Var börjar jag bedöma?

Du kan välja var du vill börja bedöma. Vissa alternativ finns i navigeringsfältet till vänster, Kursadministration och resultat för kursen och Aktivitetsflödet.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Vill du se hur många prov som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina kursers bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter sorteras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se prov som är klara för bedömning eller vilka prov som är försenade och för hur många deltagare.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Klicka på länken för att gå till Kursadministration och resultat. Eller så kan du klicka på ett prov på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Börja bedöma från ett prov

När du öppnar ett prov visas frågorna och inställningarna, till exempel inlämningsdag och maxpoäng, på sidan Innehåll och inställningar. Klicka på ikonen Provinställningar om du vill göra ändringar. Du kan till exempel ändra bedömningsschemat när som helst och ändringen syns sedan för deltagarna och i Kursadministration och resultat.

Grupptester bedöms på samma sätt som gruppuppgifter.

View of test content and test setting. You can also see how many students have submitted the test, or start a conversation.

Häng med i konversationen. Om du tillåter konversationer om testet väljer du ikonen Inled klasskonversation. Deltagarna kan diskutera testet med dig och klasskamraterna medan testet är tillgängligt. Deltagare kan bidra till konversationen före, under och efter testet. När konversationen går vidare visas den endast med relevant test.

En lila cirkel visas med ikonen för att markera ny aktivitet.

Mer information om konversationer

Kontrollera hur många som behöver bedömas. Klicka på länken Inlämningar för att se hur många deltagare som har slutfört testet.

Förfina frågor. Du kan behöva korrigera frågor efter att deltagarna har öppnat ett test eller grupptest. Till exempel kan du ha valt fel svar, hittat ett skrivfel eller vill justera poängalternativ. Du kan göra en ändring som alla deltagare kan se och automatiskt uppdatera alla resultat.

Mer information om att redigera frågor


Om sidan med inlämningslistan för provet

Sidan med inlämningslistan visar alla inskrivna deltagare. Du kan söka efter en deltagare eller en grupp och välja hur många objekt som ska visas på sidan. Systemet kommer ihåg dina val, så om du går ur och återkommer finns inställningen tillbaka under nästa session. Du kan välja vilken sida som ska visas på skärmens nederdel.

Använd menyn Filter för att endast visa de inlämningar som behöver bedömas. Du kan då filtrera efter Alla statusar och Behöver bedömas. Menyn Filter visas inte för grupp- och diskussionsobjekt.

Om du väljer att aktivera anonym bedömning i ett test, visas ett meddelande om att anonym bedömning pågår. Listan med inlämningar omfattar enbart en lista över de deltagare som har gjort en inlämning. All deltagarinformation är dold och deltagarnas bilder ersätts med den allmänna silhuetten. Deltagare som har gjort inlämningar tilldelas namnet ”Anonym deltagare” och en siffra, t.ex. Anonym deltagare 244260. Inlämningarna visas i slumpmässig ordning – inte efter inlämningsdagen.

Mer information om anonym bedömning

This is how a test submissions page looks like.

Ha kontroll över alla inlämningar på en sida. Se snabbt vilka försök som kan bedömas. Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena inlämningar eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in.

Få tillgång till detaljerna. Du kan granska anvisningarna och inställningarna när som helst. Klicka till exempel på länken Innehåll och inställningar för att gå tillbaka till testsidan.

Visa deltagare med anpassningar. Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, som till exempel inlämningsdatum för utvärderingar och tidsgränser. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav. Ikoner visas bredvid namnen i Kursadministration och resultat och i deltagarförteckningen för de deltagare som har anpassningar.

Mer om anpassningar

Granska konversationen. Välj ikonen Öppna klasskonversation för att se vad deltagarna säger.

Börja bedöma. Välj deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar, tilldela resultat och ge återkoppling. Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter ett decimalkomma. Du kan även tilldela resultat direkt på den här sidan. De här resultaten är omprövade och justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Mer information om att skriva över resultat

Är du redo att publicera resultat? Publicera visas bredvid varje resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats. Du kan också bedöma alla inlämningar för ett objekt i följd och sedan välja Publicera alla resultat för att publicera alla resultat på en gång.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Om du valde att inte visa rätta svar för frågor som poängsätts automatiskt, gå tillbaka till inställningspanelen för utvärderingen och välj kryssrutan Visa rätta svar.

