Ble mae dechrau graddio?

Gallwch ddewis ble rydych am ddechrau graddio! Mae rhai opsiynau o'r bar llywio ar y chwith, Llyfr Graddau'r cwrs, a'r Ffrwd Gweithgarwch.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Am weld faint o brofion sydd yn barod i’w graddio yn eich cyrsiau i gyd? Yn y rhestr lle mae eich enw’n ymddangos, mae gennych fynediad ar unwaith i holl dasgau graddio eich cyrsiau ar y dudalen Graddau byd-eang. Mae'ch tasgau graddio yn cael eu trefnu yn ôl cwrs. Gallwch sganio eich cynnydd yn gyflym, pennu blaenoriaethau ar draws y bwrdd, a hyd yn oed dechrau graddio. Nid oes angen llywio i bob cwrs i weld beth sydd yn barod ar gyfer graddio.

Mae'r dudalen yn dangos gwybodaeth dim ond os oes angen i chi gymryd camau. Rydych yn gweld profion nad ydynt yn barod i’w graddio neu pa brofion sy’n hwyr ar gyfer faint o fyfyrwyr.

Eisiau lleihau eich ffocws? Mewn cwrs gallwch gyrchu’r llyfr graddau ar y bar llywio. Gallwch weld pwy sydd wedi gwneud cyflwyniadau a dechrau graddio.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

O'r ffrwd gweithgarwch, cewch eich hysbysu pan fydd gwaith myfyrwyr yn barod i gael ei farcio. Dewiswch y ddolen i fynd i’r llyfr graddau. Neu dewiswch brawf ar dudalen Cynnwys y Cwrs i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi gwneud cyflwyniadau.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Dechrau graddio o brawf

Pan fyddwch yn cyrchu prawf, mae’r dudalen Cynnwys a Gosodiadau yn arddangos y cwestiynau a’r gosodiadau, fel y dyddiad cyflwyno a’r sgôr uchaf. Dewiswch yr eicon Gosodiadau Prawf i wneud newidiadau. Er enghraifft, gallwch newid y cynllun graddio unrhyw bryd a bydd y newid yn ymddangos i fyfyrwyr ac yn eich llyfr graddau.

Caiff profion grŵp eu graddio yn yr un modd ag aseiniadau grŵp.

View of test content and test setting. You can also see how many students have submitted the test, or start a conversation.

Cadw i fyny gyda'r sgwrs. Os ydych wedi galluogi sgyrsiau am y prawf hwn, agorwch eicon Agor sgwrs dosbarth. Gall myfyrwyr drafod y prawf gyda chi a’u cyd-ddisgyblion tra bod y prawf ar gael. Gall myfyrwyr gyfrannu at y sgwrs cyn, yn ystod, ac ar ôl y prawf. Wrth i'r sgwrs ddatblygu, bydd yn ymddangos gyda'r prawf perthnasol yn unig.

Bydd cylch porffor yn ymddangos gyda'r eicon i ddynodi gweithgarwch newydd.

Mwy ar sgyrsiau

Gwirio faint sydd angen cael eu graddio. Dewiswch y ddolen Cyflwyniadau i weld faint o fyfyrwyr sydd wedi cwblhau’r prawf.

Mireinio cwestiynau. Efallai bydd angen arnoch wneud cywiriadau i gwestiynau ar ôl i fyfyrwyr agor prawf neu brawf grŵp. Er enghraifft, efallai eich bod wedi dewis yr ateb anghywir, wedi dod o hyd i wall sillafu, neu eisiau newid pwyntiau neu opsiynau sgorio. Gallwch wneud newidiad y bydd pob myfyriwr yn ei weld a diweddaru pob gradd yn awtomatig.

Rhagor am olygu cwestiynau


Tudalen rhestr cyflwyniadau prawf

Mae'r dudalen rhestr cyflwyniadau'n dangos yr holl fyfyrwyr cofrestredig. Gallwch chwilio am fyfyriwr neu grŵp a dewis sawl eitem i'w dangos ar y dudalen. Mae'r system yn cofio eich dewis, felly os fyddwch yn gadael ac yn dychwelyd yn ddiweddarach, fe gedwir y gosodiad yn y sesiwn nesaf. Gallwch ddewis pa dudalen i'w gweld ar waelod y sgrin.

