Mewnosod Fideo YouTube


Mewnosod Fideo YouTube

Defnyddiwch yr opsiwn Mewnosod Fideo YouTube i bori ac ychwanegu cynnwys fideo yn uniongyrchol yn y golygydd. Nid oes angen i chi adael eich cwrs i ganfod dolen! Gallwch ddewis dangos fideo fel dolen neu ei phlannu er mwyn iddi ymddangos fel rhan o'r cynnwys arall rydych wedi'i ychwanegu. Gall pobl eraill wylio'r fideo o fewn yr un ffenestr—ni fydd rhaid iddynt lywio i YouTube.

  1. Yn y golygydd, dewiswch Mewnosod cynnwys > Mewnosod Fideo YouTube.
  2. Teipiwch derm chwilio i ddod o hyd i'r fideo perthnasol.
  3. Defnyddiwch y dewisiadau hidlo i chwilota’r rhestr o ganlyniadau’r chwiliad. YouTube sy’n penderfynu trefn canlyniadau’r chwiliad.
  4. Dewiswch fideo o'r rhestr:
  5. Ar y panel Golygu Gosidiadau Cynnwys, gallwch ychwanegu testun amgen sy’n disgrifio'r fideo ar gyfer pobl sy’n defnyddio darllenyddion sgrîn neu'r rhain na allant lwytho'r fideo.
  6. Gallwch ddewis dangos y fideo fel dolen gyswllt fel y bydd yn ymddangos ochr yn ochr a'r cynnwys arall a gynhwysir gennych. Os nad ydy porwr yn gallu chwarae fideo y tu fewn i gynnwys, bydd y fideo yn ymddangos fel dolen gyswllt.
  7. Dewiswch Mewnosod.