Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Var börjar jag bedöma?

Du kan välja var du vill börja bedöma.

Denna information gäller även organisationer.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Vill du se hur många objekt som är klara för bedömning i alla dina kurser? I den lista där ditt namn visas har du omedelbar tillgång till alla dina bedömningsuppgifter på den globala resultatsidan. Alla dina bedömningsuppgifter sorteras efter kurs. Du kan snabbt se över hur långt du har kommit, ange prioriteter för alla kurser och till och med börja bedöma. Du behöver inte gå till varje enskild kurs för att se vad som är klart för bedömning.

Sidan visar enbart information om du måste göra något. Du kan se objekt som är klara för bedömning eller vilka objekt som är försenade och för hur många deltagare.

Vill du fokusera på något speciellt? Du kan öppna Kursadministration och resultat från navigeringsfältet i en kurs. Där kan du se vem som gjort inlämningar och börja bedöma.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

I aktivitetsflödet får du information om när deltagarnas inlämningar är klara för bedömning. Klicka på länken för att gå till Kursadministration och resultat. Eller så kan du klicka på objektet på sidan Kursinnehåll för att se hur många deltagare som har gjort inlämningar.

New submission ready to grade notification displayed in the activity stream of the Instructor's view.

Tilldela, redigera och publicera resultat

Du kan tilldela, redigera och lägga upp resultat från tre platser:

 1. Sidan med listan över inlämningar för ett objekt
 2. Deltagarens inlämningssida
 3. En cell i rutnätsvyn över deltagare

Sidan med listan över inlämningar för ett objekt

Öppna Kursadministration och resultat för din kurs och välj ett objekt för att börja bedöma det. Sidan med inlämningslistan visas med en lista över alla inskrivna deltagare.

Just nu kan du endast bedöma loggboksinlämningar från deltagarrutnätsläget. Vi arbetar med att förbättra arbetsflödet för loggboksbedömning.

Om du har dolt deltagarnas namn för utvärderingar utan frågor visas ett meddelande om att anonym bedömning pågår. Listan med inlämningar omfattar enbart en lista över de deltagare som har gjort en inlämning. All deltagarinformation är dold och deltagarnas bilder ersätts med den allmänna silhuetten.

Mer information om anonym bedömning

Om du har aktiverat parallell bedömning kommer du se när bedömare har försök att bedöma eller när du har resultat att förena.

Mer om parallell bedömning

Du kan söka efter en deltagare eller en grupp och välja hur många objekt som ska visas på sidan. När du söker efter deltagare ska du lägga till två eller fler bokstäver eller med förnamn eller efter namn. Systemet kommer ihåg dina val, så om du går ur och återkommer finns inställningen tillbaka under nästa session. Du kan välja vilken sida som ska visas på skärmens nederdel.

Använd menyn Filter för att endast visa de inlämningar som behöver bedömas. Du kan då filtrera efter Alla statusar och Behöver bedömas. Menyn Filter visas inte för grupp- och diskussionsobjekt.

The Submission list page is open with 1) the number of submitted assignments highlighted, 2) the "Post all grades" option highlighted, 3) the student names search bar and the filter menu highlighted, and 4) a particular student name with the number of submitted attempts highlighted.

Ha kontroll över alla inlämningar på en sida. Se snabbt vilka försök som kan bedömas. Deltagarprofilbilder visas med en röd cirkel när deltagaren har sena inlämningar eller om förfallodagen har passerat och inget försök har skickats in. För externa inlämningar väljer du deltagarens namn för att påbörja bedömningen.

Mer om samla in externa inlämningar

Få tillgång till detaljerna. Du kan granska anvisningarna och inställningarna när som helst. Du kan till exempel klicka på länken Innehåll och inställningar för att gå tillbaka till uppgifts- eller provsidan.

Visa deltagare med anpassningar. Du kan ange anpassningar för enskilda deltagare och undanta dem från krav, som till exempel inlämningsdatum för utvärderingar och tidsgränser. Använd anpassningar för att hjälpa deltagare att gå vidare i kursen även om de kanske har svårt att uppfylla vissa krav. Ikoner visas bredvid namnen för de deltagare som har anpassningar.

Mer om anpassningar

Häng med i konversationen. Om du tillåter konversationer om innehållet väljer du ikonen Inled klasskonversation. Deltagare kan diskutera innehåll med dig och andra deltagare. När konversationen går vidare visas den endast med relevant objekt.

Ikonen visas med en liten cirkel som markerar ny aktivitet.