Defnyddiwch y ddewislen Hidlo i ddangos y cyflwyniadau hynny sydd angen eu graddio yn unig. Ar yr adeg hon, gallwch hidlo yn ôl Pob statws ac Angen ei Raddio. Nid yw’r ddewislen Hidlo yn ymddangos ar gyfer eitemau mewn grwpiau neu drafodaethau.

Os fyddwch yn dewis galluogi graddio dienw ar brawf, bydd neges yn ymddangos yn nodi bod graddio dienw ar y gweill. Mae'r rhestr cyflwyniadau'n cynnwys rhestr o'r myfyrwyr hynny sydd wedi gwneud cyflwyniad yn unig. Caiff holl wybodaeth y myfyrwyr ei guddio gyda lluniau'r myfyrwyr yn cael eu disodli gyda'r silwét cyffredinol. Ar gyfer y myfyrwyr sydd wedi cyflwyno, fe bennir "Myfyriwr Dienw" a rhif, megis Myfyriwr Dienw 244260. Mae'r cyflwyniadau mewn trefn ar hap - nid yn ôl trefn y dyddiad cyflwyno.

Rhagor am raddio dienw

This is how a test submissions page looks like.

Cadw golwg ar yr holl gyflwyniadau ar un dudalen. Gallwch weld pa ymdrechion sy’n barod i’w graddio’n gyflym. Bydd lluniau proffil myfyrwyr yn ymddangos â chylch coch pan fyddant yn hwyr yn cyflwyno eu gwaith neu pan fydd y dyddiad dyledus wedi mynd heibio heb fod wedi cyflwyno unrhyw ymgais.

Cyrchu’r manylion. Adolygwch y cyfarwyddiadau a’r gosodiadau ar unrhyw adeg. Er enghraifft, dewiswch y ddolen Cynnwys a Gosodiadau i ddychwelyd at y dudalen prawf.

Gweld myfyrwyr sydd â chymwysiadau. Gallwch osod cymwysiadau ar gyfer myfyrwyr unigol a'u heithrio rhag gofynion, megis dyddiadau cyflwyno gwaith a therfynau amser asesu. Defnyddiwch gymwysiadau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen ar y cwrs er y bydd ganddynt anawsterau gyda rhai o’r gofynion. Yn y llyfr graddau a'r gofrestr, mae eiconau’n ymddangos wrth ochr enwau myfyrwyr â chymwysiadau.

Rhagor ar gymwysiadau

Adolygu’r sgwrs. Dewiswch yr eicon Sgwrs ddosbarth agored i weld beth mae myfyrwyr yn ei ddweud.

Dechrau graddio. Dewiswch enwau'r myfyrwyr i gyrchu eu cyflwyniadau unigol, a neilltuo graddau a rhoi adborth. Teipiwch werth rhifol gyda dim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol. Gallwch hefyd neilltuo graddau yn uniongyrchol ar y dudalen hon. Mae’r graddau hyn yn raddau gwrthwneud. Mae label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y radd. Ar ôl i chi neilltuo gwerth, cliciwch unrhyw le y tu allan i’r maes gradd i arbed.

Rhagor am raddau gwrthwneud

Barod i gyhoeddi graddau? Mae Cyhoeddi yn ymddangos drws nesaf i bob gradd nad ydych chi wedi’i ryddhau eto. Gallwch ddewis y graddau i’w cyhoeddi a phryd. Mae graddau sydd wedi cael eu postio'n ymddangos gyda neges Wedi'i phostio yn y golofn. Hefyd, gallwch raddio'r holl gyflwyniadau ar gyfer eitem yn olynol ac wedyn dewis Postio'r holl raddau i ryddhau'r holl raddau mewn un weithred.

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Os ydych yn dewis peidio dangos atebion cywir ar gyfer cwestiynau a farcir yn awtomatig, dychwelwch i banel gosodiadau'r asesiad a dewis y blwch ticio Dangos atebion cywir.

Rhagor am ddangos atebion cywir

O dudalen cyflwyniad myfyriwr, defnyddiwch y ddewislen nesaf i'r bilsen radd i ychwanegu eithriad ar gyfer y prawf. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio rhag myfyrwyr eraill. Gallwch hefyd ychwanegu eithriadau ar ôl i chi bostio graddau.

