Ble mae dechrau graddio?

Gallwch ddechrau graddio o nifer o leoliadau a gyrchir o'r bar llywio:

Graddau — Dewiswch Graddau i gyrchu'r holl dasgau graddio y mae angen i chi eu gweithredu, megis profion sy'n barod i'w graddio neu'r nifer o brofion sydd heb eu cyflwyno o hyd ar gyfer myfyrwyr. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau cyffredinol, a dechrau graddio. 

Cyrsiau —Dewiswch Cyrsiau i gyrchu rhestr o'ch cyrsiau. Agorwch gwrs, ac wedyn dewis y tab Llyfr Graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy wnaeth gyflwyniadau a dechrau graddio.

Ffrwd Gweithgarwch — Dewiswch Ffrwd Gweithgarwch i weld rhybuddion ar gyfer cyflwyniadau myfyrwyr sy'n barod i'w graddio. 

Am ragor o wybodaeth am lywio'r llyfr graddau, gweler Llyfr Graddau Ultra.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Pan fyddwch yn cyrchu prawf, gallwch symud rhwng y tabiau ar frig y dudalen — Cynnwys a Gosodiadau, Cyflwyniadau, Gweithgarwch Myfyrwyr, a Dadansoddeg Cwestiynau — i gyrchu gwahanol wybodaeth a thasgau.

Tabs you can navigate between to grade a test

Diweddaru cynnwys a gosodiadau profion

Mae’r tab Cynnwys a Gosodiadau yn dangos cwestiynau a gosodiadau'r prawf, fel y dyddiad cyflwyno a’r sgôr mwyaf. 

Caiff profion grŵp eu graddio yn yr un modd ag aseiniadau grŵp.

Content and settings tab includes test content and the options set for the test
 • Gosodiadau prawf. Dewiswch y botwm gosodiadau prawf i wneud newidiadau. Er enghraifft, gallwch newid y sgema graddio unrhyw bryd a bydd y newid yn ymddangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddau.
 • Sgyrsiau. Os rydych wedi caniatáu i fyfyrwyr drafod y prawf â chi a’u cyd-fyfyrwyr tra bod y prawf ar gael, dewiswch y botwm Agor sgwrs y dosbarth i weld y sgyrsiau. Gall myfyrwyr gyfrannu at y sgwrs cyn, yn ystod, ac ar ôl y prawf.  Bydd cylch porffor yn ymddangos dros y botwm sgyrsiau i ddynodi gweithgarwch newydd.
 • Mireinio cwestiynau. I wneud cywiriadau i gwestiynau ar ôl i fyfyrwyr agor prawf neu brawf grŵp, dewiswch Golygu o ddewislen y cwestiwn. Er enghraifft, efallai eich bod wedi dewis yr ateb anghywir, wedi dod o hyd i wall sillafu, neu eisiau newid pwyntiau neu opsiynau sgorio. Mae graddau'n cael eu diweddaru hyd yn oed os yw myfyrwyr eisoes wedi gwneud ymgeisiau, ond efallai na fydd y radd newydd yn ymddangos yn syth. Am ragor o wybodaeth, gweler Golygu Profion a Chwestiynau.

Rheoli cyflwyniadau prawf

Ar y tab Cyflwyniadau, gallwch weld nifer y cyflwyniadau a dderbynnir, sy'n barod i'w graddio ac sy'n barod i'w cyhoeddi yn gyflym. O'r rhestr myfyrwyr, gallwch weld y cyflwyniad a statws graddio pob myfyriwr cofrestredig. Gallwch hidlo'r rhestr i ddangos dim ond y wybodaeth sydd ei hangen arnoch, ac mae'r system yn cofio eich dewisiadau ar gyfer eich sesiwn nesaf. Er enghraifft, gallwch hidlo'r rhestr i ddangos dim ond y cyflwyniadau hynny sydd angen eu graddio. SYLWER: Nid yw’r dewislenni hidlo yn ymddangos ar gyfer eitemau grwpiau neu drafodaethau ar hyn o bryd

Graddio prawf

Dewiswch enw myfyriwr i agor ei gyflwyniad.

