Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook and rubrics are always available to instructors in the Ultra Course View.

Överskrivningsresultat

Justerade resultat är resultat som du tilldelar manuellt, till exempel om du anger dem i resultatkapseln i Kursadministration och resultat. En överskrivningsetikett visas bredvid resultatet.

Override grade option on a graded submission.

Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror i resultatkapseln. Du kan inkludera ytterligare två siffror efter decimalkommat.

Om du tillåter flera försök kan du manuellt redigera objektets slutresultat genom att tilldela ett överskrivningsresultat. 

När du publicerar resultat kan deltagarna se dem och all återkoppling som du har angett. All återkoppling för alla försök, även icke-bedömda försök, visas för deltagarna.

Du kan bara skriva över slutresultatet, inte resultaten för varje försök. Ett överskrivningsresultat för ett test eller en uppgift har företräde över alla andra resultatposter, inklusive försök som en deltagare skickar in efter att du har tilldelat ett justerat resultat. Om du gör en ny bedömning av en fråga appliceras poängen från den nya bedömningen på försökspoängen. Om du ändrar resultatet för utvärderingen manuellt i resultatboken kommer inte poängen i den nya bedömningen att ändra den omprövade och justerade poängen.

Om du fortsätter att bedöma ett annat försök efter att du manuellt har tilldelat ett slutresultat kommer överskrivningsresultatet fortfarande gälla istället för det nya resultatet. Du vill kanske dra av poäng efter att en deltagare har lämnat in alla försök eller om inlämningsdatumet har passerat.

Om du skriver över ett resultat med kopplade kriterier visas överskrivningsresultatet i resultatkapseln för kriterierna. När du visar innehållet anges det att resultatet har skrivits över på panelen med kriterieinformation.

Example message of when you have overriden a grade

Du kan även skriva över ett befintligt resultat från kopplade kriterier. Ange en ny poäng i resultatkapseln för kriterierna. Du ser då meddelandet om överskrivning i kriterierna och överskrivningsetiketten i Kursadministration och resultat. Även om du inte kan använda kriterierna i det här läget kan du expandera kriterierna för att se beskrivningarna.

Du kan ange ett numeriskt värde med högst fem siffror i resultatkapseln för kriterierna. Du kan inkludera ytterligare en siffra efter decimalkommat. Det totala kriterieresultatet avrundas alltid till en decimal.

Om du beslutar dig för att ändra resultatet och använda kriterierna för att tilldela resultat, väljer du att omvärdera med kriterierna. Kriterierna blir aktiva och du kan använda dem för att tilldela resultat för uppgiften. Det nya resultatet visas i Kursadministration och resultat och överskrivningsetiketten tas bort.

Om du konfigurerar ett övergripande resultat för din kurs kan du skriva över resultatets automatiska beräkning. Gå till rutnätsvyn i kursadministration och resultat och klicka på deltagarens cell med det övergripande resultatet. Du kan ange ett nytt värde eller välja från de sammanlagda resultatnotationerna som du har ställt in för kursen. Resultatcellen skuggas i grått för att ange att resultatet har skrivits över. Om du vill ångra överskrivningen klickar du i cellen och väljer Ångra överskrivning. Resultatet återställs till beräkningen för övergripande resultat som du har konfigurerat för kursen.

Mer information om att konfigurera det övergripande resultatet

Publicerade resultat

Om du väljer att lägga upp resultat och sedan skriva över dessa resultat visas de ändrade resultaten för deltagarna. Om du helt tar bort ett resultat som du har lagt upp kan inte längre deltagarna se ett resultat för objektet. Objektet går tillbaka till att vara ”inte bedömt”. När du har tilldelat nya resultat måste du publicera de resultaten igen.


Deltagarvy för justerade resultat

Om du har lämnat återkoppling för flera försök kan deltagarna läsa varje försöks återkoppling efter att du har publicerat resultaten. Ett meddelande visas om du skrivit över slutresultatet för objektet.

Example of a grade override from the student view