Rhagor am eithriadau asesiadau

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Gweld stampiau amser cyflwyniadau

Pan fyddwch yn dechrau neu'n adolygu graddio, gallwch gyfeirio at stamp amser cyflwyniad i weld mwy o wybodaeth. Mae stampiau amser yn ymddangos ar dudalennau cyflwyniad myfyrwyr ac ar eu paneli ymdrechion pan fyddwch chi wedi caniatáu mwy nag un ymgais ar asesiad.

Er enghraifft, ar dudalen cyflwyniad myfyriwr, gallwch weld pryd wnaeth y myfyriwr wneud y cyflwyniad a phryd y gwnaethoch chi gyhoeddi’r radd. Mae’r stamp amser yn ymddangos mewn coch gyda label “hwyr” ar ôl i’r dyddiad cyflwyno basio.

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

Ar gyfer ymgeisiau lluosog, ar y dudalen rhestr Cyflwyniadau, dewiswch enw myfyriwr i agor y panel ymgeisiau. Pwyntiwch at stamp amser i weld y wybodaeth ychwanegol.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Rhoi adborth ar ymgeisiau cyflwyno

Agorwch ymgais. Ar y dudalen Cyflwyniad, dewiswch eicon adborth i agor y panel adborth. Mae’r panel yn parhau yn ei le wrth i chi sgrolio drwy'r aseiniad ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Mewnosod recordiad adborth yn y golygydd

Agorwch ymgais. Ar y dudalen Cyflwyniad, dewiswch eicon adborth i agor y panel adborth. Gallwch blannu recordiad sain neu fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio ymgeisiau. Mae'r opsiwn recordio yn ymddangos yn y golygydd adborth ar gyfer y rhan fwyaf o eitemau a raddir yn eich cwrs. Mae myfyrwyr yn gwylio neu'n gwrando ar eich adborth ochr yn ochr ag unrhyw destun a gynhwysir gennych.

Ni chefnogir y nodwedd hon ar bob porwr. Am y profiad gorau, defnyddiwch Chrome neu Firefox.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Rhagor am ychwanegu adborth sain/fideo


Symud trwy gyflwyniadau prawf myfyrwyr

Cyrchwch gyflwyniadau myfyrwyr o’r dudalen rhestr cyflwyniadau prawf.

The leftward arrow or rightward arrow allows you to move along the students list on the same submitted test. You can also see how many tests are graded or add feedback to a particular test.

Adolygu gwaith myfyrwyr. Mae atebion myfyrwyr yn ymddangos ar gyfer pob cwestiwn. Gall myfyrwyr hefyd ychwanegu sylwadau a ffeiliau at ddiwedd eu profion. Ni allwch newid y pwyntiau mae myfyriwr unigol wedi ennill ar gyfer cwestiwn a raddir yn awtomatig.

Gweld cyfrif o faint rydych chi wedi’u graddio. Wrth i chi raddio pob cyflwyniad a symud ymlaen i’r un nesaf, gallwch weld eich cynnydd yn y gornel dde uchaf.

Llywio i gyflwyniadau eraill. Defnyddiwch y saethau i symud i gyflwyniad arall yn barod ar gyfer graddio.

Gweld y cyfarwyddyd. Os cydgysylltoch cyfarwyddyd â’r prawf hwn, dewiswch eicon y cyfarwyddyd yn y bilsen radd wag i weld y meini prawf. Mae’r sgrin yn addasu er mwyn i chi allu gweld cyflwyniad y myfyriwr ochr yn ochr â’r cyfarwyddyd.

Mwy ar raddio gyda chyfarwyddiadau

Rubric icon on a particular student's submission.

Graddio, rhoi adborth, a chyhoeddi. Neilltuwch bwyntiau ar gyfer pob cwestiwn. Gallwch ddefnyddio hyd at ddau le degol. Cliciwch unrhyw le y tu allan i’r bilsen gradd i arbed. Pan fyddwch wedi gorffen, mae'r cyfanswm yn ymddangos ar frig y prawf. Mae sgôr prawf yn cynnwys cyfanswm holl bwyntiau’r cwestiwn.

Rhagor am bils graddau

Defnyddiwch y ddewislen nesaf i'r bilsen gradd i ddewis yr opsiynau. Dewiswch yr eicon adborth ac ychwanegwch nodyn sy'n cynnwys awgrymiadau, anogaeth ac adborth cyffredinol am y cyflwyniad. Postio'r radd neu ddileu'r cyflwyniad. Gallwch hefyd roi eithriad i'r myfyriwr ar gyfer y prawf hwn. Mae eithriad yn cynnwys ymgeisiau ychwanegol neu fynediad estynedig, hyd yn oed os yw'r prawf wedi'i guddio rhag myfyrwyr eraill.

