Hvor starter jeg vurdering?

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Du kan velge hvor du vil begynne å vurdere.

Vil du se hvor mange prøver som er klare til vurdering, i alle emnene dine? I listen med navnet ditt har du umiddelbar tilgang til alle vurderingsoppgavene for emnene dine på den globale Vurderinger-siden. Alle vurderingsoppgavene dine er organisert etter emne. Du kan raskt se fremgangen din, angi prioriteringer og begynne å vurdere. Du trenger altså ikke å navigere til hvert emne for å se hva som er klart for vurdering.

Siden inneholder bare informasjon hvis du må gjøre noe. Du ser prøver som er klare for vurdering, eller hvilke prøver som har forfalt, og antallet studenter de kommer fra.

Vil du snevre inn visningen? Åpne vurderingsboken for et emne i navigasjonsfeltet for emnet. Her ser du hvem som har sendt inn elementer, og du kan begynne å vurdere.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

I aktivitetstrømmen blir du varslet når studenter har innsendinger som er klare for vurdering. Velg lenken for å gå til vurderingsboken. Eller velg en prøve på Emneinnhold-siden for å se hvor mange studenter som har sendt inn.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Start vurdering fra en prøve

Når du åpner en prøve, viser Innhold og innstillinger-siden spørsmålene og innstillingene – for eksempel leveringsfrist og maksimal poengsum. Velg Prøveinnstillinger-ikonet for å gjøre endringer. Du kan for eksempel når som helst endre vurderingsskjemaet. Endringen vises for studentene dine og i vurderingsboken.

Gruppeprøver vurderes på samme måte som gruppeoppgaver.

View of test content and test setting. You can also see how many students have submitted the test, or start a conversation.

Følg med på samtalen. Hvis du har tillatt samtaler om denne prøven, kan du velge Åpne klassesamtalen-ikonet. Studentene kan diskutere prøven med deg og andre i klassen når prøven er tilgjengelig. Studentene kan være med i samtalen før, under og etter prøven. Samtalen vises bare sammen med den relevante prøven.

Det vises en lilla sirkel sammen med ikonet for å indikere ny aktivitet.

Mer om samtaler

Sjekk hvor mange som må vurderes. Velg Innsendinger-lenken for å se hvor mange studenter som har fullført prøven.

Finstem spørsmål. Det kan hende du må korrigere spørsmål etter at studenter har åpnet en prøve eller gruppeprøve. Det kan for eksempel hende du har valgt feil svar, har funnet en feilstaving eller bare vil justere poengene eller vurderingsalternativene. Du kan gjøre endringer for alle studenter og oppdatere alle vurderinger automatisk.

Mer om hvordan du redigerer spørsmål


Side for prøveinnsendingsliste

På siden med innsendingslisten ser du alle tilknyttede studenter. Du kan søke etter studenter eller grupper og velge hvor mange elementer du vil vise på siden. Systemet husker hva du velger, så hvis du lukker det og kommer tilbake senere, er innstillingen bevart til neste økt. Nederst på skjermen kan du velge hvilken side du vil se.

Bruk Filter-menyen for å vise kun de innsendinger som trenger vurdering. På dette tidspunktet, kan du filtrere etter Alle statuser og Trenger vurdering. Filter-menyen vises ikke for gruppe- og diskusjonselementer.

Hvis du aktiverer anonym vurdering for en prøve, vises det en melding om at anonym vurdering pågår. Innsendingslisten inneholder bare studenter som har sendt inn noe. All studentinformasjon er skjult, og en generell silhuett brukes i stedet for studentbilder. Studenter med innsendinger blir tilordnet «Anonym student» og et tall, for eksempel Anonym student 244260. Innsendingene er sortert i vilkårlig rekkefølge – ikke etter innsendingsdato.

Mer om anonym vurdering

This is how a test submissions page looks like.

Hold orden på alle innsendinger på én og samme side. Se raskt hvilke forsøk som er klare til vurdering. Studentenes profilbilder vises med en rød sirkel når de har sene innleveringer eller når leveringsfristen er passert uten at de har sendt inn noe forsøk.

Se detaljene. Du kan når som helst gå gjennom veiledningen og innstillingene. Du kan for eksempel velge Innhold og innstillinger-lenken for å gå tilbake til prøvesiden.

Se studenter med tilpasninger. Du kan angi tilrettelegginger for enkeltstudenter og frita dem fra krav som leveringsfrister og tidsbegrensninger. Tilrettelegginger kan brukes for å hjelpe studenter som har vanskeligheter med å klare visse krav, med å oppnå fremgang i emnet ditt. I vurderingsboken og på deltakerlisten ser du ikoner ved siden av navnene til studenter med tilpasninger.

Mer om justering av leveringsfrister

Se gjennom samtalen. Velg Åpne klassesamtalen-ikonet for å se hva studentene sier.

Begynn å vurdere. Velg studenters navn for å gå til innsendingene deres og gi vurderinger og tilbakemelding. Skriv inn en tallverdi med maksimalt fem sifre. Du kan ta med to sifre til etter desimaltegnet. Du kan også gi vurderinger direkte fra denne siden. Slike vurderinger er overstyringsvurderinger. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene. Når du har tildelt en verdi, kan du klikke hvor som helst utenfor vurderingsområdet for å lagre.

