Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Med Fyll inn tall-spørsmål får studentene et spørsmål som krever et numerisk spørsmål. Spørsmålet behøver ikke å være en matematisk formel. Du kan gi tekstspørsmål som krever numeriske svar. Fyll inn tall-spørsmål ligner på Skriv inn ett manglende ord-spørsmål der det riktige svaret er tall.

Eksempel:

Hvis gjennomsnittlige kroppstemperatur ved normale forhold ligger i området mellom 36,5 og 37,5 grader Celsius, hva er gjennomsnittlig kroppstemperatur i Fahrenheit?

Du kan spesifisere et nøyaktig numerisk svar, eller spesifisere et svar og et tillatt område.

Fyll inn tall-spørsmål vurderes automatisk.

Beregnede numeriske svar kan bare inneholde tall. Altså 42, ikke førtito.


Opprett et beregnet numerisk spørsmål

  1. Gå til en prøve, spørreundersøkelse eller spørsmålsbank. Fra Opprett spørsmål-menyen kan du velge Fyll inn tall.
  2. Skriv inn spørsmålsteksten og riktig svar. Denne verdien må være et tall.
  3. Skriv inn svarområdet Hvis svaret må være nøyaktig for at studenter skal få anerkjennelse, skriv 0. Alle verdier som er mindre eller mer enn riktig svar med mindre enn verdien til svarområdet, blir markert som riktig.
  4. Skriv eventuelt inn tilbakemeldinger for riktige og feil svar.
  5. Velg Send og lag nytt eller Send for å legge til spørsmålet i prøven.

 

Feltene for riktig svar og svarområde støtter følgende typer inndata:

  • Vitenskapelig notasjon støtter følgende skjemaer: 45,6e-6 eller 45,6E-6 (med stor eller liten E).
  • Feltet støtter ikke enheter (f.eks. 25 cm 4,5e4 KCM støttes ikke).
  • Innhold som «pi» og «e» (Eulers forkortelse) støttes ikke, og tall som 67e eller 4pi er ugyldige.