O gyflwyniad myfyriwr, gallwch agor dewislen cwestiwn a dewis Golygu/Ailraddio i wneud newidiadau neu roi credyd llawn i bawb. Mae’r golygiadau hyn yn effeithio ar brofion pawb. Derbyniwch rybudd ar ôl cadw'ch newidiadau os oes gyflwyniadau myfyrwyr a bydd ailraddiad.

Rhagor am olygu ac ailraddio prawf

Beth mae myfyrwyr yn ei weld? Ar ôl i chi raddio profion a chyhoeddi’r canlyniadau, gall myfyrwyr weld eu sgoriau ar eu tudalennau graddau neu yn y ffrwd gweithgarwch. Gallant hefyd gyrchu'r prawf, eu cyflwyniadau, eich adborth, a’u graddau o'r dudalen Cynnwys y Cwrs.

Gweld sylwadau myfyrwyr a ffeiliau

Bb Annotate

Gallwch ddefnyddio BB Annotate ar gyfer graddio mewnol yn eich cyrsiau. Mae Bb Annotate yn cynnig cyfres o nodweddion sy’n fwy cadarn i roi adborth y gellir ei addasu i fyfyrwyr. Mae'r nodweddion yn cynnwys gwedd crynodeb bar ochr, offer lluniadu â llaw, gwahanol liwiau a llawer mwy.


Llif gwaith graddio BB Annotate

Ar dudalen Cyflwyniad yr Aseiniad, mae mathau o ffeiliau a gefnogir yn agor yn y porwr. Gallwch weld ac anodi'r mathau hyn o ddogfennau yn y porwr:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint®(PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel®(XLS, XLSX)
 • Dogfennau OpenOffice® (ODS, ODT, ODP)
 • Delweddau Digidol (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP, HEIC)
 • Cod ffynhonnell (Java, PY, C, CPP, ac ati)
 • Delweddau Meddygol (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • txt
 • WPD

Ni chefnogir Macros Office Suite, megis Visual Basic.

Daw sesiynau anodi i ben ar ôl awr. Byddwch yn derbyn neges rhybudd cyn i'ch sesiwn ddod i ben. Cedwir eich anodiadau, adborth a ffeiliau a gwblhawyd ar y dudalen. Pan fyddwch yn dychwelyd, gallwch ailddechrau gweithio.

Mae gifs wedi’u hanimeiddio ond yn dangos y ffrâm gyntaf yn y dangosydd PDF at ddibenion anodi. Lawrlwythwch y cyflwyniad i weld y gif wedi’i animeiddio.

Cedwir y fformat gwreiddiol a delweddau sydd wedi eu plannu Os yw myfyriwr wedi cyflwyno ffeil heb ei chefnogi, gofynnir i chi ei lawrlwytho. Nid yw cyflwyniadau aseiniadau a grëir yn y golygydd yn gydnaws â graddio mewnol.

Yn dechrau Rhagfyr 10, 2020: os yw’r ffeil a gyflwynwyd (heb ei throsi) yn fwy na 300MB, bydd prosesu’n stopio, er mwyn osgoi colli data a sicrhau perfformiad da.

Cefnogir Bb Annotate ar fersiynau presennol Firefox, Chrome, Edge, a Safari.

Editing menu

Fel rhan o’r dyluniad ymatebol, mae ymddangosiad y ddewislen yn newid yn seiliedig ar faint y sgrin. Ar sgriniau canolig a bach, mae’r gosodiadau Gweld y Ddogfen yn dangos rhif y dudalen rydych yn ei gweld. Mae offer anodi mewn pentwr dan eicon Gweld Offer Anodi. Ar sgriniau llai, cuddir y Llyfrgell o Gynnwys.

Opsiynau'r ddewislen o'r chwith i'r dde

 • Bar ochr: Gweld golygon Mân-lun, Amlinelliad neu Anodiad o’r cyflwyniad.
 • Tudalennau: Defnyddio’r saethau i neidio i dudalennau gwahanol yn y cyflwyniad.
 • Tremio: Symud y cyflwyniad ar y dudalen.
 • Chwyddo a Ffitio: Chwyddo i mewn ac allan o’r cyflwyniad neu addasu'r wedd i ffitio’r dudalen, ffitio'r lled, neu ddewis y ffit gorau.
 • Offer anodi: Dewiswch bob offeryn i weld priodweddau’r offeryn.