 • Adolygu gwaith myfyrwyr. Mae atebion myfyrwyr yn ymddangos ar gyfer pob cwestiwn. Gall myfyrwyr hefyd ychwanegu sylwadau a ffeiliau at ddiwedd eu profion. Ni allwch newid y pwyntiau mae myfyriwr unigol wedi'u hennill ar gyfer cwestiwn a raddir yn awtomatig.
 • Llywio i gyflwyniadau eraill. Defnyddiwch y saethau i symud i gyflwyniad arall yn barod ar gyfer graddio.
 • Gweld y cyfarwyddyd. Os cysylltoch gyfarwyddyd â’r prawf hwn, dewiswch eicon y cyfarwyddyd yn y bilsen radd wag i weld y meini prawf. Mae’r sgrin yn addasu er mwyn i chi allu gweld cyflwyniad y myfyriwr ochr yn ochr â’r cyfarwyddyd. 
 • Rhowch radd. Neilltuwch bwyntiau ar gyfer pob cwestiwn. Gallwch ddefnyddio hyd at ddau le degol. Cliciwch unrhyw le y tu allan i’r bilsen radd i gadw. Mae cyfanswm y radd yn ymddangos ar frig y prawf. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm pwyntiau pob cwestiwn.
 • Darparwch adborth. O'r ddewislen wrth ochr y bilsen radd, dewiswch y botwm adborth ac ychwanegwch nodyn gydag awgrymiadau, anogaeth ac adborth cyffredinol am y cyflwyniad.
 • Graddio ymgeisiau lluosog. Os ydych wedi caniatáu ymgeisiau lluosog, bydd panel yn ymddangos sy'n dangos pob ymgais, ynghyd â'r dyddiadau y cawsant eu cyflwyno. Dewiswch ymgais i weld y cyflwyniad.
 • Cyhoeddi graddau. Bydd y botwm Cyhoeddi yn ymddangos wrth ochr pob gradd nad ydych wedi'i rhyddhau eto. Gallwch ddewis y graddau i’w cyhoeddi a phryd. Gallwch hefyd raddio'r holl gyflwyniadau ar gyfer eitem yn olynol ac wedyn dewis Cyhoeddi pob gradd i ryddhau'r holl raddau mewn un weithred. Unwaith eu bod wedi'u cyhoeddi, mae graddau yn cael eu labelu fel Cyhoeddwyd yn y golofn.
 • Dilëwch y cyflwyniad neu darparwch eithriad. Gallwch hefyd roi eithriad i'r myfyriwr ar gyfer y prawf hwn. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio rhag myfyrwyr eraill.
 • Golygu neu ailraddio. O gyflwyniad myfyriwr, gallwch agor dewislen cwestiwn a dewis Golygu/Ailraddio i wneud newidiadau neu roi credyd llawn i bawb. Mae’r golygiadau hyn yn effeithio ar brofion pawb. Os yw myfyrwyr eisoes wedi gwneud cyflwyniadau, byddwch yn cael rhybudd y byddant yn cael eu hailraddio.  

Bydd myfyrwyr yn derbyn hysbysiad newid gradd os yw gradd asesiad yn newid. Gall gradd newid pan: 1) fydd yr asesiad yn cyhoeddi graddau'n awtomatig, ond wedyn bydd yr hyfforddwr yn newid y pwyntiau a enillwyd ar gwestiwn 2) fydd yr hyfforddwr yn tynnu gradd wrthwneud er mwyn i newidiadau i'r pwyntiau a enillir adlewyrchu ar radd yr asesiad.

Rhagor am gyflwyniadau

 • Cyflwyniadau hwyr. Bydd lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos â chylch coch pan fyddant yn hwyr yn cyflwyno eu gwaith neu pan fydd y dyddiad cyflwyno wedi mynd heibio heb gyflwyno unrhyw ymgais.
 • Cymwysiadau. Mae eiconau’n ymddangos wrth ochr enwau myfyrwyr â chymwysiadau.
 • Stampiau amser. Hofranwch dros stamp amser cyflwyniad i weld pryd gwnaeth y myfyriwr y cyflwyniad a phryd cyhoeddoch y radd. Mae’r stamp amser yn ymddangos mewn coch gyda label “hwyr” ar ôl y dyddiad cyflwyno. I gyrchu'r stamp amser ar gyfer ymgeisiau lluosog, dewiswch enw myfyriwr i agor y panel ymgeisiau. 
 • Gwrthwneud graddau. Gallwch hefyd wrthwneud graddau â llaw yn ôl yr angen. Mae label gwrthwneud yn ymddangos wrth ochr y radd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i gadw. 
 • Eithriadau. I ychwanegu eithriad asesiad ar gyfer y prawf, dewiswch y ddewislen wrth ochr y bilsen radd. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio rhag myfyrwyr eraill. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau ar ôl i chi bostio graddau.
 • Graddio dienw. Os ydych wedi galluogi graddio dienw ar y prawf, mae'r rhestr cyflwyniadau dim ond yn cynnwys myfyrwyr sydd wedi gwneud cyflwyniad. Dangosir y myfyrwyr hynny fel "Myfyriwr Dienw" a rhif, megis Myfyriwr Dienw 244260, a chuddir eu henwau a lluniau proffil. Mae cyflwyniadau hefyd yn ymddangos mewn trefn ar hap yn hytrach nag yn ôl dyddiad y cyflwyniad. 
 • Dangos atebion cywir. Os ydych yn dewis peidio dangos atebion cywir ar gyfer cwestiynau a farcir yn awtomatig, dychwelwch i banel gosodiadau'r asesiad a dewis Dangos atebion cywir

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

 Ar ôl i chi raddio profion a chyhoeddi’r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgoriau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu'r prawf, eu cyflwyniadau, eich adborth, a’u graddau o dudalen Cynnwys y Cwrs.


Graddio â BB Annotate

Gallwch ddefnyddio BB Annotate ar gyfer graddio mewnol yn eich cyrsiau. Mae Bb Annotate yn cynnig cyfres o nodweddion sy’n fwy cadarn i roi adborth y gellir ei addasu i fyfyrwyr. Mae'r nodweddion yn cynnwys gwedd crynodeb bar ochr, offer lluniadu â llaw, gwahanol liwiau a llawer mwy. 
 

Graddio â SafeAssign

Pan fyddwch yn graddio aseiniadau gyda SafeAssign wedi’i alluogi, gallwch weld Adroddiad Gwreiddioldeb i weld faint o gynnwys a gyflwynwyd gan fyfyrwyr sy’n gorgyffwrdd â deunyddiau eraill a gyhoeddwyd.

Ni allwch chi ddefnyddio SafeAssign ar brofion yn y Wedd Cwrs Wreiddiol.