Gall pob myfyriwr lwyddo.

Wrth i chi fonitro perfformiad myfyrwyr yn eich cwrs, gallwch sicrhau bod pawb yn cael cyfle i lwyddo.

Yn lleoliad yr ystafell ddosbarth draddodiadol, gallwch benderfynu a yw myfyrwyr yn deall y deunydd trwy awgrymiadau heb eiriau, mynegiant wyneb, cymryd rhan a chodi llaw. Yn eich cwrs ar-lein, gallwch gael mynediad at berfformiad myfyrwyr gyda chasgliad o offer Blackboard Learn.

Dechreuwch yn gynnar. Defnyddiwch yr offer i sefydlu gwaelodlin o berfformiad myfyrwyr. Mae'r gwaelodlin hwn yn hynod werthfawr wrth i chi ei gymharu â sut mae eich myfyrwyr yn perfformio trwy gydol eich cwrs. Byddwch yn gweld patrymau ac yn adnabod pan fydd angen i chi helpu myfyrwyr mewn perygl i lwyddo ac atal myfyrwyr uchel eu perfformiad rhag diflasu.

Mae perfformiad myfyrwyr hefyd yn rhoi mewnwelediad i ddyluniad ac effeithiolrwydd cyffredinol cwrs.


Dysgu rhagor