  Cedwir eich dewis ar gyfer pob offeryn rhwng cyflwyniadau.

 • Lluniadu, Brwsh, a Dilëwr: Lluniadu’n llawrydd ar y cyflwyniad â gwahanol liwiau, trwch ac anhryloywder. Dewiswch y dilëwr i dynnu anodiadau. Gallwch ddileu rhannau o luniad llawrydd â'r dilëwr neu dewiswch yr eicon Dileu i ddileu’r lluniad cyfan.
 • Delwedd neu Stamp: Dewis stamp a lwythwyd ymlaen llaw neu greu stamp neu ddelwedd bersonol eich hun i’w hychwanegu at y cyflwyniad.
 • Dadwneud: Dadwneud neu ddychwelyd y peth diwethaf a wnaethoch.
 • Ailwneud: Gwneud y peth diwethaf a wnaethoch eto.
 • Testun: Ychwanegu testun yn uniongyrchol ar y cyflwyniad. Gallwch symud, golygu a newid y testun a dewis y ffont, maint, aliniad a lliw'r testun.
 • Siapiau: Dewis Llinell, Saeth, Petryal, Elips, Polygon, a Polylinell. Mae gan bob siâp ei osodiadau ei hun i newid y lliw, trwch, anhryloywder a mwy.
 • Sylw: Rhoi adborth mewn sylwadau. Mae eich sylwadau yn ymddangos mewn panel wrth ochr y cyflwyniad.

  Gall myfyrwyr gyrchu’r ffeiliau wedi’u hanodi ond ni fydd modd iddynt ychwanegu anodiadau yn eu cyflwyniadau.

 • Argraffu neu Lawrlwytho: Argraffu neu lawrlwytho’r cyflwyniad gyda'r anodiadau.

  Mae'n bosibl y bydd problem hysbys gyda dangosydd PDF mewnol rhai porwyr yn golygu na fydd pob un o'ch anodiadau'n dangos. Defnyddiwch wyliwr PDF brodorol fel Adobe Acrobat i edrych ar dogfennau PDF wedi'u hanodi.

 • Chwilio: Chwilio’r cyflwyniad am destun penodol.
 • Llyfrgell o Gynnwys: Creu banc o sylwadau y gellir eu hailddefnyddio. Gallwch ychwanegu, golygu, dileu a chwilio am sylwadau yn y llyfrgell. Gallwch hefyd ychwanegu sylw’n uniongyrchol at dudalen y cyflwyniad o'r ddewislen. Dewiswch yr arwydd plws i ychwanegu sylw newydd at y Llyfrgell o Gynnwys. Gallwch Rhoi sylw, Copïo i'r Clipfwrdd, Golygu, neu Dileu cynnwys o'r llyfrgell. Teipiwch allweddeiriau neu ymadroddion i chwilio am sylwadau a gadwyd.<

  Mae’r Llyfrgell o Gynnwys dim ond ar gael mewn amgylcheddau SaaS.

 • Amlygydd: Dewis rhannau penodol o’r cyflwyniad i’w hamlygu. Wrth i chi amlygu testun ar y cyflwyniad, bydd dewislen ychwanegol yn agor. Gallwch amlygu, rhoi llinell drwodd, tanlinellu, sgwiglo neu wneud sylw ar yr adran a amlygir.

Graddio gyda SafeAssign

Gallwch ddefnyddio SafeAssign ar brodion yn y Wedd Cwrs Ultra. Pan fyddwch yn graddio aseiniadau gyda SafeAssign wedi’i alluogi, gallwch weld Adroddiad Gwreiddioldeb i weld faint o gynnwys a gyflwynwyd gan fyfyrwyr sy’n gorgyffwrdd â deunyddiau eraill a gyhoeddwyd.

Ni allwch chi ddefnyddio SafeAssign ar brofion yn y Wedd Cwrs Wreiddiol.

This is how SafeAssign originality report looks like.

