Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een vraag met een berekend numeriek antwoord betekent dat studenten een numeriek antwoord moeten geven. De vraag hoeft niet een wiskundige formule te zijn. U kunt een tekstvraag stellen waarop een numeriek antwoord moet worden gegeven. Vragen met een berekend numeriek antwoord lijken op invuloefeningen, maar het juiste antwoord bestaat hier uit een numerieke waarde.

Voorbeeld:

Als de gemiddelde temperatuur van het menselijk lichaam onder normale omstandigheden schommelt tussen 36,5 graden Celsius en 37,5 graden Celsius, wat is dan de gemiddelde lichaamstemperatuur in Fahrenheit?

U kunt een exact numeriek antwoord opgeven, of een antwoord en een toegestaan bereik.

Vragen met een berekend numeriek antwoord worden automatisch beoordeeld.

Het antwoord moet numeriek zijn, niet alfanumeriek (dus 42 en niet tweeënveertig).


Een vraag met een berekend numeriek antwoord maken

  1. Open een toets, enquête of pool. Selecteer Berekende numerieke waarde in het menu Vraag maken.
  2. Typ waarden voor Vraagtekst en Juist antwoord. Deze waarde moet een getal zijn.
  3. Stel het antwoordbereik in. Wanneer een exact antwoord moet worden gegeven om punten te behalen, voer je 0 in. Elke waarde voor Juist antwoord die met minder dan de waarde voor Antwoordbereik afwijkt, wordt gemarkeerd als juist.
  4. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  5. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.

 

De velden Juiste antwoord en Antwoordbereik ondersteunen de volgende invoertypen:

  • Wetenschappelijke notatie ondersteunt de volgende indelingen: 45.6e-6 of 45.6E-6 (met hoofdletter of kleine letter E).
  • Het veld biedt geen ondersteuning voor eenheden (bijv. 25 cm 4.5e4 KHZ).
  • Constanten zoals 'pi' en 'e' (Euler-constant) worden niet ondersteund, waardoor cijfers zoals 67e of 4pi ongeldig zijn.

 

Wiskundige formules worden weergegeven als SVG-afbeeldingen

Cursusleiders en studenten gebruiken vaak wiskundige formules voor natuurkunde, technologie, engineering en wiskunde (STEM-vakken). In het verleden werden formules traag weergegeven of verloren ze aan kwaliteit bij het zoomen. Nu geven we wiskundige formules weer als afbeeldingen met de indeling Scalable Vector Graphics (SVG). Hierdoor kunnen gebruikers inzoomen op formuleafbeeldingen of deze vergroten zonder dat de kwaliteit verloren gaat. Deze wijziging verbetert de toegankelijkheid voor gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen.

Afbeelding 1. Voorafgaand aan het renderen van afbeeldingen in SVG-indeling

Before rendering images in SVG format

Afbeelding 2. Na het renderen van afbeeldingen in SVG-indeling

After rendering images in SVG format

Gebruikers kunnen wiskundige formules maken met de teksteditor. Sommige inhoudstypen bevatten een beschrijving. De beschrijving wordt weergegeven op de pagina Cursusinhoud. Bij sommige meldingen in de activiteitenstream wordt ook de beschrijving weergegeven. Wanneer een beschrijving van een discussie of dagboek een wiskundige formule bevat, vervangen we de formuleafbeelding door '[Wiskundige formule]'. Wanneer de gebruiker de inhoud of melding selecteert, worden de wiskundige formules weergegeven als afbeeldingen.

Afbeelding 3. Een voorbeeld van een discussiebeschrijving die een wiskundige formule bevat.

Example discussion description that includes a math formula

Afbeelding 4. Voorbeeld van discussieonderwerp met wiskundige formules.

Example discussion topic that has math formulas