden allemaal samen gepresenteerd in de inhoudslijst. Hoe langer het inhoudsitem is, des te meer studenten moeten scrollen om alle andere materialen in het inhoudsgebied te zien.

Als je langere inhoudsitems niet wilt weergeven in de inhoudslijst, kun je in plaats daarvan lege pagina's maken. Je maakt een lege pagina op dezelfde manier als een inhoudsitem. Het verschil is dat studenten de koppeling naar de lege pagina selecteren in het inhoudsgebied om het materiaal te bekijken. Lege pagina's besparen schermruimte en zorgen ervoor dat studenten minder hoeven te scrollen.

Een inhoudsitem maken

 1. Ga naar een inhoudsgebied, leermodule, lesoverzicht of map, selecteer Inhoud bouwen om het menu weer te geven en selecteer Item.

  Zorg ervoor dat de bewerkingsmodus is ingeschakeld, zodat je toegang hebt tot alle opties voor cursusleiders.

 2. Typ een naam en eventueel een beschrijving of instructies. Je kunt de opties in de editor gebruiken om tekst op te maken, bestanden toe te voegen, multimedia in te sluiten, en vergelijkingen, koppelingen en tabellen in te voegen. Je bepaalt zelf hoe de inhoud wordt weergegeven en je kunt de volgorde en het uiterlijk op ieder gewenst moment wijzigen.

  Meer informatie over het insluiten van multimedia

 3. Ga naar de sectie Bijlagen en selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Het bestand wordt opgeslagen in de map op het hoogste niveau in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een item niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 4. Selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering, en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een item, alleen wanneer dit wordt weergegeven.

Nadat je hebt ingezonden, wordt het nieuwe inhoudsitem vermeld in de inhoudslijst.

Je kunt per e-mail een koppeling versturen naar een bestand dat je aan een inhoudsitem toevoegt. Open in Content Collection of Cursusbestanden het menu van het bestand en selecteer 360° overzicht. Kopieer het adres van de permanente URL en plak deze in een e-mail.


Downloadlocatie voor bestanden kiezen

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen > Geavanceerd > Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren > Algemeen > Bestandslocatie downloads. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.


Inhoudsitems bewerken en verplaatsen

Je kunt de inhoud van het item op ieder moment wijzigen. Open het menu van het item en selecteer Bewerken.

Je kunt de volgorde van items in de lijst wijzigen via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord.

Video: Create a Document


Watch a video about creating a document

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a document explains how to create a document page.

Wat gebeurt er met inhoudsitems als ik een voorbeeld bekijk in de Ultra-cursusweergave?

Inhoudsitems worden documenten in de Ultra-cursusweergave. Het is mogelijk dat er wat opmaak verloren gaat in tekst en bestanden die je via de editor hebt toegevoegd. In de volgende secties vind je meer informatie over Ultra-documenten.

Meer informatie over het bekijken van voorbeelden in de Ultra-cursusweergave

De pagina Nieuw document

De pagina Nieuw document bevat drie aanpasbare onderdelen.

 • inhoud toevoegen
 • zichtbaarheid van documenten voor studenten bepalen
 • documentinstellingen toepassen
Image of new document page with boxes drawn around three areas to customize test: 1. Add content, 2. Student visibility, and 3. Document settings

Inhoud toevoegen

Gebruik de opties onderaan de pagina Nieuw document om inhoud toe te voegen. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt.

 • Typ een titel. De titel wordt op de pagina Cursusinhoud weergegeven als een koppeling die studenten selecteren om het materiaal te bekijken. Als je geen titel typt, worden Nieuw document en de datum weergegeven in de inhoudslijst.
 • Voeg tekstblokken toe. Selecteer Inhoud toevoegen om de inhoudseditor te openen. Je kunt ook tekst uit een Word-document plakken.
Image of text block containing example text

Je kunt ook de editor gebruiken om afbeeldingen in te sluiten en bestanden bij te voegen, als aanvulling op de tekst. Druk op ALT + F10 om de focus naar de werkbalk van de editor te verplaatsen. Op een Mac gebruik je Fn + ALT + F10. Gebruik de pijltoetsen om een optie te selecteren, zoals een genummerde lijst.

Image of text block containing example text with a box drawn around the button that drops down a menu of items that can be embedded in text block
 • Voeg HTML toe. In de inhoudseditor zijn veel opties beschikbaar voor de opmaak van je tekst. Je kunt echter ook documentinhoud toevoegen met HTML.
 • Voeg bestanden toe. Selecteer Uploaden vanaf computer en blader naar bestanden op je computer of sleep een bestand, zoals een Word-document of een audiobestand. Als je inhoud wilt toevoegen aan een map, moet je afzonderlijke items selecteren in die map. De instelling bepaalt de maximale grootte van de bestanden die je kunt uploaden.
 • Je kunt bestanden uploaden vanuit cloudopslag, zoals OneDrive® en Google Drive™. Wanneer je een bestand toevoegt vanuit cloudopslag, wordt er een kopie van het bestand gemaakt in de cursus. De bestanden worden niet gekoppeld. Wijzigingen die je in de cursus aanbrengt in een bestand, worden niet doorgevoerd in het bestand in cloudopslag. Als dit in je browser is toegestaan, worden mediabestanden inline weergegeven.
 • Bladeren in Content Collection. Je kunt ook inhoud uit de Content Collection toevoegen in Ultra-documenten.