Mer om att visa rätta svar

Från en deltagares inlämningssida kan du komma åt menyn bredvid resultatkapseln för att lägga till ett undantag för testet. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om provet är dolt för andra deltagare. Du kan även lägga till undantag efter att du har lagt upp resultaten.

Mer om utvärderingsundantag

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Visa tidsstämplar för inlämningar

När du påbörjar eller granskar en bedömning kan du peka på tidsstämpeln för inlämningen för att visa mer information. Tidsstämplar visas på deltagarnas inlämningssidor och på deras försökspaneler när flera försök är tillåtna för en utvärdering.

På en deltagares inlämningssida kan du till exempel visa när en deltagare har lämnat in och när du har publicerat resultatet. Tidsstämpeln visas i rött med etiketten ”sen” efter inlämningsdatumet.

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

När flera försök är tillåtna väljer du deltagarens namn i listan på sidanInlämningar för att öppna försökspanelen. Peka på en tidsstämpel för att visa ytterligare information.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Ge återkoppling på inlämningsförsök

Öppna ett försök. På sidan Inlämningar klickar du på återkopplingsikonen för att öppna återkopplingspanelen. Panelen blir kvar på samma plats när du bläddrar igenom uppgiften och lägger till övergripande återkoppling och ett resultat.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Infoga en återkopplingsinspelning i redigeraren

Öppna ett försök. På sidan Inlämningar klickar du på återkopplingsikonen för att öppna återkopplingspanelen. Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling


Gå igenom deltagarnas provinlämningar

Du kommer åt deltagarnas inlämningar från sidan med inlämningslistan för provet.

The leftward arrow or rightward arrow allows you to move along the students list on the same submitted test. You can also see how many tests are graded or add feedback to a particular test.

Granska deltagarnas arbete. Deltagarnas svar visas för varje fråga. Deltagarna kan även lägga till kommentarer och filer i slutet av sina test. Du kan inte ändra poängen som en enskild deltagare har fått för en automatiskt bedömd fråga.

Se hur många objekt du har bedömt. Efter hand som du bedömer varje inlämning och går vidare till nästa, kan du se hur långt du har kommit längst upp till höger.

Gå till andra inlämningar. Använd pilarna för att gå till en annan inlämning som är klar för bedömning.

Visa kriterierna. Om du har kopplat kriterier till det här provet klickar du på kriterieikonen i den tomma resultatkapseln för att visa kriterierna. Skärmen justeras så att du kan se deltagarens inlämning bredvid kriterierna.

Mer information om att bedöma med kriterier

Rubric icon on a particular student's submission.

Bedöma, ge återkoppling och lägga upp. Tilldela poäng för varje fråga. Du kan använda upp till två decimaler. Klicka på valfri plats utanför resultatkapseln för att spara. När du är klar visas totalsumman högst upp i provet. Poängen för ett test består av summan av poängen för alla frågor.

Mer information om resultatkapslar

Gå till menyn bredvid resultatkapseln för att välja alternativen. Klicka på återkopplingsikonen för att lägga till en anteckning med förslag, uppmuntran och övergripande återkoppling om inlämningen. Lägg upp resultatet eller ta bort inlämningen. Du kan även ge deltagaren ett undantag för detta test. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om provet är dolt för andra deltagare.

Du kan öppna en frågas meny från en deltagares inlämning och välja Redigera/Omvärdera för att göra ändringar eller ge alla full poäng. Dessa ändringar påverkar allas prov. Du får en varning efter att du har sparat dina ändringar om deltagarinlämningar finns och ny bedömning sker.

Mer information om att redigera och göra ny bedömning av ett test

Vad ser deltagarna? Efterhand som du bedömer prov och lägger upp resultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt provet, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat på sidan Kursinnehåll.

Visa deltagarnas kommentarer och filer

Bb Annotate

Du kan använda Bb Annotate för infogad bedömning i dina kurser. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.