Rhagor am raddio profion gan ddefnyddio SafeAssign


Graddio prawf sydd ag ymdrechion lluosog

Pan fyddwch yn creu prawf, gallwch ddewis caniatáu i fyfyrwyr gyflwyno mwy nag un ymgais. Gallwch ddechrau graddio prawf gydag ymgeisiau lluosog o’r un mannau ag y byddwch yn graddio prawf cyffredin:

 • Ffrwd gweithgarwch
 • Llyfr Graddau
 • Y prawf

Mae ymgeisiau lluosog yn newid sut y cyfrifir gradd derfynol y prawf yn awtomatig. Dewiswch sut rydych eisiau cyfrifo'r radd derfynol:

 • Cyfartaledd yr holl geisiadau
 • Cais cyntaf â gradd
 • Cais â'r radd uchaf
 • Cais olaf â gradd
 • Cais â'r radd isaf
In Test settings you can grade each attempt.

Ni allwch ganiatáu ymgeisiau lluosog ar brawf grŵp neu pan fyddwch yn casglu cyflwyniadau all-lein.

Mae'r gosodiad Graddio ymgeisiau yn pennu sut mae'r radd derfynol yn cael ei chyfrifo'n awtomatig, ond mae gennych yr opsiwn i wrthwneud y radd. Mae pob ymgais yn amodol ar y dyddiad dyledus a osodwyd gennych chi ar gyfer y prawf. Os yw myfyriwr yn cyflwyno cais ar ôl y dyddiad dyledus, caiff y cais ei farcio'n hwyr. Dangosir ymdrechion a gyflwynwyd cyn y dyddiad cau fel ar amser.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nid y graddau ar gyfer pob ymgais.

Rhagor am oblygiadau gwrthwneud graddau

Gweld ymgeisiau unigol

Gallwch ddechrau graddio prawf gydag ymdrechion lluosog o’r un mannau ag y byddwch yn graddio prawf cyffredin:

 • Ffrwd gweithgarwch
 • Llyfr Graddau
 • Y prawf

Pan fyddwch yn dewis enw myfyriwr, bydd panel yn ymddangos sy'n dangos pob ymgais, ynghyd â'r dyddiad cyflwyno. Dewiswch ymgais i weld y cyflwyniad.

Mae'r eicon adborth yn ymddangos drws nesaf i bob ymgais. Dewiswch yr eicon i agor y panel adborth, sy'n parhau ar ochr y sgrîn. Gallwch sgrolio drwy'r prawf ac ychwanegu adborth cyffredinol a gradd.

Neges Atgoffa: Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Os ydych wedi defnyddio cyfarwyddyd neu gwestiynau sy'n cael eu sgorio'n awtomatig, mae'n bosib bod y radd ar gyfer yr ymgais yn bodoli eisoes.

Graddau terfynol

Cyfrifir y radd derfynol ar gyfer prawf ymgais lluosog yn seiliedig ar y gosodiad Graddio Ymdrechion y gwnaethoch chi eu dewis yn y Gosodiadau Prawf. Yn y panel sy'n rhestru ymgeisiau myfyriwr, mae'r radd derfynol yn ymddangos pan raddir yr ymgeisiau hynny. Er enghraifft, os cyfrifir y radd derfynol yn seiliedig ar yr ymgais sydd wedi ennill y radd uchaf, mae'r radd derfynol yn ymddangos yn syth ar ôl i un ymgais gael ei raddio. Ond, gall y radd newid wrth i chi barhau i raddio mwy o ymgeisiau.

Ar ôl i chi orffen graddio’r ymdrechion, gallwch gyhoeddi’r radd derfynol i’r myfyriwr weld.

Beth mae myfyrwyr yn ei weld?

Mae profion ag ymdrechion lluosog yn rhestru nifer yr ymdrechion a ganiateir, yn ogystal â sut y cyfrifir y radd derfynol. Mae myfyrwyr yn gweld y wybodaeth hon ar y dudalen Manylion a Gwybodaeth cyn iddynt ddechrau. Pan y cyhoeddir y graddau, gall myfyrwyr weld graddau ar gyfer pob un o’u hymdrechion, yn ogystal â'r radd derfynol. Os ydych yn penderfynu gwrthwneud y radd derfynol, mae neges yn ymddangos i adael i'r myfyriwr wybod.

Rhagor am sut mae myfyrwyr yn cyrchu profion yn Blackboard Learn—defnyddiwch swyddogaeth yn ôl eich porwr i ddychwelyd i'r pwnc hwn


Graddio prawf sydd â therfyn amser

Pan fyddwch yn caniatáu i fyfyrwyr weithio ar ôl y terfyn amser ar gyfer prawf, gallwch weld pa brofion sydd wedi mynd y tu hwnt i’r terfyn amser. Gallwch hefyd weld faint o gwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser.