Zichtbaarheid van documenten

 • Toon of verberg het document. Studenten kunnen een document pas zien als jij aangeeft dat het document moet worden weergegeven. Je kunt alle inhoud voor een cursus al eerder voorbereiden en op basis van je planning bepaalde inhoud vrijgeven aan studenten. Je kunt ook beschikbaarheidsvoorwaarden op basis van datum, tijd en prestaties instellen voor andere items in de cijferlijst van de cursus. Op de pagina Cursusinhoud kunnen studenten zien wanneer het document beschikbaar komt.

Documentinstellingen

 • Klassikale gesprekken toestaan. Wat als je studenten vragen hebben? Je kunt gesprekken binnen een document toestaan, en iedereen kan een bijdrage leveren aan het gesprek. Selecteer het pictogram Instellingen om het deelvenster Documentinstellingen te openen en schakel het selectievakje Gesprekken in. Naarmate het gesprek zich verder ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven met het document.

  Meer informatie over gesprekken

 • Voeg doelen en standaarden toe. Jij en de instelling kunnen gebruikmaken van doelen om de prestaties van studenten te meten binnen programma's en leerplannen. Als je een document maakt, kun je dit afstemmen met een of meer doelen. Selecteer in het document het pictogram Instellingen. Selecteer Afstemmen met doelen om te zoeken naar doelen die je met het document kunt afstemmen. Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een document.

  Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

 • Voeg desgewenst een beschrijving toe. De beschrijving wordt samen met de naam van het document weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Hier kun je studenten meer informatie over het document geven of extra instructies geven.  

  De maximale lengte van een beschrijving is 750 tekens. Een waarschuwing wordt weergegeven onder het beschrijvingsveld wanneer er nog 75 tekens over zijn. De knop Opslaan is uitgeschakeld als je meer dan 750 tekens hebt.

Image of Document Settings panel with example text typed in Description field

 

 

HTML toevoegen

Aangepaste HTML of CSS toevoegen

Als je een alternatief domein voor je site inschakelt in Ultra-cursusweergave, kun je aangepaste HTML of CSS toevoegen in een document.Selecteer HTML toevoegen als een nieuw blok om een inline HTML-editor van derden in te sluiten in het document. Je kunt HTML-code in de editor typen of plakken en vervolgens Opslaan selecteren. De versleutelde HTML wordt naar Learn verzonden binnen BbML voor persistentie. De HTML wordt aangegeven in de BbML met een nieuwe gegevens-bbtype.Als je eerder gemaakte BbML met HTML laadt in de modus alleen-lezen, wordt de HTML geladen vanuit een afzonderlijk domein in een iframe.

Een nieuw CodeEditor -pakket verwerkt alle invoer die vereist is voor de editor van derden en geeft de configuratie van de editor standaardinstellingen. Het pakket sluit anderszins gewoonweg de methode van de editor in voor het injecteren van zichzelf in een DOM-element. Richtlijnen en plugins die de editor op de pagina insluit, zijn afhankelijk van het pakket.

 

Je instelling moet een alternatief domein geconfigureerd hebben voordat het blok HTML toevoegen wordt weergegeven. Mocht je het blok niet zien, neem dan contact op met je sitebeheerder.

Woorden tellen in de editor

Terwijl je typt in de editor, wordt het aantal woorden onderaan weergegeven. Dit aantal verdwijnt wanneer je op Opslaan drukt.

Deze items worden opgenomen in het aantal woorden:

 • Individuele woorden
 • Webkoppelingen
 • Tekst in lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten; de opsommingstekens of nummers zelf worden niet meegeteld
 • Tekst in superscript en subscript die geen deel uitmaakt van een ander woord

Deze items en opmaakelementen hebben geen invloed op het aantal woorden:

 • Afbeeldingen, video's en bestandsbijlagen
 • Wiskundige formules
 • Witruimten en lege regels
 • Alternatieve tekst

Wanneer je leestekens gebruikt om woorden of cijfers te verbinden, heeft dit gevolgen voor het aantal woorden. Zo wordt "We zijn...zonder jou vertrokken" geteld als vier woorden. De woorden of cijfers aan weerszijden van de leestekens worden als één woord geteld.

Meer inhoud toevoegen

Nadat je inhoud hebt toegevoegd, kun je op het plusteken klikken als je nog meer wilt toevoegen. Je kunt net zoveel tekstblokken en bestanden toevoegen als je wilt, wanneer je maar wilt.

Je document opslaan

Nadat je het document hebt opgeslagen, wordt het vermeld in de inhoudslijst. Je kunt de inhoud van het document op ieder moment wijzigen, evenals de volgorde van de items die je aan het document hebt toegevoegd.

In hun activiteitenstream zien studenten een melding dat er een nieuw document beschikbaar is.