Arbetsflöde vid Bb Annotate-bedömning

På sidan Uppgiftsinlämning öppnas de filtyper som stöds i webbläsaren. Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, , BMP, HEIC)
 • Källkod (Java, PY, C, CPP osv.)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makron, som Visual Basic, stöds inte.

Tidsgränsen för anteckningssessioner går ut efter en timme. Du får ett varningsmeddelande innan sessionen går ut. Dina slutförda anteckningar, återkopplingar och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Animerade GIF-bilder visar endast den första bildrutan i PDF-visningsprogrammet för anteckningssyften. Ladda ner inlämningen för att visa den animerade GIF-bilden.

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har lämnat in en fil som inte stöds uppmanas du att ladda ner den. Uppgifter som skrivits med redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren.

Från och med 10 december, 2020: Om den inlämnade filen (icke-konverterad) är större än 300 MB kommer bearbetningen att stoppas för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade.

Bb Annotate stöds på aktuella versioner av Firefox, Chrome, Edge, och Safari.

Editing menu

Som en del av den responsiva designen visas ändringarna på menyn baserat på skärmstorleken. På medelstora och små skärmar visas sidnumret som du är på i inställningarna för Dokumentvy. Anteckningsverktygen finns under ikonen Visa anteckningsverktyg. På små skärmar visas inte Innehållsbibliotek.

Visningsinställningar för dokument

A. Sidofält: Visa indexbilds-, översikts- eller anteckningsvy för inlämningen.

B. Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.

C. Panorera: Flytta inlämningen på sidan.

D. Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.

Anteckningar

E. Anteckningsverktyg: Klicka på respektive verktyg för att se verktygsegenskaperna.

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på inlämningen med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Bild eller Stämpel: Välj en förinstallerad stämpel eller skapa en egen anpassad stämpel eller bild som ska läggas till i inlämningen.
 • Text: Lägg till text direkt i inlämningen. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.

F. Kommentera: Ange återkoppling i kommentarer. Dina kommentarer syns i panelen bredvid inlämningen.

Deltagare kan komma åt filerna med anteckningar, men kan inte lägga till anteckningar i sina inlämningar.

G. Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

H. Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.

I. Innehållsbibliotek: Skapa en bank med återanvändbara kommentarer. Du kan lägga till, redigera, ta bort och söka efter kommentarer i biblioteket. Du kan även lägga till en kommentar direkt på inlämningssidan från menyn. Klicka på plustecknet för att lägga till en ny kommentar i Innehållsbiblioteket. Du kan Lägga till kommentarer, kopiera till Urklipp, redigera, eller Ta bort innehåll från biblioteket. Skriv in nyckelord eller fraser för att söka efter sparade kommentarer.

Innehållsbiblioteket är endast tillgängligt i SaaS-miljöer.

Markeringsverktyg: Välj specifika delar av inlämningen som ska markeras. När du markerar text i inlämningen öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet.


Bedöma med SafeAssign

Du kan använda SafeAssign på tester i Ultra-kursvyn. När du bedömer utvärderingar med SafeAssign kan du visa en originalitetsrapport för att se hur mycket av det inlämnade innehållet som matchar redan publicerat material.

Du kan inte använda SafeAssign på tester i Original-kursvyn.

This is how SafeAssign originality report looks like.

Mer om att bedöma tester med SafeAssign


Bedöma ett prov med flera försök

När du skapar ett prov kan du välja att låta deltagarna skicka in fler än ett försök. Du kan börja bedöma ett prov med flera försök från samma platser där du bedömer ett vanligt prov:

 • Aktivitetsflöde
 • Kursadministration och resultat
 • Provet

Flera försök påverkar hur provets slutresultat beräknas automatiskt. Välj hur du vill beräkna slutresultatet:

 • Genomsnittet för alla försök
 • Första försöket som bedömts
 • Försöket med bäst resultat
 • Senaste försöket som bedömts
 • Försöket med lägst resultat
In Test settings you can grade each attempt.

Du kan inte tillåta flera försök för ett grupptest eller när du samlar in inlämningar offline.