Mer om overstyrte oppgaver

Er du klar til å publisere vurderinger? Du ser Publiser ved siden av hver vurdering du ikke har publisert ennå. Du kan velge hvilke vurderinger du vil publisere, og når du vil gjøre det. Vurderinger som er publisert, vises med en Publisert-melding i kolonnen. Du kan også vurdere alle innsendinger for et element og så velge Publiser alle vurderinger for å legge ut alle vurderingene samtidig.

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Hvis du valgte å ikke vise riktige svar for automatiske poengsummerte spørsmål, går du tilbake til vurderingsinnstillinger-panelet og velger Vis riktige svar-avkryssingsruten.

Mer om visning av riktige svar

Gå til en students innsendingsside, og åpne menyen ved siden av vurderingspillen for å legge til et unntak for prøven. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle prøven er skjult for andre studenter. Du kan også legge til unntak etter å ha publisert vurderinger.

Mer om unntak for oppgaver eller prøver

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Se tidsstempler for innsendinger

Når du starter eller gjennomgår vurderinger, kan du holde markøren over et tidsstempel for innsendinger for å se mer informasjon. Tidsstempler vises på sidene for studentenes innsendinger samt på forsøkspanelene deres når du har tillatt flere forsøk for en oppgave.

Eksempel: På siden for en students innsending kan du se når studenten sendte innsendingen, samt når du publiserte vurderingen. Tidsstempelet vises i rødt og er merket med «sen» når leveringsfristen er overskredet.

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

For flere forsøk kan du velge navnet på en student på siden med Innsendinger-listen for å åpne forsøkspanelet. Hold markøren over et tidsstempel for å se mer informasjon.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Tilbakemeldingspanel

Åpne et forsøk. På Innsending -siden velger du tilbakemeldings-ikonet for å åpne tilbakemeldings-panelet. Panelet forblir på samme sted mens du blar gjennom oppgaven og legger til overordnet tilbakemelding og en vurdering.

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Sett inn tilbakemeldingsopptak i redigeringsverktøyet

Du kan legge inn lyd- eller videoopptak med tilbakemelding i redigeringsverktøyet når du vurderer forsøk. Opptaksalternativet vises i redigeringsverktøyet for tilbakemelding for de fleste elementer med vurderinger i emnet ditt. Studentene kan se eller høre på tilbakemeldingen din ved siden av eventuell tekst du legger inn.

Denne funksjonen støttes ikke av alle nettlesere. Du bør bruke Chrome eller Firefox for å få den beste brukeropplevelsen.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the  "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Mer om hvordan du legger til tilbakemelding i lyd-/videoformat


Siden for studentens innsendinger

Åpne studentinnsendingene fra prøveinnsendingslisten.

The leftward arrow or rightward arrow allows you to move along the students list on the same submitted test. You can also see how many tests are graded or add feedback to a particular test.

Gjennomgå studentarbeid. Studentsvarene vises for hvert spørsmål. Studenter kan også legge til kommentarer og filer på slutten av prøvene sine. Du kan ikke endre poengene for individuelle studenter som er innrettet med spørsmål som gis vurdering automatisk.

Se hvor mange du har vurdert. Etter hvert som du vurderer innsendingene, kan du se fremgangen din øverst til høyre.

Gå til andre innsendinger. Bruk pilene for å gå til en annen innsending som er klar for vurdering.

Se vurderingsmatrisen. Hvis du har tilknyttet en vurderingsmatrise med denne prøven, velger du vurderingsmatriseikonet i den tomme vurderingspillen for å se kriteriene. Skjermen justeres sånn at du kan se studentinnsendingene sammen med vurderingsmatrisen.

Mer om hvordan du vurderer med vurderingsmatriser

Rubric icon on a particular student's submission.

Vurder, gi tilbakemelding og publiser. Tildel poeng for hvert spørsmål. Du kan bruke opptil to desimaler. Klikk hvor som helst utenfor vurderingspillen for å lagre. Når du er ferdig, vises totalsummen øverst på prøven. Poengsummen for en prøve består av den totale mengden poeng for alle spørsmålene.

Mer om vurderingspiller

Åpne menyen ved siden av vurderingspillen for å velge alternativer. Velg tilbakemeldingsikonet for å legge til en kommentar med forslag, oppmuntring og generell tilbakemelding om innsendingen. Publiser vurderingen eller slett innsendingen. Du kan også gi studenten et unntak for denne prøven. Unntak inkluderer flere forsøk eller utvidet tilgang – selv om den aktuelle prøven er skjult for andre studenter.

I en students innsending, kan du åpne spørsmålets meny og velgee Rediger / gi ny vurdering for å foreta endringer eller gi full poengsum til alle. Disse endringene påvirker alle sine prøver. Hvis det finnes studentvurderinger og endringene fører til ny vurdering, ser du en advarsel når du lagrer.

Mer om hvordan du redigerer og gir ny vurdering til prøver

Hva ser studentene? Når du har vurdert prøver og publisert resultatene, kan studentene se poengsummene sine på vurderingssidene eller i aktivitetsstrømmen. De kan også åpne prøvene, innsendingene sine, tilbakemeldingen din og vurderingene sine fra Emneinnhold-siden.


Vurder med SafeAssign

Du kan bruke SafeAssign for prøver i Ultra-emnevisningen. Når du vurderer oppgaver med SafeAssign aktivert, kan du se en originalitetsrapport som viser hvor mye av innholdet studenten har sendt inn, som overlapper med annet publisert materiell.

Du kan ikke bruke SafeAssign for prøver i Original-emnevisningen.

This is how SafeAssign originality report looks like.

Mer om vurdering av prøver med SafeAssign