Mer information om konversationer

Ladda ner inlämningar. För att påskynda din bedömningsprocess kan du ladda ner deltagarnas utvärderingsinlämningar och visa dem offline. Du kan ladda ner alla eller valda inlämningar som en enda ZIP-fil.

Mer om att ladda ner inlämningar

Börja bedöma. Välj deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar, tilldela resultat och ge återkoppling. Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter ett decimalkomma. Du kan även tilldela resultat direkt på den här sidan. De här resultaten är omprövade och justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Mer information om att skriva över resultat

Mer information om flera försök

Är du redo att publicera resultat? Publicera visas bredvid varje resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats. Du kan också bedöma alla inlämningar för ett objekt i följd och sedan välja Publicera alla resultat för att publicera alla resultat på en gång.

Om du valde att inte visa rätta svar för frågor som poängsätts automatiskt, gå tillbaka till inställningspanelen för utvärderingen och välj kryssrutan Visa rätta svar.

Mer om att visa rätta svar

Inga inlämningar kan göras för manuellt tillagda aktiviteter. Du tilldelar resultat direkt på sidan med inlämningslistan. När du har angett ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara. Du kan även ge återkoppling. Manuellt tillagda objekt med resultat läggs omedelbart upp. Om du har angett att objektet ska vara synligt för deltagarna kan de se sina resultat.

Från en deltagares inlämningssida kan du komma åt menyn bredvid resultatkapseln för att lägga till ett undantag för en utvärdering. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om utvärderingen är dold för andra deltagare. Du kan även lägga till undantag efter att du har lagt upp resultaten.

Mer om utvärderingsundantag

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Visa tidsstämplar för inlämningar

När du påbörjar eller granskar en bedömning kan du peka på tidsstämpeln för inlämningen för att visa mer information. Tidsstämplar visas på deltagarnas inlämningssidor och på deras försökspaneler när flera försök är tillåtna för en utvärdering.

På en deltagares inlämningssida kan du till exempel visa när en deltagare har lämnat in och när du har publicerat resultatet. Tidsstämpeln visas i rött med etiketten ”sen” efter inlämningsdatumet.

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

När flera försök är tillåtna väljer du deltagarens namn i listan på sidanInlämningar för att öppna försökspanelen. Peka på en tidsstämpel för att visa ytterligare information.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Återkopplingspanel

Öppna ett försök. På sidan Inlämningar klickar du på återkopplingsikonen för att öppna återkopplingspanelen. Panelen blir kvar på samma plats när du bläddrar igenom uppgiften och lägger till övergripande återkoppling och ett resultat.

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Mer information om att lägga till återkoppling och resultat för gruppuppgifter


Infoga en återkopplingsinspelning i redigeraren

Du kan bädda in en ljud- eller videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer försök. Inspelningsalternativet visas i återkopplingsredigeraren för de flesta bedömda objekt i kursen. Deltagare kan se eller lyssna på din återkoppling tillsammans med den text som du har lagt till.

Alla webbläsare har inte stöd för den här funktionen. Använd Chrome eller Firefox för bästa upplevelse.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Mer om hur du lägger till ljud- eller videoåterkoppling

Bb Annotate

Du kan använda Bb Annotate för infogad bedömning i dina kurser. Bb Annotate erbjuder en mer robust uppsättning funktioner som gör att du kan anpassa din återkoppling. Funktionerna innefattar en sammanfattningsvy i sidopanelen, ritverktyg för frihandsritning, olika färgval och mycket mer.


Arbetsflöde vid Bb Annotate-bedömning

På sidan Uppgiftsinlämning öppnas de filtyper som stöds i webbläsaren. Följande dokumenttyper kan öppnas och kommenteras direkt i webbläsaren:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, , BMP, HEIC)
 • Källkod (Java, PY, C, CPP osv.)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Office Suite-makron, som Visual Basic, stöds inte.

Tidsgränsen för anteckningssessioner går ut efter en timme. Du får ett varningsmeddelande innan sessionen går ut. Dina slutförda anteckningar, återkopplingar och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

Animerade GIF-bilder visar endast den första bildrutan i PDF-visningsprogrammet för anteckningssyften. Ladda ner inlämningen för att visa den animerade GIF-bilden.

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras. Om en deltagare har lämnat in en fil som inte stöds uppmanas du att ladda ner den. Uppgifter som skrivits med redigeringsverktyget kan inte bedömas direkt i webbläsaren.

Från och med 10 december, 2020: Om den inlämnade filen (icke-konverterad) är större än 300 MB kommer bearbetningen att stoppas för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade.

Bb Annotate stöds på aktuella versioner av Firefox, Chrome, Edge, och Safari.

