Waar begin ik met het invoeren van cijfers?

Je bepaalt zelf waar je begint met beoordelen! Sommige opties zijn via de navigatiebalk aan de linkerkant, de cijferlijst van de cursus en de activiteitenstream.

Black horizontal navigation bar on the left-hand side of your browser.

Wil je weten hoeveel toetsen in al je cursussen klaar zijn om te worden nagekeken? Via de lijst met jouw naam heb je direct toegang tot alle beoordelingstaken van de cursus via de algemene pagina Cijfers. Al je beoordelingstaken worden per cursus weergegeven. Je kunt zo snel kijken hoe ver je bent, prioriteiten stellen en direct beginnen met beoordelen. Je hoeft dus niet naar een cursus te navigeren om te zien wat er klaar is voor beoordeling.

De pagina bevat alleen informatie als je actie moet ondernemen. Je ziet toetsen die klaar zijn om te worden beoordeeld of voor hoeveel studenten de einddatum van items is verstreken.

Wil je het nog iets specifieker maken? In een cursus kun je de cijferlijst van de cursus raadplegen via de navigatiebalk. Je kunt zien wie er inzendingen heeft verstuurd en je kunt beginnen met beoordelen.

Gradebook tab from the top navigation menu from each particular course.

Via de activiteitenstream wordt je gewaarschuwd wanneer inzendingen van studenten klaar zijn voor beoordeling. Selecteer de koppeling om naar de cijferlijst te gaan. Je kunt ook een toets selecteren op de pagina Cursusinhoud om te zien hoeveel studenten inzendingen hebben verstuurd.

A submitted test is ready for grading in the activity stream.

Cijfers geven vanuit een toets

Wanneer je een toets opent, zie je op de pagina Inhoud en instellingen de vragen en instellingen, zoals de einddatum en de maximumscore. Selecteer het pictogram Toetsinstellingen om wijzigingen door te voeren. Je kunt bijvoorbeeld op ieder moment het cijfertoekenningsschema wijzigen en de wijziging is dan zichtbaar voor studenten en in de cijferlijst.

Groepstoetsen worden op dezelfde manier beoordeeld als groepsopdrachten.

View of test content and test setting. You can also see how many students have submitted the test, or start a conversation.

Op de hoogte blijven. Als je gesprekken over deze toets hebt toegestaan, selecteer je het pictogram Conversatie in klas openen. Studenten kunnen de toets met jou en medestudenten bespreken zolang de toets beschikbaar is. Studenten kunnen vóór, tijdens en na de toets deelnemen aan het gesprek. Naarmate het gesprek zich ontwikkelt, wordt het alleen weergegeven bij de betreffende toets.

Bij het pictogram wordt een paarse cirkel weergegeven om nieuwe activiteit aan te geven.

Meer informatie over gesprekken

Kijk hoeveel opdrachten klaar zijn voor beoordeling. Selecteer de koppeling Inzendingen om te zien hoeveel studenten de toets hebben voltooid.

Pas vragen aan. Het kan nodig zijn om vragen aan te passen nadat studenten een toets of groepstoets hebben geopend. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je het verkeerde antwoord hebt gekozen, een typefout hebt gevonden, of het aantal mogelijke punten of beoordelingsopties wilt aanpassen. Je kunt een wijziging doorvoeren die alle studenten kunnen zien en automatisch alle cijfers bijwerken.

Meer informatie over het bewerken vragen


De pagina Inzendingenlijst voor toetsen

De pagina met inzendingen bevat alle ingeschreven studenten. Je kunt zoeken naar een student of groep en selecteren hoeveel items je op de pagina wilt weergeven. Het systeem onthoudt je selectie, dus als je weggaat en weer terugkomt, wordt de instelling gebruikt in de volgende sessie. Je kunt selecteren welke pagina onderaan het scherm wordt weergegeven.

Gebruik het menu Filter om alleen inzendingen weer te geven die moeten worden beoordeeld. Op dit moment kun je filteren op Alle statussen en Cijfer nodig. Het menu Filter wordt niet weergegeven voor groeps- en discussie-items.

Als je ervoor kiest om de anonieme beoordeling van een toets in te schakelen, verschijnt er een bericht waarin staat dat er een anonieme beoordeling aan de gang is. De lijst met inzendingen bevat alleen een lijst van de studenten die een inzending hebben gemaakt. Alle studenteninformatie is verborgen en studentenfoto's zijn vervangen door het algemene silhouet. Studenten die hebben ingezonden krijgen de naam ‘Anonieme student’ en een nummer, bijvoorbeeld Anonieme student 244260. De inzendingen zijn in een willekeurige volgorde en niet gerangschikt op datum van inzending.

