Your institution controls which tools are available in the Original Course View. Rubrics are always available to instructors in the Ultra Course View.


Bedöma med kriterier

När du har skapat ett kriterium och kopplat det till en utvärdering eller en diskussion, kan du använda det vid bedömning. De kriterier som du väljer visas på sidan för uppgiften, testet eller diskussionen. Du kan endast koppla ett kriterium till varje objekt.

Klicka på länken Inlämningar för att börja bedöma. Markera deltagarnas namn för att komma åt deras individuella inlämningar och kriterier på sidan Inlämningar.

Om du har aktiverat parallell bedömning kan du och deltagarna inte se bedömarnas kriterier och anteckningar i deltagarnas filer. Deltagare ser bara kriterier och anteckningar som den slutgiltiga bedömaren, den som förenar resultat, lämnar.

This is how Grading rubric accessed from Assignment settings, and also student submissions look like.

Resultatkapseln visar en kriterieikon på deltagarens inlämningssida. Välj resultatkapseln för att öppna kriterierna i en panel bredvid deltagarens arbete. Det första kriteriet expanderar så att du kan välja poängen för en prestationsnivå.

Submissions rubric icon opens the rubric details panel.

När du väljer en prestationsnivå uppdateras resultatkapselns färg, kriteriet döljs och nästa kriterium expanderas.

Du kan ge individuell kriterieåterkoppling till deltagare med hjälp av textrutan. Det finns ingen teckengräns för återkoppling. Redigeraren är till för oformaterad text.

Klicka på länken Välj ett värde för att dölja och expandera valfritt kriterium. När en poäng visas för ett kriterium väljer du kriteriets poängkapsel för att expandera kriteriet igen.

Select a value is a button that lets you collapse and expand any criterion.

Mer information om resultatkapslar

Kriteriepoängen och återkopplingen sparas automatiskt efter hand som du väljer alternativ. Klicka på X för att stänga kriteriepanelen. Resultatet du tilldelar med kriteriet visas på deltagarens inlämningssida och i Kursadministration och resultat.

För kriterier med procentintervall har varje prestationsnivå ett värdeintervall. När du bedömer väljer du lämplig procentnivå för varje enskild prestationsnivå. Poängen räknas fram automatiskt som följer: vikten x prestationsprocent x poängen på arbetet.

This is how a percentage-based rubric details look like.

Klicka på återkopplingsikonen på deltagarens inlämningssida för att öppna panelen Återkoppling, skriv in anteckningar och återkoppling för deltagaren och spara. Du kan ge individuell kriterieåterkoppling till deltagare med hjälp av textrutan i varje kriterium. Det finns ingen teckengräns för återkoppling. Redigeraren är till för oformaterad text. När du är redo för deltagaren att se resultatet öppnar du menyn och klickar på Publicera. Om du vill ge deltagaren ytterligare ett försök väljer du Ta bort så tas inlämningen bort permanent.

Add feedback on a student's submission.

Du kan gå tillbaka till objektet när som helst och ändra resultatet, till och med efter att du har publicerat det.

När du har använt kriterier för bedömning kan kriterierna inte längre redigeras, men du kan göra en kopia som du kan redigera och ge ett nytt namn.


Deltagarvy för kriterier

När du bedömt objekt och publicerat resultaten kan deltagarna se sina poäng på sina resultatsidor eller i aktivitetsflödet. De kan även komma åt ett bedömt objekt på sidan Kursinnehåll för att granska sina inlämningar, kriterierna, din återkoppling och sina resultat.

Mer information om uppgifter och aktivitetsflödet

När deltagarna visar sina bedömda inlämningar kan de klicka på resultatkapseln för att öppna kriterierna bredvid arbetet. Deltagarna kan expandera enskilda kriterier för att granska prestationsnivåerna. De tilldelade prestationsnivåerna markeras.

This is how students view their grades on a rubric.

Justera resultat

Justerade resultat är resultat som du tilldelar manuellt, till exempel om du anger dem i resultatkapseln i Kursadministration och resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet. Du kan också åsidosätta varje enskilt kriterium.

Override grade option on a graded submission.

Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror i resultatkapseln. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter decimalkommat.

På deltagarens inlämningssida kan du välja Ångra överskrivning bredvid resultatkapseln och överskrivningsetikett tas bort. Föregående resultat visas eller så kan du använda kriteriet för att betygsätta.

Publicerade resultat

Om du väljer att lägga upp resultat och sedan skriva över dessa resultat visas de ändrade resultaten för deltagarna. Om du helt tar bort ett resultat som du har lagt upp kan inte längre deltagarna se ett resultat för objektet. Objektet går tillbaka till att vara ”inte bedömt”. När du har tilldelat nya resultat måste du publicera de resultaten igen.


Koppla ett kriterium efter att bedömningen påbörjats

Om du har tilldelat resultat och sedan bestämmer dig för att koppla kriterier, ses alla resultat som du redan har tilldelat som justerade resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet i Kursadministration och resultat.

På panelen med kriterieinformation kan du välja att omvärdera alla bedömda inlämningar med kriterierna som du precis har kopplat. När du väljer att omvärdera med kriterierna, blir kriterierna aktiva och du kan använda dem för att tilldela resultat. De nya resultaten visas i Kursadministration och resultat och överskrivningsetiketten tas bort.