Inställningen Bedöm försök avgör hur slutresultatet beräknas automatiskt, men du har möjlighet att justera resultatet. Varje försök måste följa den inlämningsdag du anger för testet. Om en deltagare skickar in ett försök efter förfallodagen markeras försöket som försenat. Försök som skickas in innan tidsgränsen markeras som inlämnade i tid.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök.

Mer information om följderna av att ompröva och justera resultat

Visa enskilda försök

Du kan börja bedöma ett test med flera försök från samma platser där du bedömer ett vanligt test:

 • Aktivitetsflöde
 • Kursadministration och resultat
 • Provet

När du väljer en deltagares namn, öppnas en panel som visar alla försök tillsammans med det datum då försöket skickades in. Markera ett försök för att visa inlämningen.

Återkopplingsikonen visas bredvid varje försök. Välj ikonen för att öppna Återkopplingspanelen, som ligger på sidan av skärmen. Du kan bläddra igenom testet och lägga till övergripande återkoppling och ett resultat.

Kom ihåg: När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Om du har använt kriterier eller frågor som poängsätts automatiskt, finns eventuellt redan ett resultat för försöket.

Slutresultat

Slutresultatet för ett test med flera försök beräknas utifrån den inställning för Bedöm försök som du har valt i Testinställningar. På panelen som innehåller deltagarens försök visas det slutgiltiga resultatet när de försöken har bedömts. Om slutresultatet till exempel beräknas på försöket med högst resultat visas slutresultatet direkt efter minst ett försök har bedömts. Slutresultatet kan dock ändras när du bedömer fler försök.

När du är klar med bedömningen av försöken kan du publicera det slutgiltiga resultatet för deltagaren.

Vad ser deltagarna?

Prov med flera försök visar hur många försök som tillåts samt hur slutresultatet beräknas. Deltagarna ser den här informationen på sidan Mer information innan de börjar med uppgiften. När resultaten läggs upp kan deltagarna visa resultat för alla sina försök samt slutresultatet. Om du tar beslutet att skriva över slutresultatet visas ett meddelande med information för deltagaren.

Mer information om hur deltagare kommer åt prov i Blackboard Learn – använd webbläsarens bakåtknapp för att gå tillbaka till detta ämne


Bedöma ett prov med en tidsgräns

När du låter deltagarna arbeta med ett prov efter att tiden har gått ut kan du se vilka prov som har överskridit tidsgränsen. Du kan också se hur många frågor som har besvarats efter att tiden har gått ut.

På deltagarens inlämningssida kan du se datum och tid för deltagarens testinlämning. Du kan också se om tidsgränsen överskreds. För muspekaren över tidsstämpeln för att se hur många frågor som besvarades efter att tiden har gått ut. De frågor som har besvarats efter att tiden har gått ut är markerade i gult och visas med: (Besvarades efter att tiden gått ut).

You can grade a test with a time limit.

Du kan manuellt dra av poäng från en deltagares testsumma för de frågor som besvarats efter att tiden har gått ut. Om du tillåter flera försök kan du manuellt redigera testets slutresultat genom att tilldela ettöverskrivningsresultat.

Överskrivningsresultat

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök. Ett överskrivningsresultat för ett test eller en uppgift har företräde över alla andra resultatposter, inklusive försök som en deltagare skickar in efter att du har tilldelat ett justerat resultat. Om du gör en ny bedömning av en fråga appliceras poängen från den nya bedömningen på försökspoängen. Om du ändrar resultatet för utvärderingen manuellt i resultatboken kommer inte poängen i den nya bedömningen att ändra den omprövade och justerade poängen.

Om du fortsätter att bedöma ett annat försök efter att du manuellt har tilldelat ett slutresultat kommer överskrivningsresultatet fortfarande gälla istället för det nya resultatet. Du vill kanske dra av poäng efter att en deltagare har lämnat in alla försök eller om inlämningsdatumet har passerat.

Mer information om att skriva över resultat

Anpassning av tidsgräns + tidsgräns

Om deltagare har en anpassad tidsgräns och du tillåter mer tid för att slutföra en utvärdering i inställningarna, läggs tiderna ihop.

Mer om tidsgränsanpassningar