Meer informatie over anoniem beoordelen

This is how a test submissions page looks like.

Op één pagina alle inzendingen bijhouden. Zo kun je snel zien welke pogingen klaar zijn om te worden beoordeeld. De foto's van studenten in hun profiel worden weergegeven met een rode cirkel als ze inzendingen te laat hebben ingeleverd of als de einddatum is verstreken en ze helemaal niets hebben ingezonden.

De details bekijken. Je kunt de instructies en instellingen op ieder moment weergeven. Selecteer bijvoorbeeld de koppeling Inhoud en instellingen om terug te gaan naar de pagina van de toets.

Kijken voor welke studenten speciale maatregelen gelden. Je kunt speciale maatregelen instellen voor studenten, zodat ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde vereisten, zoals deadlines voor opdrachten. Gebruik speciale maatregelen om studenten te helpen in de cursus, zelfs als ze moeite hebben met bepaalde eisen. In de cijferlijst en de naamlijst worden pictogrammen weergegeven naast de namen van studenten waarvoor speciale maatregelen gelden.

Meer informatie over speciale maatregelen

Het gesprek volgen. Selecteer het pictogram Conversatie in klas openen om te zien wat studenten zeggen.

Beginnen met beoordelen. Selecteer de naam van een student om de bijbehorende inzendingen te openen, en cijfers toe te kennen en feedback te geven. Typ een numerieke waarde van maximaal vijf cijfers. Je kunt twee cijfers achter de komma gebruiken. Je kunt ook rechtstreeks vanaf deze pagina cijfers toekennen. Dit worden vervangende cijfers genoemd. Er wordt dan een label Vervangen weergegeven naast het cijfer. Nadat je een waarde hebt toegewezen, klik je ergens buiten het cijfertoekenningsgebied om op te slaan.

Meer informatie over het vervangen van cijfers

Klaar om cijfers te posten? Als naast een cijfer het bericht Posten staat, betekent dit dat je het cijfer nog niet hebt vrijgegeven. Je kunt kiezen welke cijfers je wilt posten en wanneer. Geposte cijfers worden in de kolom aangegeven met het bericht Gepost. Je kunt ook alle inzendingen voor een item achter elkaar beoordelen en dan Alle cijfers publiceren selecteren om alle cijfers in één keer vrij te geven.

Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

Als je ervoor hebt gekozen om geen juiste antwoorden weer te geven voor automatisch beoordeelde vragen, ga je terug naar het deelvenster met beoordelingsinstellingen en schakel je het selectievakje Juiste antwoorden weergeven in.

Meer informatie over het weergeven van juiste antwoorden

Ga naar de pagina met de inzending van een student en open het menu naast de cijferbal om een uitzondering voor de toets toe te voegen. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de toets verborgen is voor andere studenten. Je kunt ook uitzonderingen toevoegen nadat je cijfers hebt vrijgegeven.

Meer informatie over uitzonderingen voor beoordelingen

Assessment exception with a complete sign for a particular student.

Tijdstempels van inzendingen weergeven

Als je gaat beoordelen of cijfers gaat controleren, kun je naar het tijdstempel van een inzending wijzen om meer informatie weer te geven. Tijdstempels worden vermeld op de pagina's met inzendingen van studenten en in het venster van een poging wanneer je meerdere pogingen hebt toegestaan voor een beoordeling.

Zo kun je op de pagina met een inzending van een student via het tijdstempel zien wanneer de inzending is verstuurd en wanneer jij het cijfer hebt gepubliceerd. Het tijdstempel is rood als een beoordeling na de einddatum is ingeleverd. Je ziet dan ook het label "te laat".

Submission timestamp appears when pointer is over the submission icon.

In het geval van meerdere pogingen selecteer je op de overzichtspagina Inzendingen de naam van een student om het venster met pogingen te openen. Wijs naar een tijdstempel om de aanvullende informatie te bekijken.

Submission timestamp appears when pointer is over the student's attempt number.

Feedback geven over inzendingspogingen

Open een poging. Selecteer op de pagina Inzending het pictogram Feedback om het deelvenster Feedback te openen. Het deelvenster blijft zichtbaar terwijl je door de opdracht bladert en algemene feedback en een cijfer toevoegt.

Als je cijfers post, kunnen studenten deze bekijken en alle feedback die je hebt opgegeven. Alle feedback voor alle pogingen, zelfs niet-beoordeelde pogingen, wordt weergegeven aan studenten.