Ar dudalen cyflwyniad y myfyriwr, gallwch weld y dyddiad ac amser y cyflwynwyd y prawf gan y myfyriwr. Gallwch hefyd weld p’un a aethpwyd y tu hwnt i’r terfyn amser. Gallwch hofran dros y stamp amser i weld faint o gwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser. Mae cwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser wedi’u dynodi’n felyn ac yn ymddangos gyda: (Atebwyd ar ôl y terfyn amser).

You can grade a test with a time limit.

Gallwch dynnu pwyntiau â llaw o gyfanswm prawf myfyriwr ar gyfer cwestiynau a atebwyd ar ôl y terfyn amser. Os byddwch chi’n caniatáu ymdrechion lluosog, pan fyddwch chi’n golygu’r radd derfynol â llaw, rydych chi’n neilltuo gradd gwrthwneud.

Graddau gwrthwneud

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nid y graddau ar gyfer pob ymgais. Mae gradd gwrthwneud yn cymryd blaenoriaeth dros bob cofnod gradd arall, gan gynnwys ymgeisiau mae myfyriwr yn eu cyflwyno ar ôl aseinio gradd wrthwneud. Hefyd, os fyddwch yn ailraddio cwestiwn, gweithredir y sgôr a ailraddiwyd ar sgôr yr ymgais. Os newidiwch radd â llaw ar gyfer yr asesiad yn y llyfr graddau, ni fydd y sgôr a ailraddiwyd yn newid y sgôr gwrthwneud.

Os ydych yn mynd i raddio ymgais arall ar ôl i chi newid y radd derfynol â llaw, mae’r radd wrthwneud yn dal i ddisodli gradd yr ail ymdrech y byddwch chi’n ei haseinio. Efallai byddwch eisiau tynnu pwyntiau ar ôl i fyfyriwr wneud pob ymgais neu mae'r dyddiad dyledus wedi mynd heibio.

Rhagor am wrthwneud graddau

Cymhwysiad terfyn amser + therfyn amser

Os oes gan fyfyrwyr gymhwysiad terfyn amser ac rydych yn caniatáu rhagor o amser i gwblhau asesiad yn y gosodiadau, cyfunir yr amseroedd.

Rhagor ynghylch cymwysiadau terfyn amser

Golygu'r pwyntiau mae myfyriwr yn eu hennill ar gwestiwn asesiad

Gallwch newid y pwyntiau mae myfyriwr yn eu hennill ar gwestiwn asesiad. Mae'r maes pwyntiau yn cefnogi gwerthoedd negyddol a phositif gyda hyd at ddau le degol.

Delwedd 1. Gall hyfforddwyr ddewis pilsen sgôr y cwestiwn i newid y pwyntiau a enillir.

Instructors may select the question score pill to change the points earned

Delwedd 2. Pan nad yw asesiad yn cyhoeddi graddau'n awtomatig, bydd baner yn rhoi gwybod i'r hyfforddwr y bydd y sgoriau yn ymddangos ar ôl cyhoeddi.

When an assessment does not post grade automatically, a banner alerts the instructor that scores appear after posting

Delwedd 3. Mae rhaid tynnu graddau gwrthwneud er mwyn i radd yr asesiad adlewyrchu'r newidiadau mae'r hyfforddwr yn eu gwneud i'r pwyntiau mae myfyriwr yn eu hennill ar gwestiwn.

Overrides must be removed so that the assessment grade reflects changes the instructor makes to the points a student earns on a question

Bydd myfyrwyr yn derbyn hysbysiad newid gradd os yw gradd asesiad yn newid. Rydym yn parchu dewisiadau hysbysiadau myfyrwyr. Gall gradd asesiad newid pan:

 • fo'r asesiad yn cyhoeddi graddau'n awtomatig, ond mae'r hyfforddwr yn newid y pwyntiau a enillir ar gwestiwn
 • fo'r hyfforddwr yn tynnu gradd wrthwneud er mwyn i'r pwyntiau a enillir adlewyrchu ar radd yr asesiad

Delwedd 4. Hysbysiad i fyfyriwr am radd a gyhoeddwyd yn y Ffrwd Gweithgarwch

Student notification of a posted grade in the Activity Stream