Documenten bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

Je kunt bestaande documenten wijzigen en aanpassen waar ze worden weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Selecteer de rij van het document dat je wilt verplaatsen en sleep het naar een nieuwe locatie. Je kunt een document ook naar een uitgevouwen map verplaatsen.

Image of Course Content item with tab box surrounding Move icon

Je kunt ook het toetsenbord gebruiken om een document te verplaatsen.

 1. Ga met Tab naar het pictogram Verplaatsen van een item (het pictogram is twee verticale pijlen: één naar boven, één naar beneden).
 2. Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren.
 3. Gebruik de pijltoetsen om een locatie te kiezen.
 4. Druk op Enter om het item op de nieuwe locatie neer te zetten.

Open in een rij van het document het menu om Bewerken en Verwijderen te kunnen selecteren.

Image of Course Content item with box surrounding edit and delete icon

Documenten verwijderen

Je kunt een document verwijderen uit de cursus of verbergen voor studenten om de informatie te behouden. Studenten hebben geen toegang tot verborgen documenten via de pagina Cursusinhoud.

Documenten en mediabestanden bewerken

Afhankelijk van het documentelement kun je het element verplaatsen, bewerken, verwijderen of downloaden.

Open het menu van een element om toegang te krijgen tot de opties. Klik op het pictogram Verplaatsen om een element naar een nieuwe locatie op de documentpagina te verplaatsen.

Selecteer het plusteken op de plaats waar je een ander bestand of tekstblok wilt toevoegen aan de documentpagina.

Weergaveopties voor media

Als dit in je browser is toegestaan, worden de mediabestanden die je toevoegt aan documenten standaard inline weergegeven. Als een mediabestand in jouw browser niet inline kan worden weergegeven, wordt het als een bijlage weergegeven.

Afbeeldingen die inline worden weergegeven, worden ingesloten in een blok van 768 pixels op de plek van de grootste onderbrekingspunten. Hoe meer de grootte van een afbeelding met dit formaat overeenkomt, des te minder opvulling er nodig is in het blok.

Je kunt ook alternatieve tekst toevoegen om de afbeeldingen die je toevoegt te beschrijven. Alternatieve tekst wordt in schermlezers hardop voorgelezen om te beschrijven wat sommige mensen niet kunnen zien.

Je kunt de instellingen van het bestand bewerken, zoals de weergavenaam, de alternatieve tekst en hoe het bestand wordt weergegeven. Geef aan of je het bestand als een koppeling wilt invoegen in de editor of dat je het bestand rechtstreeks wilt insluiten, zodat het inline wordt weergegeven met andere inhoud die je hebt toegevoegd. Als je de alternatieve tekst of het weergavegedrag van het bestand wilt wijzigen, selecteer je het bestand in de editor en selecteer je vervolgens het pictogram Bijlage bewerken.

In de meeste browsers kun je aangeven waar de bestanden die je opent in cursussen worden gedownload. Ga bijvoorbeeld in Chrome naar Instellingen > Geavanceerd > Downloads. Je kunt de locatie selecteren voor het downloaden van bestanden en je kunt kiezen of je de browser dit elke keer wilt laten vragen. In Safari heb je dezelfde mogelijkheden. Ga naar Voorkeuren > Algemeen > Bestandslocatie downloads. Je kunt online een zoekopdracht uitvoeren voor meer informatie over de keuzemogelijkheden voor het downloaden van bestanden in andere browsers.


Wat gebeurt er tijdens het kopiëren en importeren?

Je kunt een cursus importeren of alle inhoud van een van de cursussen in het systeem naar een andere cursus kopiëren. De nieuwe inhoud wordt toegevoegd aan het einde van de inhoudslijst van de cursus waarin je je bevindt.

Meer informatie over het importeren van inhoud

Meer informatie over het kopiëren van een cursus

Meer informatie over het kopiëren van inhoud uit andere Ultra-cursussen

Wanneer je originele inhoud importeert of een voorbeeld van een originele cursus bekijkt in de Ultra-cursusweergave, worden inhoudsitems geconverteerd naar Ultra-documenten. Alle tekst, bijlagen en koppelingen die je hebt toegevoegd in de editor, worden geconverteerd en mediabestanden worden standaard inline geopend. Bestanden die je als bijlagen hebt toegevoegd in de sectie na de editor van de originele ervaring, worden gegroepeerd en in alfabetische volgorde aan het einde van het Ultra-document geplaatst. Mediabestanden worden standaard inline geopend. Je kunt afbeeldingen, video- en audiobestanden bewerken om de standaardinstellingen te wijzigen. Je kunt ook de titel van een bestand wijzigen. Sommige bestandstypen moeten worden gedownload door studenten om ze te kunnen weergeven.

Meer informatie over originele inhoudsitems

Kijk het document goed na, want er kan wat opmaak verloren gaan tijdens het conversieproces. Als je bijvoorbeeld in de originele cursusweergave een titel hebt toegevoegd voor een van de bestanden, is deze titel mogelijk niet zichtbaar in de Ultra-ervaring. Je kunt het bestand bewerken om de bestandsnaam te wijzigen. Je kunt de volgorde van de items in het document desgewenst aanpassen.