The Student's submission page is open with 1) an highlighted selected attempt, 2) the a highlighted "Feedback" icon, and 3) the feedback for a particular student panel displayed.

Opname met feedback invoegen in de editor

Open een poging. Selecteer op de pagina Inzending het pictogram Feedback om het deelvenster Feedback te openen. Je kunt een audio- of video-opname van je feedback insluiten via de editor terwijl je pogingen beoordeelt. De opname-optie is voor de meeste items met cijfertoekenning beschikbaar in de feedbackeditor. Studenten kunnen de feedback afspelen naast eventuele tekst die je hebt toegevoegd.

Deze functie wordt niet in alle browsers ondersteund. Gebruik Chrome of Firefox voor de beste ervaring.

In the feedback panel, the expanded purple plus sign lets you insert feedback, and the  "Insert/Edit Recording" option is highlighted.

Meer informatie over het toevoegen van audio- of videofeedback


Door de inzendingen voor een toets van studenten bewegen

Open de inzendingen van een student via de pagina Inzendingenlijst voor toetsen.

The leftward arrow or rightward arrow allows you to move along the students list on the same submitted test. You can also see how many tests are graded or add feedback to a particular test.

Werk van studenten beoordelen. Voor elke vraag worden antwoorden van studenten weergegeven. Studenten kunnen ook opmerkingen en bestanden toevoegen aan het einde van een toets. Je kunt de punten niet wijzigen die een individuele student heeft behaald voor een automatisch beoordeelde vraag.

Het aantal beoordeelde opdrachten weergeven. Als je een inzending hebt beoordeeld en verdergaat met de volgende, kun je rechtsboven zien hoe ver je bent.

Navigeer naar andere inzendingen. Gebruik de pijlen om naar een andere inzending te gaan die klaar is om te worden beoordeeld.

Geef de rubriek weer. Als je een rubriek aan deze toets hebt gekoppeld, selecteer je het rubriekpictogram in de lege cijferbal om de criteria te bekijken. Het scherm wordt aangepast, zodat je de inzending van de student tegelijk met de rubriek kunt bekijken.

Meer informatie over het beoordelen met rubrieken

Rubric icon on a particular student's submission.

Cijfers toekennen, feedback geven en cijfers posten. Geef punten voor elk antwoord. Je kunt maximaal twee cijfers achter de komma gebruiken. Klik ergens buiten de cijferbal om op te slaan. Als je klaar bent, verschijnt de totaalscore boven aan de toets. De score voor een toets bestaat uit het totaal van de punten die zijn behaald voor de verschillende vragen.

Meer informatie over cijferballen

Open het menu naast de cijferbal om de opties te selecteren. Selecteer het feedbackpictogram om een opmerking toe te voegen met suggesties, bemoedigende woorden en algemene feedback over de inzending. Publiceer het cijfer of verwijder de inzending. Je kunt ook een uitzondering voor deze toets instellen voor de student. Een uitzondering kan bestaan uit extra pogingen of langere toegang, zelfs als de toets verborgen is voor andere studenten.

Je kunt in de inzending van een student het menu van een vraag openen en Bewerken/Nieuw cijfer toekennen selecteren om wijzigingen aan te brengen of iedereen het volle aantal punten te geven. Deze wijzigingen zijn van invloed op de toetsen van alle studenten. Je ziet een waarschuwing na het opslaan van de wijzigingen als er inzendingen zijn en er nieuwe cijfers worden toegekend.

Meer informatie over het bewerken van een toets en het toekennen van een nieuw cijfer

Wat zien studenten? Nadat je toetsen hebt beoordeeld en de resultaten hebt gepost, kunnen studenten hun scores zien op de cijferpagina’s of in de activiteitenstream. Ze kunnen ook vanaf de pagina Cursusinhoud een toets, hun inzendingen, jouw feedback en hun cijfers bekijken.


Beoordelen met SafeAssign

Je kunt SafeAssign gebruiken op toetsen in de Ultra-cursusweergave. Als je opdrachten of toetsen gaat beoordelen met SafeAssign ingeschakeld, kun je een Originaliteitsrapport openen om te zien hoeveel ingezonden inhoud van een student overlapt met ander gepubliceerd materiaal.

Je kunt SafeAssign niet gebruiken op toetsen in de originele cursusweergave.

This is how SafeAssign originality report looks like.

Meer informatie over het beoordelen van toetsen met SafeAssign