Help Blackboard Learn i Hyfforddwyr

A teacher with a board and a successful track up represented by a pencil with stars

Man cychwyn popeth yn Learn Ultra i chi, fel hyfforddwr. Dod o hyd i sut i ddechrau arni fel defnyddiwr newydd, cwestiynau cyffredin, a chanllaw datrys problemau. Gallwch hefyd ddewis archwilio a dysgu am hygyrchedd yn Learn, aseiniadau, cynnwys cyrsiau, graddio, profion, cronfeydd ac arolygon, a sut i ryngweithio'n well â myfyrwyr neu sut i osod cwrs ac olrhain perfformiad, yn ogystal â phynciau diddorol eraill.

Cyflwyniad fideo i'r Llywio Sylfaenol