Mae Blackboard Data Reporting yn rhoi set o adroddiadau hawdd eu defnyddio i chi. Mae pob adroddiad yn dangos y gweithgarwch sy'n digwydd yn eich offer Blackboard i chi, er mwyn eich helpu i ddatrys cwestiynau defnyddio a mabwysiadu.  

Mae Blackboard Data Reporting yn darparu adroddiadau ar dair ardal effaith:  

  • Learning: adroddiadau am weithgarwch, ymgysylltiad a pherfformiad myfyrwyr.  

  • Teaching: adroddiadau am arferion hyfforddi a 
dyluniad cyrsiau.  

  • Leading: adroddiadau am weinyddiaeth, effeithiolrwydd a llwyddiant sefydliadol.  

 

Tu mewn i Blackboard Data Reporting