Editing menu

Som en del av den responsiva designen visas ändringarna på menyn baserat på skärmstorleken. På medelstora och små skärmar visas sidnumret som du är på i inställningarna för Dokumentvy. Anteckningsverktygen finns under ikonen Visa anteckningsverktyg. På små skärmar visas inte Innehållsbibliotek.

Visningsinställningar för dokument

A. Sidofält: Visa indexbilds-, översikts- eller anteckningsvy för inlämningen.

B. Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.

C. Panorera: Flytta inlämningen på sidan.

D. Zooma och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.

Anteckningar

E. Anteckningsverktyg: Klicka på respektive verktyg för att se verktygsegenskaperna.

 • Ritverktyg, Pensel och Radergummi: Rita fritt på inlämningen med valfri färg, tjocklek och opacitet. Välj radergummit för att ta bort anteckningar. Du kan radera delar av det som du ritat fritt med radergummit eller välja Ta bort för att ta bort hela teckningen.
 • Bild eller Stämpel: Välj en förinstallerad stämpel eller skapa en egen anpassad stämpel eller bild som ska läggas till i inlämningen.
 • Text: Lägg till text direkt i inlämningen. Du kan flytta, redigera och ändra texten och välja teckensnitt, storlek, justering och färg på texten.
 • Figurer: Välj mellan Linje, Pil, Rektangel, Ellips, Polygon och Polylinje. Varje form har sina egna inställningar för att ändra färg, bredd, opacitet och mer.

F. Kommentera: Ange återkoppling i kommentarer. Dina kommentarer syns i panelen bredvid inlämningen.

Deltagare kan komma åt filerna med anteckningar, men kan inte lägga till anteckningar i sina inlämningar.

G. Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

H. Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.

I. Innehållsbibliotek: Skapa en bank med återanvändbara kommentarer. Du kan lägga till, redigera, ta bort och söka efter kommentarer i biblioteket. Du kan även lägga till en kommentar direkt på inlämningssidan från menyn. Klicka på plustecknet för att lägga till en ny kommentar i Innehållsbiblioteket. Du kan Lägga till kommentarer, kopiera till Urklipp, redigera, eller Ta bort innehåll från biblioteket. Skriv in nyckelord eller fraser för att söka efter sparade kommentarer.

Innehållsbiblioteket är endast tillgängligt i SaaS-miljöer.

Markeringsverktyg: Välj specifika delar av inlämningen som ska markeras. När du markerar text i inlämningen öppnas ytterligare en meny. Du kan använda funktionerna markering, genomstrykning, understrykning, krumelur eller kommentar på det markerade avsnittet.

Deltagarens inlämningssida

Öppna deltagarnas inlämningar från sidan med inlämningslistan i Kursadministration och resultat för din kurs.

All submissions made by an individual student

Bedöma, ge återkoppling och lägga upp. Tilldela ett resultat och välj återkopplingsikonen för att lägga till en anteckning med förslag, uppmuntran och övergripande återkoppling om inlämningen. Öppna menyn för att publicera resultatet eller ta bort inlämningen. Du kan även ge deltagaren ett undantag för denna utvärdering. Ett undantag inkluderar ytterligare försök eller förlängd åtkomst, även om utvärderingen är dold för andra deltagare. Om deltagare har laddat upp filer kan du göra anteckningar direkt i filerna med Bb Annotate.

Om du har kopplat ett kriterium visas kriterieikonen i resultatkapseln.

Mer information om att bedöma med kriterier

Om du inkluderade frågor i en utvärdering kan du öppna en frågas meny och välja Redigera/Omvärdera för att göra ändringar som påverkar allas test. Du får en varning efter att du har sparat dina ändringar om deltagarinlämningar finns och ny bedömning sker.

Mer information om att redigera och göra nya bedömningar av frågor

Lägga upp nu eller senare. Du kan lägga upp resultat och återkoppling så att deltagarna kan se dem efter hand när du granskar inlämningarna. Öppna menyn och välj Publicera. På sidan med inlämningslistan visas även Publicera bredvid alla resultat som du inte har publicerat än. Du kan välja vilka resultat du vill publicera och när.

Kom ihåg: När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Vad ser deltagarna? Efterhand som du bedömer utvärderingarna och lägger upp resultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt en utvärdering, sina inlämningar, din återkoppling och sina resultat på sidan Kursinnehåll.

Om Bb Annotate

Lägg till resultat i rutnätsvyn över deltagare

I rutnätsvyn över deltagare visas de poäng som deltagarna har fått. Markera en cell för att börja bedömningen. De här resultaten är omprövade och justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet i listvyn.

Om fler än en deltagare har samma namn sorteras namnen efter student-ID. På profilkorten visas användarnamn om ditt lärosäte tillåter det.

Gradebook grid view.

Tilldela och hantera resultat. Ny inlämning visas i cellerna när deltagare har skickat in arbete. Klicka var som helst i en kolumn för att komma åt hanteringsfunktioner eller tilldela ett resultat. Markera cellen eller resultatvärdet för att redigera ett befintligt resultat eller lägga till en ny post. När du har tilldelat ett värde kan du klicka var som helst utanför resultatområdet för att spara.

Visa inlämningar. Om det finns en inlämning kan du välja Visa på menyn för att visa deltagarens arbete. Alternativet Visa är inaktiverat om det inte finns någon inlämning, till exempel vid inlämningar som samlas in offline. Vi rekommenderar att du bedömer offlineinlämningar via listvyn.

Publicera resultat. När du vill publicera resultaten för deltagarna väljer du alternativet Publicera i kolumnrubriken. Alla resultat som du har tilldelat för den här kolumnen läggs upp så att deltagarna kan se dem. Om du vill lägga upp ett resultat i taget klickar du i den deltagarens cell och väljer Publicera i menyn. Publicerade resultat visas med ett meddelande i kolumnen att de har publicerats.

Lägga till objekt eller beräkningar. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ett objekt eller en beräkning.

Visa det totala antalet poäng. I varje kolumnrubrik kan du se det totala antalet poäng för varje objekt eller beräkning, samt enkelt se resultatet för varje deltagare.

Visa bedömningsförloppet. Antalet bedömda inlämningar visas i varje kolumnrubrik tillsammans med det antal resultat du har publicerat. När du har bedömt och publicerat alla inlämningar visas Slutförd med en grön bock.


Resultatkapslar

I inställningspanelen för bedömda objekt kan du bestämma hur resultatet ska visas för deltagare:

 • Bokstavsresultat
 • Poäng
 • Procentsats
Grades organized by letter

Resultatkapseln för varje utvärderingsfråga och bedömda objekt kan visas i färg eller med mörka bakgrunder.

Som standard visas resultatkapslarna i fem färger. De fem färgerna representerar prestation och visas för alla roller. Det högsta poängintervallet är grönt och det lägsta är rött. Du kan inte anpassa färgerna eller procenttalen.

Färgerna hör samman med dessa procenttal i din kurs och kursadministration och resultat:

 • > 90 % = grönt
 • 89–80 % = gult/grönt
 • 79–70 % = gult
 • 69–60 % = orangefärgat
 • 59–50 % = rött
Course grades for an individual student

Ditt lärosäte kan inaktivera färgschemat för alla kurser. Ditt lärosäte kan inte inaktivera eller aktivera färger för enskilda kurser. I inaktiverat tillstånd visas resultatkapslarna med mörka bakgrunder och vita resultat. Färger används inte för att visa prestationer.

Course grades for an individual student

Ladda ner och upp resultat

Du kan ladda ner hela Kursadministration och resultat eller valfria kolumner från dina Ultra-kurser. Du kan exportera filen i ett kommaavgränsat (csv) eller tabbavgränsat (xls) format. Du väljer om du vill spara filen på enheten eller i innehållssamlingen.

Du kan importera den nedladdade filen i ett program som Microsoft ®Excel® för att göra en statistisk analys eller övrigt dataarbete.

Du kan också ladda upp en resultatfil som du har arbetat på offline och uppdatera Kursadministration och resultat.

Mer om att arbeta med resultat offline


Tilldela automatiska nollresultat

I panelen Inställningar för Kursadministration och resultat kan du välja att automatiskt tilldela nollresultat för arbete som inte lämnats in i tid. Deltagare och grupper kan fortfarande skicka in arbete efter att ett automatiskt nollresultat har tilldelats och du kan bedöma dem som vanligt.

Markera kryssrutan Tilldela automatiskt nollresultat för försenat arbete.

I nya Ultra-kurser är inställningen för automatiska nollresultat aktiverad som standard.

Automatic zeros section highlighted in the Gradebook settings panel.

När du har aktiverat den här inställningen behöver du inte gå igenom resultatboken för att manuellt tilldela nollresultat. Inställningen för automatiska nollresultat gäller för följande bedömda objekt:

 • Uppgifter och gruppuppgifter
 • Tester och grupptester
 • Bedömda individuella diskussioner och gruppdiskussioner

Mer om att tilldela automatiska nollresultat

Inställningen för automatiska nollresultat gäller inte när du samlar in inlämningar offline. Som lärare skapar du manuellt deltagarnas försök med inlämningsdatum.

Mer om samla in externa inlämningar